Terente Ciui: Precizări privind Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Având in vedere prevederile:

-   Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, publicată in Monitorul Oficial al României, Parte I, nr. 776 din 12 decembrie 2013;

-   Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;

-   Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificării si completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

               1, Începând cu data de 1 ianuarie 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

               2, În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art." 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, este de 1,07.

               3, În aplicarea prevederilor art. 2964 a!in.{3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, potrivit art. 16 din Legea nr. 340/2013, este de 2.298 lei.

In conformitate cu prevederile art. 29616 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20 alin.(l) din Legea nr. 340/2013, pentru anul 2014 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează;

-  pentru condiţii normale de muncă   :                 31,3 %

-  pentru condiţii deosebite de muncă :                36,3 %

-  pentru condiţii speciale de muncă şi

pentru alte condiţii de muncă                         :      41,3 % .

4.1.   Cota contribuţiei  individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art., 31
alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 10,5%,
indiferent de condiiţile de muncă,

4.1,1. Conform art. 20 a!in.(2) din Legea nr. 340/2013, coroborat cu art. 43 alin.(3] din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă si cota de 4,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

4.2.   Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege,
funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se
suportă de angajator.

5.   Potrivit prevederilor art. 33 si 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 296'1 alin.(2) si ale art. 296s alin (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţie de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 11.490 lei.

6.   În conformitate cu prevederiile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris in contractul de asigurare socială este de 804 lei, iar nivelul maxim de 11.490 lei.

 

            7.Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 340/2013, cuantumul ajutorului de

deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

a)    în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.298 lei;

b)    în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.149 lei.

 

8.   Începând cu data de 1 ianuarie 2014, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invalidate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 633 lei.

9.   Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 340/2013, drepturile de pensii obţinute in baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, urmare contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriale de pensii prevăzute la art. 1 lit. c) - g) si h), cu excepţia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul pensiiior şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernulul nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.

10.   Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 340/2013, in anul 2014
pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielii pentru transmiterea si
achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin
aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suporta din bugetul din
care se finanţează dreptul respectiv.

10.1. Conform dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 340/2013, în anul 2014 tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

11.      Începând cu data de 1 ianuarie 2014, indicele de corecţie utilizat la
determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participant la
fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste
fonduri, stabilit conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicat, cu
modificările şi completarile ulterioare, este următorul:  (31,3 puncte procentuale - 4,5 puncte procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0,85623.

 

                                            Director Executiv Adjunct

                                                    Terente Ciui

    

 

 

 

 

 

Comentarii

16/01/14 22:14
onciu constantin

Am depus la CJP 2 adeverinte consecutive din care rezulta ca din veniturile brute,respectiv nete s-a retinut si virat contributiile pentru pensii si nu au fost luate in considerare.Cum se explica ca in unele judete pe aceleasi adeverinte s-au recalculate pensile iar in cazul meu nu? Nu este vorba de adeverinte de neinteles,se specifica concret "s-a retinut si virat la acest fond",ce mai lipseste din aceste adeverinte.Inseamna ca acest cont in care se vira contributia la fondul de pensii din aceea perioada a fost golit de catre cineva si ar fi necesar a fi cercetat de catre cei abilitati.In caz contrar as pune o intrebare pertinenta la lare as dori sa mi se raspunda:Daca incalcarea principiului contributivitatii care sta la baza stabilirii pensiilor este un abuz s-au ,discriminare(cazul in care la uni s-a luat in calcul),s-au o incalcare a drepturilor omului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5