Unităţile de învăţământ

În pragul noului an şcolar năsăudean

Cu cinci zile înaintea unui nou început, toate şcolile năsăudene sunt pregătite pentru încă un an de învăţământ. Aşa cum am văzut, pe parcursul vacanţei de vară administraţia locală şi conducerile unităţilor de învăţământ s-au implicat activ pentru efectuarea în timp util a reparaţiilor curente, a igienizărilor sau a reviziilor tehnice periodice a instalaţiilor electrice, de apă sau încălzire etc.

Grădiniţa cu program prelungit

Clădirea care-i adăposteşte pe cei 140 de copii, la Grădiniţa cu program prelungit, respectiv 53 la grădiniţa cu program normal, este într-un proces de reabilitare capitală demarat anul trecut. Investiţia de circa 400.000 de lei asigurată din fonduri guvernamentale, a cărei execuţie a fost câştigată de firma năsăudeană “Nico & Emil Construct Impex”, este în plin proces de execuţie.

A fost terminată mansardarea părţii vestice a clădirii, urmând a fi date în folosinţă, pe lângă sala de festivităţi, a încă două apartamente de serviciu. De asemenea, vor fi refăcute faţada, interioarele, revizuit circuitul de încălzire, va fi adus mobilier nou. Copiii de la grădiniţa cu program normal (53), îşi vor desfăşura activitatea în spaţiile puse la dispoziţie de Şcoala Generală “Mihai Eminescu” până la anul, când vor fi finalizate lucrările.

Creşa şi celelalte grădiniţe sunt gata de un nou început, toate lucrările de igienizare fiind finalizate conform graficului.

Şcoala Generală “Mihai Eminescu”

Şi această unitate de învăţământ este “la zi” cu pregătirile pentru prima zi de şcoală. Aşa cum ne asigură prof. Bogdan Spiridonică – directorul Şcolii Generale “Mihai Eminescu”, au terminat totul din ceea ce şi-au propus atât la şcoala coordonatoare, cât şi la cele aparţinătoare. Chiar şi la Şcoala din Dealul Cucului au fost refăcute magazia de lemne şi grupul social, terminate lucrările de igienizare. De asemenea, a fost făcută aprovizionarea cu lemne de foc pentru toate şcolile aparţinătoare, datorită promptitudinii administraţiei oraşului.

Au fost aduse deja manualele şcolare de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar încadrarea unităţii şcolare este în totalitate cu cadre didactice calificate, tinere, dornice de muncă. Momentan, tot personalul îşi face vizita medicală. În ceea ce priveşte autorizaţiile de funcţionare, acestea sunt în curs de finalizare pentru toate unităţile din subordine, după ce SANEPID-ul le-a vizitat.

Grupul Şcolar Economic

Profesorul  – directorul liceului – ne asigură că şi la şcoala pe care o administrează s-au efectuat toate lucrările de igienizare a sălilor de curs, a laboratoarelor sau a grupurilor sanitare. A fost recondiţionat mobilierul vechi, dar s-a şi completat cu altul nou acolo unde a fost cazul.

Se lucrează, momentan, la amenajarea exterioară a sălii de sport: parcări, borduri, pavaje etc. – cu finanţare de la bugetul local al Primăriei oraş Năsăud. Şi aici a fost cumpărat deja mobilierul pentru vestiare, pentru cabinetul metodic al profesorului de sport, bănci pentru rezerve.

În incinta liceului se amenajează un laborator de limbi moderne care va fi dotat cu mobilier nou (acum este asamblat mobilierul modular), aparatură aferentă (videoproiector, ecran proiecţie, laptop etc.). De a semenea, pe parcursul vacanţei, s-a finalizat un atelier şcoală pentru profilul ŞAM – dotat cu bucătărie complet utilată. Directorul Dorel Bidică ne mai spune în încheiere că şi personalul este asigurat în majoritate cu profesori titulari, fiind gata şi repartiţia pe ore, precum şi orarul.

