Programul COMERȚ 2017: Până la 250.000 lei pentru fiecare beneficiar

sursa: CCI BN

Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat procedura de implementare a Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, menit să încurajeze și să stimuleze dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniile Comerțului și Serviciilor. Prin facilitarea accesului la finanțare, se va urmări îmbunătățirea performanțelor economice și tehnice ale acestora, creșterea nivelului de adaptare la cerințele determinate de statulul României ca stat membru al Uniunii Europene, sporirea competitivității, crearea și menținerea locurilor de muncă.

 

La data de 16 august 2017 se preconizează lansarea apelului de propuneri de proiecte dezvoltării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – Programul „Comerț” 2017. Solicitanții eligibili în cadrul acestui program sunt IMM-urile care au ca obiect de activitate comercializarea produselor și serviciilor de piață, cel puțin un an calendaristic de la înființare și cod CAEN autorizat cu cel puțin 3 luni anterior înscrierii proiectului.

Valoarea maximă a Alocației Financiare Nerambursabile va fi de 250.000 lei (acoperind maximum 90% din valoarea totală a proiectului) și va putea fi utilizată pentru achiziționarea următoarelor:

·         echipamente IT tehnică de calcul;

·         cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

·         echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru (inclusiv software aferent); electro și motostivuitoare;

·         active necorporale (brevete, mărci, servicii de etichetare ecologică, licențe, software);

·         mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale; autoutilitare din categoria N1, N2, N3;

·         certificarea unui sistem de management al calității/mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranța alimentelor;

·         realizarea unei pagini web pentru beneficiarii care nu dețin pagină web;

·         instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

·         instalații de încălzire și climatizare;

·         cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/perfecționare în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

·         consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul programului și implementarea proiectului;

·         achiziționarea de spații comerciale de comerț sau prestări servicii.

 

Pentru informații suplimentare privind această oportunitate de finanțare, puteți vizita site-ul web al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Andreprenoriat – www.aippimm.ro, sau contacta Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud: Strada P. Ispirescu, Nr.15A, Bistrița, tel./fax: 0263 – 230400, 230640, e-mail: [email protected].

 

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]