Raportările contabile semestriale se depun până pe 16 august

Contribuabilii care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 35.000 de euro în exerciţiul financiar precedent sunt obligaţi să depună raportările contabile pentru primul semestru până cel mai târziu la data de 16 august.

Recent, a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie, acesta fiind obligatoriu pentru firmele cu o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 de euro.

,,Ca urmare, operatorii economicii care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, nu au obligaţia depunerii raportării contabile la 30 iunie 2011.

De asemenea, operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011, cei care în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2011.

Nu vor întocmi raportări contabile la 30 iunie 2011, nici entităţile nou-înfiinţate în cursul anului 2011”, ne comunică Dorina Cicioc, director executiv DGFP B-N.

Astfel, contribuabilii trebuie să întocmească şi să depună la Fisc raportările contabile semestriale care cuprind: ,,Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, ,,Contul de profit şi pierdere”, ,,Date informative”.

Indicatorii din raportările contabile semestriale sunt similari celor din situaţiile financiare anuale, deosebirea constând în aceea că în cazul raportărilor contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile.

Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit, sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabili/Programe.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]