alp

Reportaj

Este la Beclean o asociaţie a pensionarilor cu o activitate diversă şi lăudabilă. M-am ataşat de oamenii acestei ultime vârste dintr-un spirit didactic, dar şi pentru că organizează mereu excursii,...
Am făcut o călătorie pe urmele saşilor nord-transilvăneni. Mai exact, pe urmele bisericilor lor fortificate. Călăuzit de volumul „Universul cetăților bisericeşti din Transilvania” de Hermann Fabini,...
În periplul nostru prin comuna Feldru am întâlnit şi surprins, în mod plăcut, şi este un fenomen de apreciat ţinând cont de frumoasa şi onorabila vârstă de 71 ani, pe gospodarul, harnicul,...
Locuitorii satului Budacu de Sus au dovedit că noţiuni precum: “patrie”, “eroi” şi “eroism” sunt pentru ei cuvinte sfinte şi pline de semnificaţie. În urma jertfei atâtor eroi căzuţi pe toate...
La hotarul dintre Parva, Rebra şi Rebrişoara, în bazinul superior al râului Gersa se află o minunată rezervaţie naturală a Munţilor Rodnei - Peştera Izvorul Tăuşoarelor. Multă vreme, nu s-a ştiut de...

Pagini

Subscribe to Reportaj
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]