Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa caută director medical!

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa organizează, în data de 6 decembrie,  concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical. Concursul va cuprinde un test grilă/lucrare scrisă de verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului, susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului şi interviul de selecţie.

Potrivit managerului Gabriel Lazany, pentru a putea candida la această funcţie, persoanele interesate trebuie să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Medicină, specializarea Medicină, să fie confirmat cel puţin medic specialist, cu o vechime de minimum 5 ani în specialitatea respectivă. În plus, candidaţii trebuie să aibă domiciliul în România, să nu fie condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei. De asemenea, candidaţii nu trebuie să aibă vârsta de pensionare.

         Dosarele care cuprins cererea de înscriere, copie de pe actul de identitate, de pe actele de studii, certificat de medic specialist, cazier judiciar, CV, declaraţie pe proprie răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, dar şi proiectul de specialitate pot fi depuse până în 24 noiembrie, ora 13.00.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5