Prima rectificare bugetară la Consiliul Judeţean: 2,150 milioane lei pentru CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va aproba, în şedinţa ordinară de marţi, prima rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2018. În fapt, se vor aloca bani pentru Clubul Sportiv Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud. De altfel, un proiect separat vizează aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud pe anul 2018.

În bugetul supus aprobării, veniturile totale sunt în sumă de 2.150 mii lei din care 2.100 mii lei reprezintă transferuri de la bugetul local și 50 mii lei reprezintă veniturile proprii estimate a se realiza până la finalul anului.

„Cheltuielile clubului sportiv sunt în sumă de 2.150 mii lei din care 300 mii lei reprezintă cheltuieli de personal și 1.850 mii lei reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii necesare desfășurării activității.

Cheltuielile de personal au fost estimate pentru un număr de 6 posturi care au fost aprobate prin organigrama și statul de funcții al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud. Nivelul salariilor de bază sunt aferente funcţiilor  contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”. (...) Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind cheltuielile necesare pentru realizarea activităților sportive specifice clubului sportiv – încheiere de contracte pentru activitatea sportivă, cheltuieli materiale: medicamente,  susținătoare de efort, echipamente, furnituri de birou, materiale de curățenie, cheltuieli de deplasare, servicii medicale și cheltuieli necesare pentru întreținerea și funcționarea curentă a instituției”, precizează, în expunerea de motive, preşedintele Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan.

Veniturile proprii propuse a se realiza pentru anul 2018 de instituția nou înființată, se vor constitui în principal din veniturile care se vor obţine din vânzarea biletelor de intrare la competițiile sportive și alte activități specifice generatoare de venituri, în condiţiile legii.

În ceea ce priveşte salariile de bază aferente funcţiilorcontractualedin cadrul CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud, care constutuie un proiect de hotărâre separat, aici vor fi un director, cu un salariu de bază de 12.000 lei/lună, patru inspectori de specialitate – cu 5503 lei/lună şi un referent – 5064 lei/lună.

 

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]