Grupul Şcolar Silvic

Pregătirile la Grupul Şcolar Silvic Năsăud, a sălilor de clasă, a laboratoarelor, a internatului sau a cantinei şi sălii de sport, pentru ca noul an de învăţământ să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, au luat sfârşit încă de săptămâna trecută. Potrivit directorului liceului – prof. Gavrilă Onul – “În aceste zile vom primi autorizaţia de funcţionare. De asemenea, sunt gata cu repartiţia de ore, pe 15 sept. vom definitiva şi orarul. Aşteptăm aprobarea finanţării proiectului de reabilitare GŞS – corp şcoală, o reabilitare capitală, finanţată prin MECT, fiind prevăzută o alocare, în primă tranşă, prin Hotărâre Guvernamentală, a sumei de 1,5 miliarde de lei vechi (adică 150.000 lei ron), valoarea totală a proiectului depăşind 10 miliarde lei (1.000.000 lei ron). În acest sens s-au făcut toate demersurile la Inspectoratul Şcolar Judeţean privind transferul fondurilor. Avem deja autorizaţia de construcţie eliberată de Primăria oraşului, după primirea banilor putând demara lucrările de reabilitare a clădirii corpului şcolii.

În proiectul tehnic avem prevăzut mansardarea clădirii unde va funcţiona o aulă, trei săli de clasă, grupuri sanitare etc. Se vor reface şarpanta, învelitoarea, se vor monta geamuri şi uşi termopan”, ne-a informat directorul Onul.

Tot de la dumnealui am aflat că în perioada de vară, în cadrul unităţii şcolare, au avut loc activităţi precum: asigurarea pentru două grupuri de sportivi din Cluj-Napoca a spaţiilor pentru pregătirea sportivă, cazare şi masă. Tot aici a fost găzduit şi grupul de elevi şi studenţi care au participat la acţiunea de voluntariat social “Sprijină-ţi aproapele”, pe o perioadă de o lună de zile, campanie în organizarea Asociaţiei pentru Sănătate, Educaţie şi Familie în parteneriat cu Primăria oraşului.

“În paralel cu începerea şcolii pregătim demararea unui proiect cu Suedia, unde urmează să plece un grup de şapte elevi însoţiţi de prof. Geoconda Neamţ. Este vorba de un proiect de formare profesională de dobândire de competenţe în colaborare cu o şcoală de profil de lângă oraşul Örebro.

Mai pregătim, împreună cu un agent economic din localitatea Feldru, condiţiile pentru practica de toamnă care va începe în 16 septembrie, când, o parte din elevii liceului nostru vor pleca pentru o lună de zile practică, lucrări silvice, în Munţii Rodnei, pe Valea Anieşului” – ne-a mai spus prof. Gavrilă Onul – directorul GŞS Năsăud.

Specificăm, la rugămintea domnului director, faptul că toate lucrările de pregătire a şcolii pentru noul an de studiu (zugrăveli, reparaţii, igienizări etc.) s-au efectuat cu personalul şcolii.

Colegiul Naţional “George Coşbuc”

“Anul acesta avem înscrişi la cursuri un număr de 806 elevi care-şi vor putea desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii. S-au făcut lucrări importante de reabilitare, fiind schimbate două tronsoane în reţeaua de canalizare şi introduse conducte noi, au fost igienizate toate sălile de clasă şi laboratoarele. La Şcoala de Aplicaţie urmează să se facă o recepţie parţială a lucrărilor de reabilitare totală, pentru ca elevii din ciclul primar să înceapă cursurile în şcoala aproape nouă. Zic parţială, deoarece în curtea interioară lucrările continuă, la sala de sport şi sala de expoziţii.

Avem asigurate toate catedrele cu profesori titulari, mai puţin doi, care şi-au dat demisia zilele acestea, deoarece pleacă în Italia. Avem asigurări de la IŞJ BN că vor fi repartizaţi în locul lor alţi profesori, dacă nu, vom reangaja pensionari, pentru ca bunul mers al procesului de învăţământ să nu sufere”, ne-a spus prof. Dorel Coc, directorul Colegiului năsăudean

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5