Sfânta Cruce ca obiect sfânt, semn de închinare şi cale sau misiune de urmat

Încă de la începutul acestei meditații trebuie spus că Sfânta Cruce este Altarul de jertfă al Mântuitorului care a fost sfințit cu însuși Sfânt Sângele Său.Iar Crucea în ortodoxie nu este văzută niciodată ca un simplu obiect,ea este personalizată pentru că îl are tainic pe Hristos în ea.Duminica a treia din Postul mare este înscrisă în calendarul nostru creștin ortodox ca fiind duminica Sfintei Cruci.Și în această duminică înainte de a începe sfânta Liturghie Sfânta Cruce este scoasă  în mod solemn de pe masa sfântului Altar în mijlocul Bisericii spre a fi văzută și sărutată de toți credincioși care participă la slujbă. Și cred că este binevenit un moment de reflectie și meditație despre sfânta Cruce nu înainte însă de a ne opri mai întâi la textul evangheliei duminicii de astăzi:,,Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în acest neam desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri.Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.”( ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1)Toate religiile lumii, din trecut şi de azi, au avut şi au semne şi simboluri specifice: unele corpuri cereşti (soarele, luna, stelele), altele corpuri şi figuri de animale, iar altele obiecte de tot felul .Însă pentru creștini  Sfânta Cruce nu este un simbol mitologic, o idee, un obiect magic ori artistic, ci Altar, pe care Iisus Hristos S-a jertfit, ca să ne mântuiascăl.Părinţii Bisericii ne învaţă că Sfânta Cruce are trei semnificaţii: obiect sfânt, semn de închinare şi cale de urmat.   

          Crucea ca obiect sfânt. Dacă suntem atenți Crucea este prezentă pe Bisericii și în Biserici ,pe casele și în casele creștinilor,la răspântiile drumurilor și toate slujbele Bisericii încep și se termină prin închinarea sau facerea semnului sfintei Cruci. De asemenea, crucea nu lipseşte niciodată  din cimitire,unde  cei răposaţi aşteaptă învierea morţilor sub ocrotirea sfintei cruci.Și poate ne întrebăm de ce sf. Cruce este prezentă aproape peste tot?Un răspuns ar fi că toate locurile şi obiectele care au intrat în legătură cu viaţa pământească a Mântuitorului au fost consacrate prin harul izvorât asupra lor din Fiinţa Lui Dumnezeiască. Și evenimentele deosebite ale vieţii şi activităţii Sale au dat naştere la biserici şi mănăstiri vestite, în locuri ca: Betleem, Iordan, Tabor, Ierusalim, Golgota, Ghetsimani etc.Iar  slujitori ai Bisericii, demnitari politici de bună credinţă şi credincioşi de rând, au preţuit întotdeauna locurile şi obiectele despre care vorbim. Între acestea, grija împărătesei Elena (c. 248-329) pentru descoperirea Crucii de pe Golgota, aprox. în anul 327. Fericită că a găsit Sfânta Cruce, s-a îngrijit de zidirea unei biserici pe acel loc La sfinţirea bisericii (335), episcopul Macarie a înălţat Crucea Domnului pe Amvon, marcând, astfel, sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci (14 sept)  

         Crucea ca semn de închinare. Însemnarea cu Sfânta Cruce este un gest liturgic cunoscut chiar din vremea Sfinţilor Apostoli, la început într-o formă mai simplă. Iudeii şi păgânii care intrau în creştinism prin Taina Botezului şi a Mirungerii erau însemnaţi/pecetluiţi cruciş pe frunte, cu degetul arătător. Cu timpul, semnul a primit forma de astăzi, folosind toate degetele mâinii drepte.Cum trebuie să ne facem semnul sf. Cruci si ce  simbolizează?-unim cele trei degete de la mâna dreaptă care simbolizează sfânta Treime,iar pe celelalte două le lipim de podul palmei ,și  acestea simbolizează cele două firi ale Mântuitorului-Dumnezeiască si  omenească.Apoi ducem mâna la frunte și zicem In numele Tatălui- arătând cinstirea pe care I-o acordăm l –a Dumezeu Tatăl,apoi ducem  mâna la piept si zicem și al Fiului-arătând coborârea pe pământ a  Acestuia ca să ne mântuiască,apoi in partea dreaptă și stângă a umerilor  zicând și al Sfântului Duh,arătând că impăcarea noastră cu Tatăl și Fiul se  face prin harul Sf. Duh.În acest sens sfântul Vasile cel Mare zice:il chemăm pe Tatăl  care pe toate le rânduiește,pe Fiul care pe poate le săvârșește și pe  Duhul  SfântAcareApeAtoateAleAplinește.Semnul Crucii trebuie făcut corect, fără grabă, cu evlavia cuvenită. Când e bine să ne închinăm? În toate împrejurările potrivite: la sfintele slujbe, la rostirea rugăciunilor, la culcare şi când ne sculăm, înainte şi după masă, când trecem pe lângă o biserică sau o troiţă, când suntem ispitiţi sau speriaţi de un duh rău etc. Pe scurt, "la fiecare pas şi la fiecare faptă" - cum spune Tertulian, un scriitor creştin din secolul al III-lea .Este "semnul prin care ne despărţim cei credincioşi de necredincioşi şi ne recunoaştem" (Sf. I. Damaschin, Dogmatica) Sau, cum spunea fostul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală: "Un ortodox îşi afirmă identitatea făcându-şi semnul crucii"    

