Sfântul Grigorie, episcopul din Nyssa – stâlp al ortodoxiei

Sfântul Grigorie era frate mai tânăr cu Sfântul Vasile cel Mare. A învăţat la şcolile din Cezareea Capadochiei, a ajuns a fi cel dintâi mare dascăl, părinte şi teolog al ortodoxiei. În tinereţe a fost citeţ în biserică, apoi profesor. S-a căsătorit cu fericita Teosva, pe care a cinstit-o cu multe laude numind-o „podoaba bisericii, frumuseţea lui Hristos şi cea cu adevărat sfântă soţie de preot”. Murindu-i soţia, fratele său, Sfântul Vasile, care era atunci arhiepiscop în Cezareea Capadochiei, l-a chemat pe Sfântul Grigorie la lupta cu cea din urmă mare înfruntare a arianismului contra bisericii, făcând-l episcop, încredinţându-i scaunul cetăţii din Nyssa din Capadochia. A fost însărcinat de Sinodul din Antiohia să meargă în Arabia şi Palestina ca să aducă pace bisericilor tulburate de eretici. A luat parte la cel de-al Doilea Sinod Ecumenic în anul 381 statornicind credinţa în duhul sfânt. Scrierile sale au făcut din el un părinte al părinţilor şi un stâlp al ortodoxiei, fiind scrieri de temeinică putere de gândire ortodoxă şi de înaltă trăire lăuntrică, scrieri precum: Marea Cateheză, Facerea omului, Viaţa lui Moise, Cântarea cântărilor, Fericirile, Aşezământul creştinesc. S-a mutat la Domnul către anul 400, în ziua de 10 ianuarie.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]