Școlile năsăudene, într-un studiu monografic inegalabil

Ne place să spunem că Năsăudul este orașul Academicienilor și, o facem cu legitimă mândrie, pentru că, aici și-au pus bazele formației lor intelectuale, cei 21 de academicieni, dar înainte de toate, el a fost și rămâne un oraș al școlilor cu nume și renume în istoria învățământului nostru. Despre începuturile învățământului năsăudean și instituțiile sale, ne vorbește într-un stil academic prof.dr.Gheorghe Pleș în monumentalul său studiu istoriografic cu valoare documentară și informațională.

Este o trilogie a școlilor năsăudene ce se întinde pe un orizont de peste 380 de ani. Dacă primul volum prezintă istoricul școlilor năsăudene în complexitatea lor, cel de-al doilea are în vedere baza materială, resursele umane și componentele educaționale ale procesului de învățământ. În centrul atenției se află emblematicul Liceu ,,George Coșbuc’’din Năsăud, care în decursul existenței sale a purtat 19 denumiri, între care, aș aminti doar câteva : Gimnaziul românesc greco-catolic (1863-1871), Gimnaziul superior fundațional (1892-1919 ), Liceul român grăniceresc ,,George Coșbuc’’ , Liceul mixt (1948-1950) ,Școala medie nr.1 ,,George Coșbuc’’( 1956-1966 ), Liceul ,,George Coșbuc’’ (1966-1968), Liceul teoretic real-umanist ,,George Coșbuc’’ (1968-1977 ), Colegiul ,,George Coșbuc’’ (1996-2000 ), Colegiul Național ,,George Coșbuc’’(din 2000 ). Înființat în 1863, este ,,al patrulea liceu românesc din Transilvania, în urma celor de la Blaj (1754), Beiuș ( 1828 ). Fondatorii i-au dat numele de ,,Gimnaziul Francisc Iosefian’’.

Lucrarea se bazează pe o cercetare exhaustivă, sistematică și impecabilă din punct de vedere științific, rod al pasiunii, priceperii și a dorinței autorului de a pune în valoare documente edite și inedite, cu rezonanțe istoriografice. Din acest punct de vedere, studiul prof. Gheorghe Pleș depășește cu mult celelalte lucrări monografice elaborate până acum. Volumul II nu este o sinteză, ci o amplă incursiune în toate compartimentele domeniului educațional. Sunt implementate aici, idei proprii sau opinii ale unor pedagogi de seamă, toate, bine argumentate și așezate într-o structură compozițională de rafinament. Totul se bazează pe argumente, iar amănuntele încununează frumusețea discursului științific. Din titlurile și subtitlurile lucrării, alese cu mult profersionalism, se desprind și termenii cheie ai prezentei lucrări : legislație școlară, reformele învățământului, act managerial, resurse umane, proces didactic, performanțe educaționale, profiluri, evaluare, etc.

O atenție deosebită este acordată celor 26 de directori ai liceului, care s-au perindat aici de-a lungul vremii și cărora le prezintă fișa biografică, însoțită de aprecierile și rezultatele activității lor manageriale. În aceeași structură apar și cadrele didactice care au slujit învățământul năsăudean, apoi galeria absolvenților de seamă pe domenii de activitate, tradițiile liceului, unde, un loc aparte îl ocupă maialul elevilor, olimpiadele școlare, concursurile profesionale, activitățile sportive cu performanțele obținute, revistele școlare (Musa Someșană, Aurora, Freamăt Năsăudean, Răboj Năsăudean, Încercări, O...Poziție, Zoom, Ecologistul, Amalgam), excursiile, revederile aniversare și altele. Cea de-a doua instituție școlară prezentată în acest volum este Liceul nr.2, astăzi Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ din Năsăud, despre care, autorul vorbește cu aceeași dezinvoltură.

La finalul lucrării este publicat sumarul volumului III, cu aproximativ 500 de pagini, care va cuprinde : Învățământul pedagogic, Învățământul vocațional tehnologic și economic, Instituțiile educaționale extracurriculare, de ocrotire și de tip incluziv, Învățământul năsăudean-arc peste timp. Cartea profesorului Gheorghe Pleș este o valoare culturală incontestabilă și poate fi așezată cu cinste în istoriografia națională.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]