Prof. Augustin Rus: În amintirea zilei de 24 ianuarie, să lăsăm deoparte dezbinarea, patimile politice, duşmănia

ISTORIA  fiecărui popor este marcată de momente semnificative care i-au influențat dezvoltarea sa ulterioară. Pentru români, un asemenea moment a avut loc în urmă cu 156 de ani când prin voința reprezentanților poporului a fost ales la 5 ianuarie 1859 domn al Moldovei colonelul ALEXANDRU  IOAN  CUZA, iar la 24 ianuarie, tot el a fost ales domn și în Țara Românească. Se făcea atunci primul pas trainic în punerea în practică a ideei unității naționale, idee apărută în mințile luminate ale cărturarilor din perioada medievală și pusă în aplicare pentru scurt timp de viteazul domn  MIHAI care la răspântia secolelor XVI-XVII reușește pentru prima dată să devină conducătorul românilor munteni, ardeleni și moldoveni, dovedind contemporanilor și urmașilor săi că acest lucru este posibil. Dar mărețul edificiu politic se destramă  repede prin acțiunea dușmanilor interni și externi.

     Românii au reluat lupta pentru unitate națională atunci când condițiile le-au permis , mai ales la mijlocul secolului al XIX-lea când se manifestă la mai multe popoare europene , tot mai evident , dorința de unire într-un singur stat care să cuprindă între granițele sale pe toți acei care vorbeau o limbă comună, aveau interese economice asemănătoare, idealuri și aspirații, tradiții și obiceiuri comune.

     Prin voința celor mulți, reprezentați de spiritele luminate ale timpului, românii moldoveni și munteni s-au unit în 1859 într-un singur stat care va purta numele de  ROMÂNIA. Ziarele și revistele timpului, amintirile unor participanți, au descris amănunțit momentul acesta înălțător, entuziasmul oamenilor de rând care împreună cu reprezentanții bisericii, cu conducătorii localităților, ai armatei s-au adunat în număr foarte mare în fața unor instituții, în piețe, în locuri publice purtând în mâini drapele și făclii aprinse, încingând hore, cântând cântece patriotice, toți animați de voie bună, de un spirit de libertate, de speranța în mai bine.

     Conducerea comunei noastre îndeamnă pe locuitorii din toate satele să încerce să fie părtași la evenimentele de acum 156 de ani, să lase de o parte dezbinarea, patimile politice, dușmănia, ura, să se prindă în fapt sau imaginar într-o  HORĂ  A  UNIRII, să se lase pătrunși de un spirit de unitate și demnitate națională, să fie convinși că   …   TOT  CE-I  ROMÂNESC   NU  PIERE.

 

test2

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]