Sfântul Ioan Botezătorul

Astăzi, a doua zi după Botezul Domnului, preamărim pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul ca unul care, botezând pe Mântuitorul în Iordan, a descoperit cel dintâi că Domnul Iisus este cu adevărat Mesia. Sfântul Ioan a fost prooroc şi un Înaintemergător faţă de Mântuitorul Iisus în toată viaţa şi strădania lui. Este pecetluit cu această chemare încă de la venirea lui pe lume printr-o naştere minunată şi vestit de îngeri, apoi foarte de tânăr el este un prooroc al pocăinţei. Iubeşte înfrânarea şi viaţa aspră din pustia Iordanului, aici el predică, mărturiseşte şi botează în Iordan pe cei care cred în el. Predica lui era schimbarea vieţii, întoarcerea la Dumnezeu şi împăcarea cu el pentru a primi viaţa nouă pe care o aduce împărăţia lui Mesia: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor” (Matei 3, 2).

El este cel dintâi care face ceea ce predică. Îmbrăcat în haină aspră din păr de cămilă, nemâncând pâine, nici bând vin, hrănindu-se doar cu lăcuste şi miere sălbatică, este ca un adevărat înger în trup, aşa cum îl arată unele icoane.

Mântuitorul însuşi cinsteşte pe Sfântul Ioan ca pe un adevărat prooroc al Domnului. Vorbind despre el, Mântuitorul spune: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? Un prooroc? Da, vă spun, dar şi mai mult decât un prooroc. Adevăr vă spun că între cei născuţi din femeie, nu s-a sculat unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11, 7-11). Iar dovada cu fapta este că Iisus s-a lăsat botezat de Ioan în Iordan. În toată Evanghelia, de altfel, Ioan este pentru Mântuitorul un martor al lui Dumnezeu. Momentul de culme din viaţa proorocului a fost însă atunci când botezând, Ioan descoperă printre oamenii din vremea lui pe Hristos Mesia în persoana domnului Iisus, după semnul ce i s-a încredinţat: „Am văzut duhul pogorându-se din cer, ca un porumbel şi a rămas peste el. Şi eu nu-l cunoşteam pe el, mărturiseşte Ioan, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela este cel ce botează cu duh sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 32-34). E ceasul din viaţa sfântului pe care-l prăznuim astăzi, 7 ianuarie. E ceasul când Ioan înţelege că la botezul său în Iordan, Domnul Hristos era de fapt „Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii” (Ioan 1, 29).

Cu prilejul acestei minunate sărbători le dorim tuturor celor ce poartă numele Sfântului Ioan multă sănătate, fericire şi La mulţi ani!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]