Ţinutul Haiducilor – încă un pas important

Timp de mai multe luni, administraţiile locale şi ceilalţi parteneri implicaţi în proiectul ,,Ţinutul Haiducilor” au lucrat împreună pentru a asigura desfăşurarea în cele mai bune condiţii a tuturor procedurilor şi etapelor necesare finalizării documentaţiilor care vor sta la baza întocmirii planului de dezvoltare locală a zonei incluse în acest grup de acţiune locală.

Grupul De Acţiune Locală constituit în zona oraşului Beclean pe un teritoriu ce cuprinde 16 localităţi, 13 din judeţul Bistriţa – Năsăud şi 3 din judeţul Cluj sub denumirea de ,,Ţinutul Haiducilor” doreşte să aducă o schimbare profundă şi un progres semnificativ pe mai multe domenii în comunităţile reprezentate de către factorii implicaţi în acest proiect.

Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală a zonei preponderent rurale, cunoscută şi sub denumirea “Ţinutul Someş De Nord” care cuprinde localităţile de pe afluenţii Someşului, între Valea Ideciului (Runcu Salvei) şi Valea Sălătrucului (Chiueşti), ţinut greu accesibil şi încărcat de istorie. Proiectul ,,Ţinutul Haiducilor” este un proiect de mare anvergură, ce are ca scop principal dezvoltarea cu fonduri europene a unor trasee turistice în teritoriul comun al zonei, având ca centru şi punct de plecare zona modernizată a Băilor Figa. Sub denumirea "Ţinutul haiducilor", acest important proiect turistic este realizat cu ajutorul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bistriţa-Năsăud, în cadrul programului european de finanţare LEADER. Proiectul se încadrează în axa 4 a Programului Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală , venind să răspundă obiectivelor măsurilor 4.1., 4.2.1., 4.3.1 ale PNADR., în special măsura 4.3.1.1. Valoarea proiectului cu finanţare europeană pentru organizarea acestui Grup de Acţiune Locală a fost de 48825 euro, iar contribuţia administraţiei locale din Beclean a fost de 9100 euro.

Obiectivul principal al muncii derulate în acest interval de timp a constat în sprijinirea liderilor formali şi informali ai comunităţilor locale din aria proiectului pentru a genera, în parteneriat, strategia de dezvoltare locală a teritoriului. Sprijinul amintit include întâlniri ale liderilor formali şi informali din teritoriu; formarea specifică a acestora, formarea şi operaţionalizarea grupurilor de lucru tematice, asistenţă tehnică la formalizarea demersurilor participative enunţate mai sus prin redactarea strategiei, transmiterea acesteia în dezbatere publică, şi, în final, adoptarea acesteia de catre Grupul de Acţiune Locală. Proiectul îşi mai propune susţinerea revitalizării unui spaţiu preponderent rural prin facilitarea schimbului de idei, soluţii la probleme mai vechi sau mai noi care să poata fi apoi colectate, testate cu privire la acceptabilitatea în comunitate şi ulterior grupate tematic în strategia de dezvoltare a teritoriului.

Amplasamentul proiectului şi teritoriul acoperit prin proiect cuprinde oraşul Beclean, comunele Runcu Salvei, Zagra, Spermezeu, Chiuza, Căianu Mic, Braniştea, Uriu, Ciceu-Giurgeşti, Negrileşti, Târlişua, Ciceu-Mihăeşti, Petru Rareş, din judeţul Bistriţa – Năsăud şi localităţile Cuzdrioara, Căşeiu, Chiueşti din judeţul Cluj.

Alături de comunităţile locale şi administraţiile locale din localităţile menţionate mai sus, din parteneriat mai fac parte 15 agenţi economici privaţi şi patru persoane fizice.

S-au derulat acţiuni de prezentare a activităţilor de informare, mobilizare şi sensibilizare a actorilor locali, consultanţă în vederea elaborării strategiei, tipărire de materiale informative, acţiuni de cooperare corelate cu calendarul activităţilor cuprinse în proiect.

De asemenea perioada ultimelor luni a cuprins numeroase acţiuni de promovare în mass media şi informare generală a publicului teritoriului vizat privind oportunităţile LEADER, activităţi de informare, seminarii în centrele de comună şi oraşe, la care au participat liderii informali şi formali. Axele prioritare ale strategiilor de dezvoltare locală ale localităţilor vor fi astfel ierarhizate la nivelul fiecarei localităţi, echipa proiectului urmând să asambleze priorităţile locale în priorităţi micro-regionale, la nivelul ariei proiectului.

Urmare a tuturor acestor acţiuni derulate până acum, care au avut un succes deosebit datorită bunei coordonări între toţi participanţii la acest proiect, obiectivele prioritare detectate la nivelul fiecărei comunităţi locale au fost cuprinse într-o strategie de dezvoltare locală, care va fi planul comun de dezvoltare al acestei zone. Totodată membrii parteneri ai acestei asociaţii care lucrează împreună de aproape un an au constituit un Grup de Acţiune Locală au aprobat planul de dezvoltare locală, care va sta la baza acţiunilor următoare ce vizează accesarea de fonduri europene de dezvoltare prin programul LEADER, măsura 4.3.1.1., fonduri care vor fi folosite pentru atingerea priorităţilor cuprinse în strategia de dezvoltare.

Ultima dintre acţiunile din cadrul acestui proiect cu denumirea ,,Ţinutul Haiducilor,, s-a derulat la sfârşitul lunii octombrie, printr-o adunare comună a tuturor partenerilor implicaţi în proiect, care a fost găzduită de sala de spectacole a Casei Orăşeneşti de Cultură din Beclean. Cu acest prilej a fost aprobat dosarul de candidatură al Grupului de Acţiune Locală pentru depunerea proiectului, au fost alese organele de conducere ale Grupului de Acţiune Locală şi Comitetul de evaluare al proiectului, pas important în evoluţia viitoare a acestui proiect de care se leagă speranţele comunităţilor locale din întreagul teritoriu acoperit de către GAL-ul ,,Ţinutul Haiducilor,,.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]