Un bistriţean, director al Muzeului Mitropoliei Clujului

Începând din această lună, Muzeul Mitropoliei Clujului are conducere nouă, după ce Stavrofora Gabriela Nemeș, cea care a condus în trecut şi Radio Renaşterea, s-a stins din viaţă. Pentru o perioadă, conducerea interimară a fost preluată de pr. Bogdan Ivanov, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului.
Începând cu luna iunie, bistriţeanul Paul Ersilian Roşca este noul director al Muzeului Mitropoliei Clujului. „Ne vom strădui să punem în valoare ceea ce Muzeul găzduiește și atât de puțină lume știe” a declarat Paul-Ersilian Roșca. Bistriţeanul a absolvit Colegiul Național Liviu Rebreanu. A urmat și absolvit cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Teologie Pastorală cu teza de licență ,,Tănase Todoran martir al neamului și Bisericii noastre“ precum și cele ale Facultății de Istorie și Filosofie, specializarea Istorie în cadrul aceleiași universități, susținând o teză intitulată ,,Reflecții teologice asupra secularizării în Transilvania în prima parte a secolului XX”. A urmat și absolvit de asemenea cursurile de Master ale Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea ,,Ortodoxie românească și viață liturgică”. Actualmente este preparator universitar pentru disciplinele Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Doctor în Teologie, Excelent/Summa cum Laude (Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de Paleografie)Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, Şcoala doctorală de Teologie ,,Isidor Todoran”, Cluj-Napoca (România) Teza de doctorat cu titlul,,Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Casa Regală a României între anii 1918-1947”. Pe parcursul studiilor liceale a participat la numeroase olimpiade și concursuri școlare remarcându-se prin rezultatele obținute. A primit ca recunoaștere a rezultatelor excepționale Bursa de Merit din partea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud între anii 2005-2011. În perioada studiilor universitate a participat la o serie de simpozioane și sesiuni de comunicări, obținând în anul universitar 2008-2009 Bursa de Performanță Științifică din partea Universității ,, Babeș-Bolyai” Cluj Napoca. Bursier al Fundației ,,Mitropolitul Bartolomeu" în anul universitar 2011-2012. Participant și absolvent al edițiilor a VI-a (2003) și a VII-a (2004) a Școlii de Vara de la Sighet, pe probleme de comunism și studiul acestuia, organizată de Academia Civică și Fundația Konrad Adenauer. La ediția a VI-a a obținut Marele premiu ,,Gheorghe Arvunescu” iar la ediția a VII- a a obtinut Premiul I la secțiunea Sociologie, inițiată de doamna Stela Rusu (KOLN). A primit de cinci ori consecutiv, în anii 2008, 2009,2010, 2011 și 2012, Premiul Municipiului Bistrița pentru Cultură.
Inceputurile muzeului datează din 1924 din timpul episcopului Nicolae Ivan, dar abia în 1938 Muzeul Eparhial se deschide pentru public în câteva săli de la etajul doi al reşedinţei episcopale. Colecţiile cuprindeau obiecte de cult, icoane, tipărituri şi manuscrise, documente privind istoria bisericii. O reorganizare după criterii moderne a muzeului a avut loc în 1975, când muzeul a fost redeschis pentru public la etajul II al reşedinţei Arhiepiscopiei Ortodoxe a Clujului. Patrimoniul muzeului a fost îmbogăţit cu numeroase icoane, vechi tipărituri, documente şi obiecte de cult, în prezent fiind una din cele mai importante colecţii de artă veche românească din ţară. Marele teolog şi cărturar, Mitropolitul Bartolomeu a iniţiat amenajarea spaţiului din demisolul Catedralei, în care s-a prevăzut organizarea expoziţiei permanente a Muzeului Mitropolitan. Muzeul Mitropoliei Clujului a fost reorganizat în cursul anului 2011, după o concepţie muzeografică ştiinţifică şi modernă, fiind o instituţie ce tezaurizează valori inestimabile ale istoriei naţionale, ale vieţii religioase ale românilor transilvăneni, un patrimoniu cultural artistic ce cuprinde vechi icoane pictate pe lemn şi sticlă, obiecte de cult, manuscrise şi carte veche românescă, obiecte şi documente legate de istoria Eparhiei Clujului. Iniţiativa Mitropoliei Clujului de reorganizare a muzeului de artă religioasă într-o formulă modernă, profund ştiinţifică, de tezaurizare a unor valori artistice şi istorice, sau de valoare documentară, o datorăm vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu, preluată cu entuziasm de I.P.S. Andrei, Arhiepiscop şi Mitropolit Ortodox al Clujului, care s-a angajat cu fermitate şi dăruire, sporind şi împlinind moştenirea iluştrilor săi înaintaşi. Sărbătoarea celor 90 de ani de la reînfiinţarea Eparhiei Ortodoxe a Clujului a constituit un prilej excepţional de inaugurare a Muzeului Mitropoliei Clujului. În data de 6 decembrie 2011, de ziua Sfântului Ierarh Nicolae, după Liturghia solemnă din Catedrală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un mare număr de ierarhi au participat la ceremonia de sfinţire a Muzeului Mitropoliei Clujului. Patrimoniul Muzeului Mitropoliei Clujului cuprinde un număr mare de icoane pictate pe lemn şi sticlă, obiecte de cult, potire, manuscrise liturgice din secolele XV-XIX şi tipărituri din secolele XVII-XIX, ce provin din diferite centre tipografice româneşti, demonstrând o continuă circulaţie a cărţii de o parte şi de alta a Carpaţilor, contribuind hotărâtor la unitatea limbii în întreg spaţiul locuit de români.
