Solicitarea eliberării cărţii de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani, este obligatorie!

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Bistriţa-Năsăud aduce la cunoştinţă cetăţenilor judeţului că potrivit cadrului legislativ în vigoare pe linie de evidenţa persoanelor - art.12 din Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare -  începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate.

“Minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, respectiv 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, eliberarea cărţii de identitate”, menţionează   comisar şef de poliţie  Liliana Cotfas,  director executiv al SPCEP Bistriţa-Năsăud.    

La ghişeul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor se vor prezenta cu cererea pentru eliberarea actului de identitate, completată; certificatul de naştere al minorului, în original şi copie; actul de identitate al unuia dintre părinţi sau reprezentantului legal; documentul cu care părintele sau reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie; certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie; chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate în valoare de 7 lei.

Pe această cale, facem un apel la persoanele care nu au solicitat eliberarea primului act de identitate să se prezinte de îndată la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, în vederea obţinerii acestuia”, menţionează comisar şef Liliana Cotfas.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]