Primarul Paul Ştir, împreună cu echipa faptelor, duc comuna Căianu Mic pe drumul bun

Alianța pentru Bistrița-Năsăud

Împreună dezvoltăm comuna  CĂIANU MIC. Dezvoltarea se face prin proiecte transformate-n fapte! Cu sprijinul Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud-Emil Radu Moldovan, am atras investiții care au dus comuna Căianu Mic pe drumul cel bun.

Acest lucru este vizibil și nu ne vom opri aici! Comunitățile cresc prin forța implicării și determinării noastre. Continuăm Munca!, transmite primarul Dumitru-Paul Știr 

Proiecte care au dezvoltat comuna Căianu Mic!

I. CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

1.Covor asfaltic pe DJ 171 (Uriu-Căianu Mic-Spermezeu-Tîrlișua)-28,7 km-Finalizat

 

II.GUVERNUL ROMÂNIEI

1.Amenajare Grădiniţă cu Program Normal prin Modernizare, Recompartimentare şi schimbarea destinaţiei Căminului Cultural în Grădiniţă în localitatea Dobric, Nr. 67 , Comuna Căianu Mic, Judeţul Bistrița-Năsăud” – Finalizat

2.Reabilitare şi Modernizare Grădiniţă cu Program Normal în localitatea Căianu Mare , Comuna Căianu Mic, Judeţul Bistrița-Năsăud-Finalizat

3.Lucrări de reabilitare la Dispensarul uman din localitatea Căianu Mic- Finalizat.

4.Extinderea, reabilitarea și modernizarea sediului administrativ al primăriei din comuna Căianu Mic-  Urmeaza inceperea executiei lucrarilor.

5.Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, judeţul Bistrița-Năsăud, Lot 2 (asfaltarea unui număr de 24 străzi în localităţile Ciceu-Poieni, Dobric, Căianu Mic şi Căianu Mare)- Execuţie lucrări.

6.Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic ’’Ion Căian Românul” – Finalizat

7.Construire grădiniță cu program normal cu 2 Săli de grupă în localitatea Căianu Mic-Finalizat

8.Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială Dobric-Finalizat

9.Construire sală de sport cu tribună 180 locuri, comuna Căianu Mic, sat Căianu Mic, judeţul  Bistrița-Năsăud – Urmează începerea execuției lucrărilor.

10.Asfaltare Drum Comunal 37-Dobric-Ciceu Poieni –Finalizat

11.Finalizarea lucrărilor de asfaltare  la Drumul Comunal 37B Căianu Mic-Căianu Mare-Finalizat

12.Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în vederea înscrierii imobilelor situate în sectoarele cadastrale aparținând UAT Comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud, în sistemul de cadastru și carte funciară- Lucrări de cadastru general – În execuţie

 