Dominată de statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, ctitor şi protector al ierarhilor ortodocşi de la Vad şi Feleac, prima sală a muzeului este dedicată personalităţii marilor ierarhi ai Eparhiei Ortodoxe Române a Clujului: Episcopul Nicolae Ivan (1921-1936), întemeietorul şi ctitorul Catedralei, Episcopul Nicolae Colan (1936-1957), un luptător în vremuri de restrişte, un apărător şi păstor adevărat al turmei sale, devenit Mitropolit al Ardealului, bunul Arhiepiscop Teofil Herineanu (1957-1992), un om ce s-a ridicat deasupra vremurilor sale prin marile sale calităţi sufleteşti, şi Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu (1993-201), marele ierarh, tălmăcitor al Biblei, ctitor al Mitropoliei Clujului, cărturar şi scriitor, dramaturg şi poet. În imediata vecinătate a primei săli muzeale se află necropola ierarhilor, un spaţiu amenajat sub absida altarului catedralei, ca o capelă, în care se află mormintele Episcopului Nicolae Ivan, Arhiepiscopului Teofil Herineanu şi Mitropolitului Bartolomeu.
În pandant cu zona dedicată ierarhilor, prima sală cuprinde, de asemenea, un grupaj de splendide icoane datând din secolele XVII-XVIII, datorate unor pictori activi în Transilvania. Vitrinele expun manuscrise şi vechi tipărituri din centrele de la Alba Iulia, Blaj şi Sibiu, sau din Moldova şi Ţara Românească, acestea din urmă ilustrând o vie circulaţie a cărţii religioase în toate provinciile româneşti.
O parte din bogata colecţie de antimise conservate în patrimoniul muzeului sunt expuse simbolic, cele mai multe datând din secolul XVIII, fiind nu numai obiecte liturgice importante, dar în acelaşi timp reprezentând opere de artă grafică, având insemnătate documentară pentru istoria Bisericii româneşti transilvane.
Spaţiul generos de sub pronaosul Catedralei, incluzând în zona centrală o amplă sală, înconjurată de mai multe săli şi coridoare, creează o ambianţă de mister şi evlavie, evocând lumea mânăstirească, pe cea a catacombelor paleocreştine sau a bisericilor subterane.
Sala centrală de sub pronaos cuprinde numeroase vestigii, în original sau în reproducere fotografică, evocând pagini de istorie religioasă, privind vechea Episcopie a Vadului. Câteva preţioase vestigii se referă la Arhiepiscopia şi Mitropolia de la Feleac (documente originale, imaginea Tetraevangheliarului cu inscripţia din 1498 ce menţionează Mitropolia şi pe donatorul Isac Vistiernicul lui Ştefan cel Mare). Atmosfera încărcată de istorie şi artă, în care sunt expuse manuscrise liturgice din secolele XV-XVI, tipărituri din secolele XVII-XVIII, preţioase fragmente de frescă din prima jumătatate a secolului XV de la biserica din Răchitova (jud.Hunedoara), ctitorie a cnejilor Muşineşti, admirabile icoane din secolul XVI datorate unor pictori de şcoală moldovenească, ce au pictat pentru bisericile româneşti din judeţul Cluj de la Dezmir, Ciuleni şi Nadăşu. Din secolul XVII datează icoanele de la Rona de Jos (jud. Maramureş) şi Osoi (jud.Cluj).
La loc de cinste se află icoana Maica Domnului cu Pruncul, provenind din biserica satului Ilişua, pictată în anul 1673 de Luca din Iclod, autorul celebrei icoane miraculoase de la Mânăstirea Nicula.
În spaţiul de sub pronaosul Catedralei se află expuse numeroase icoane din secolul XVIII, semnate sau atribuite pictorilor: Radu Munteanu din Ungureni, Alexandru Ponehalschi, Nechita Zugravul, Popa Ivan din Răşinari, Andrei din Corneşti, Iacov din Răşinari, Ştefan Popa, Gheorghe fiul lui Iacov, Tudor Zugravul, David de la Curtea de Argeş.
Două săli sunt dedicate icoanelor pe sticlă, un mare număr de icoane ilustrând diferite faze ale celui mai vechi centru transilvănean de pictură pe sticlă care a fiinţat la Mânăstirea Nicula şi în satul din apropiere. De o valoare deosebită sunt icoanele datate în secolul XVIII pictate la Nicula, muzeul având una din colecţiile cele mai bogate din România.
Vizita la Muzeul Mitropoliei Clujului se încheie cu expoziţia dedicată personalităţii vrednicului episcop Nicolae Ivan, ctitorul Catedralei Ortodoxe din Cluj-Napoca şi primul episcop al reînviatei Episcopii Ortodoxe a Vadului,Feleacului şi Clujului. Catedrala Ortodoxă, realizare de excepţie a arhitecturii interbelice româneşti, împreună cu Muzeul Mitropoliei Clujului sunt obiective culturale şi religioase de o importanţă majoră pentru cei ce vizitează oraşul de pe Someş. Muzeul este comoara de artă şi istorie românească de sub catedrală, care merită a fi văzută şi admirată de clujeni, de cei ce studiază la Cluj, de călătorii români şi străini
Îi dorim mult succes.

