Primăria Bistriţa scoate la licitaţie închirierea pistei de karting de pe str. Sigmirului

Consiliul Local Bistriţa va dezbate în şedinţa ordinară de joi proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a terenului, proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în str.Sigmirului, amenajat ca pistă de karting, alei pietonale şi spaţiu depozitare karturi.

Potrivit documentaţiei postate pe site-ul Primăriei Bistriţa, chiria lunară de pornire la licitaţie este propusă în sumă de 300 lei/lună, iar pasul de supralicitaţie de 10 lei/lună. Chiria rezultată în urma licitaţiei se indexează anual cu indicele de actualizare la inflaţie. Contractul de închiriere se încheie prin grija Serviciului public municipal Direcția Patrimoniu, cu câştigătorul licitaţiei,  pe o perioadă de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional anual la cererea expresă a locatarului, până la împlinirea unei perioade de maxim 5 ani, cu excepția cazului în care acesta nu și-a respectat clauzele contractuale, după care se va organiza o nouă licitație.

În anul 2008, prin Hotărârea nr.92/22.05.2008 a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru amenajarea unei zone de agrement cu pistă de karting, pe un teren proprietate publică a Municipiului Bistriţa în suprafaţă de 4.166 mp, situat în str. Sigmirului, fn. Având la bază planul urbanistic zonal, prin Hotărârea nr.156/29.07.2009 s-a aprobat concesionarea prin licitație publică a terenului, în urma adjudecării licitației fiind încheiat contractul de concesiune nr.57391/487/E/02.10.2009 cu societatea Karting Star S.R.L. pe o perioadă de 20 de ani, începând cu data de 01.10.2009. Concesionarul a amenajat zona de agrement conform Autorizaţiei de construire  eliberată, cu o pistă de karting, alei pietonale şi depozit pentru depozitare karturi. Având în vedere însă faptul că, începând cu anul 2013 concesionarul nu a mai achitat debitele aferente contractului, a fost promovată acțiunea în instanță împotriva societăţii, fiind emisă Sentința Civilă nr.608/2015, care constată rezilierea contractului de concesiune, obligă pârâta la plata sumelor restante şi predarea amplasamentului liber de sarcini.

În vederea punerii în aplicare a sentinței civile, a fost formulată cererea de executare silită către Biroul executorului judecătoresc, urmare demersurilor efectuate în data de 06.07.2016 fiind încheiat procesul-verbal de predare silită a bunului imobil, în care reprezentantul societăţii Karting Star S.R.L, declară că este de acord cu predarea terenului împreună cu pista asfaltată și aleile pavate către municipiul Bistrița.

Raportat la prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Bistriţa pentru perioada 2010 – 2030 care pune mare accent pe menţinerea şi dezvoltarea zonelor de agrement din municipiu, această zonă fiind amenajată cu pistă de karting - singura de acest tip din oraş, având o zonă pentru derularea de activităţi recreative şi distractive pentru tinerii din municipiu şi o zonă de spaţii verzi şi arbori, consider necesară întreţinerea acesteia prin exploatare continuă.

Având în vedere cele menţionate mai sus, propun închirierea terenului în vederea întreţinerii şi exploatării zonei de agrement, astfel închirierea se va face prin licitație publică deschisă, obiect al licitaţiei făcând doar o suprafaţă de 1.100 mp din totalul de 4.167 mp înscrişi în CF Bistriţa nr.78052, afectată de pista de karting, alei pietonale și spaţiu pentru depozitarea karturilor, restul terenului fiind spațiu verde a cărui întreţinere va intra tot în sarcina locatarului câştigător al licitaţiei”, precizează primarul Ovidiu Creţu, în expunerea de motive care susţine proiectul.

 

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]