III.BUGET LOCAL

 1. Amenajare loc de joacă pentru copii în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic , judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
 2. Amenajare loc de joacă pentru copii în localitatea Dobric, comuna Căianu Mic , judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 3. Amenajare loc de joacă pentru copii în localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic , judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
 4. Modernizarea şi dezvoltarea sistemului de iluminat public stradal-rutier şi stradal-pietonal în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 5. Asfaltare stradă principală în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 6. Amenajare teren de sport în localitatea Dobric, comuna Căianu Mic, judeţul Bistrita-Năsăud – Finalizat
 7. Realizarea unor lucrări de pietruire în localitățile Ciceu-Poieni, Dobric, Căianu Mic şi Căianu Mare
 8. Amenajare teren de sport în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 9. Extindere rețea electrică în localitatea Dobric , comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 10. Extindere rețea electrică și montare transformator electric în localitatea Căianu Mic , comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 11. Modernizarea rețelei electrice din localitatea Ciceu-Poieni, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 12. Realizare rețea de medie tensiune, montaj punct de transformare electrică şi conectarea la rețea a unui număr de 18 gospodării în zona numită „ Valea Pietrii” din localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 13. Modernizare rețea electrică și montare transformator în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 14. Racordarea la rețeaua de apă a unui număr de 480 de gospodării din comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 15. Amenajare parcare în localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
 16. Amenajare Centru Civic în localitatea Dobric, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
 17. Lucrări exterioare, împrejmuire, platforme dalate, depozit lemne pentru Grădiniţă cu program normal cu 2 Săli de grupă în localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 18. Amenajare Cabinet Multifuncţional la Şcoala Gimnazială Dobric –Finalizat
 19. Reabilitare şi modernizare grup sanitar la Şcoala Gimnazială Dobric – Finalizat
 20. Aprobarea și implementarea proiectului de nomenclatură stradală la nivelul comunei Căianu Mic – Finalizat
 21. Achiziţie autoutilitară pentru lucrări de interes public – Finalizat
 22. 22Realizare lucrări pentru siguranţa circulaţiei pe Drumul Comunal 37 B Căianu Mic-Căianu Mare- Finalizat
 23. 23Realizare lucrări pentru siguranţa circulaţiei pe strada principală Căianu Mare – Finalizat
 24. 24Amenajare şanţ şi montare rigolă carosabilă pe Drumul Comunal 37B ( spre localitatea Caianu Mare), în localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
 25. 25Modernizarea Podului peste râul Ilişua, care face legătura între localităţile Căianu Mic şi Căianu Mare- Finalizat
 26. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului Cultural din localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
 27. Amenajare Centru Civic şi locuri de relaxare în localităţile Ciceu-Poieni și Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –faza-Proiect în curs de pregătire
 28. Amenajare zone recreaţionale în vecinătatea terenului de sport din localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
 29. Construire zid de sprijin şi regularizarea pârâului din vecinătatea parcului din localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
 30. Microbuz școlar pentru transportul elevilor – Finalizat
 31. 31Realizarea unor lucrări de decolmatare şi combatere a inundaţiilor în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud
 32. 32Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa – Năsăud – În executie
 33. Amenajare parc în localitatea Dobric, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud- faza- Proiect în curs de pregătire
 34. 34Dezvoltarea infrastructurii turistice în comuna Căianu Mic ( Tăul Căianului, izvorul salin din localitatea Căianu Mare –faza- Proiect în curs de pregătire
 35. Amenajare parc industrial în comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud –faza- Proiect în analiză
 36. Amenajare capele funerare în comuna Căianu Mic ( Căianu Mic, Căianu Mare, Dobric şi Ciceu Poieni) –faza- Proiect în analiză
 37. Susţinerea fermierilor şi a antreprenorilor locali –faza- Proiect în analiză
 38. Amenajare Monument al Eroilor în localitatea Căianu Mare- În execuţie
 39. Achiziţie maşină de Pompieri pentru comuna Căianu Mic – faza- Proiect în analiză
 40. Organizarea anuală a unor activități cultural-sociale şi sportive pe raza comunei Căianu Mic
 41. Restaurarea Monumentelor Eroilor din localităţile Ciceu-Poieni şi Căianu Mic – faza Proiect în curs de pregătire

IV.FONDURI EUROPENE

1.Amenajare parc, spații verzi și loc de joacă pentru copii în loc. Căianu Mic, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud –Finalizat

2.Amenajarea cursului de apă necadastrat pârâul ,, Valea Pietricelei” din localitatea Ciceu-Poieni, comuna Căianu Mic – Finalizat

3.”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic”, Lot 1 (asfaltarea unui număr de 22 străzi în localităţile Căianu Mic, Căianu Mare şi Dobric )– Execuție lucrări

4.Modernizare Cămin Cultural în satul Căianu Mare, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud – Urmează începerea execuției lucrărilor

5.Modernizare Cămin Cultural în satul Ciceu Poieni, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud– Urmează începerea execuției lucrărilor

6.Lucrări de amenajare a cursurilor de apă necadastrate (s-au realizat lucrări de amenajare și regularizare a unui număr de 7 pâraie) din comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud – Finalizat

7.Achiziția echipamentelor și instalarea punctelor de acces WiFi pentru acces gratuit la internet în spațiile publice în localităţile Ciceu-Poieni, Dobric, Căianu Mic şi Căianu Mare – Urmează începerea execuției lucrărilor de montaj a echipamentelor.

V. Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014/2020-Apă și canalizare în comuna Căianu Mic, localităţile Căianu Mic, Căianu Mare, Dobric şi Ciceu-Poieni -faza- Urmează realizarea proiectului

1.Extinderea rețelelor de distribuție a apei (22 km)

2.Extinderea rețelelor de canalizare (23,8 km)

-Construire conducte de refulare apă uzată (5,91 km)

-10 stații de pompare apă uzată

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5