Comentarii

19/06/20 16:21
Vizitator

Orasul Bistrita putea să aibă un muzeu de artă religioasă. A fost dorinta, din păcate neândeplinită, a IPS Bartolomeu Anania care in anul 2006 a intervenit pe lângă reprezentanţii BNR să cedeze Consiliului Judeţean clădirea de pe Odobescu,11 unde urma ca dupa reabilitare să fie amenajat muzeul. După restaurarea clădirii fostului sediu al BNR, in anul 2012 Radu Moldovan a schimbat destinatia acesteia si a mutat aici Biblioteca Judeteană desi se stia că spatiul respectiv este insuficient. Asadar, după mutarea bibliotecii s-a ajuns la o improvizatie prin construirea unei anexe inghesuită in parculetul din incintă, fara a se putea realiza o legatura functională cu vechea clădire. Si iata cum dintr-o „gandire” idioată, orasul Bistrita s-a ales fără un muzeu de artă religioasă, dar si fără o bibliotecă publică modernă si functională.
Totusi, chiar dacă, după reabilitare in cladirea fostei filiale a BNR a fost mutată Biblioteca Judeteană, dorinta IPS Bartolomeu ar trebui indeplinită, prin amenajarea la Bistrita a unui muzeu de artă religioasă, eventual chiar in cladirea protopopiatului unde a functionat o lungă perioadă de timp Muzeul Judetean. Ar fi un gest de cinstire a memoriei Inaltului prelat iar muzeul de artă sacră de la Bistrita sa poarte numele "Mitropolitul Bartolomeu Anania".
Cu atât mai mult cu cât, vrednicului de pomenire IPS Bartolomeu Anania nu i-a fost respectată nici măcar dorinta de a fi inmormantat la Mănăstirea Nicula, asa cum a cerut prin testamentul sau: „Doresc să fiu înmormântat în groapă de pământ reavăn, având deasupra piatra pe care mi-am pregătit-o din timp”. Dupa cum se stie a fost inmormantat in subsolul Catedralei din Cluj unde a fost adus pamant de la Nicula si presarat simbolic peste sicriu, ceea ce nu inseamna „groapă de pământ reavăn”.

19/06/20 21:46
prof. Vasile Găurean

Multe lucruri știi, misteriosule Vizitator!Bravo!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5