         Crucea – ca și cale sau misiune. Cu acest îndemn ne întâlnim în cuvintele Mântuitorului: "Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie" (Mc 8, 34). La modul general, ştim că fiecare om este chemat de Dumnezeu pe calea creştină a desăvârşirii. La modul concret, fiecare trebuie să răspundă acestei chemări. "Crucea vieţii" nu înseamnă doar necaz şi suferinţă, ci şi "misiunea vieţii personale", împlinită în familie, la locul de muncă, în lume etc., cu bună credinţă, hărnicie şi conştiinciozitateFiecare om își are crucea sa de dus pe acest pământ.Astfel există o cruce a căsătoriei care trebuie dusă cu răbdare și jertfelnicie,dar și crucea fecioriei;există o cruce a bătrâneții când omul este părăsit de puteri,de sănătate,de copii,de prieteni;există o cruce a văduviei,a sărmanilor și a orfanilor;există o cruce a bolilor și a suferințelor de tot felul.Pentru unii crucea aduce mântuire iar pentru alții poate aduce pieire.Și fiecare dintre noi avem crucile interioare și exterioare ale propriei noastre personae și existențe. Crucile interioarepe  acestea le întâlnim în timpul luptei cu patimile si cu poftele pentru a putea dobândi virtuțile. Spune Sfântul Apostol: „Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele” (Gal. 5,24). A răstigni patimile înseamnă a le face neputincioase, a le strivi, a le dezrădacina.Iar crucile exterioare-sunt alcătuite din suferințele  și necazurile acestei vieți. . Ele sunt răspândite pe toate drumurile noastre și le întâlnim aproape la fiecare pas. Aici putem include supărările, necazurile, nenorocirile, bolile, pierderea celor apropiati, neplăcerile din  familie, neplăceri la serviciu, jignirile,  etc. Și aceste cruci toți le avem pentru că nici celebritatea, nici bogăția, nici slava, nici o mărire pamântească nu ne scutesc de ele. Iar dacă vrem ca aceste cruci să ne ducă la mântuire trebuie să ne folosim de eleAașaAcumAniAle-a1dat1Dumnezeu.      

             Concluzionând Sfânta Cruce ne însoțește pe fiecare dintre noi de la leagă-n până la mormânt.Pentru că prin semnul Crucii este pecetluit pruncul la Botez,cu sf.Cruce se binecuvintează inelele la logodnă dar și cununile ce se pun pe capul mirilor,prin semnul sfintei Cruci în Taina Spovedaniei primim dezlegare de păcate și tot sf.Cruce îl veghează pe creștin la mormânt.Fiecare slujbă începe și se termină cu semnul sfintei Cruci.Crucea sfințește Bisericile și sfintele altare,crucea strălucește pe veșminte,crucea se odihnește pe grumajii credincioșilor.Binecuvântare  în semnul sfintei cruci schițat de mâna preotului peste sfântul Potir și sfântul Disc face sfințirea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Mântuitorului.Afundarea mâinii preotului în apă în semnul sfintei Cruci sfințește apa.. Semnul Sfintei Cruci ne aduce aminte de tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi şi, totodată, de tot ceea ce noi înşine trebuie să facem pentru El. Prin semnul pe care-l facem asupra noastră când ne sculăm,când mâncăm,când începem sau sfârșim un lucru îi cerem ajutorul dar îi și mulțumim lui Dumnezeu zicând:Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,acum și pururea și în vecii vecilor .Amin!

test2

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]