Vezi ce proiecte sunt pe agenda consilierilor judeţeni, săptămâna viitoare

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 31 august 2017, ora 15ºº

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IA/14489 din 25.08.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 31 august 2017, ora 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.    Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31 iulie 2017.

 

2.    Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 11 august 2017.

 

3.    Proiect de hotărâre privind finanțarea programului sportiv „Promovarea sportului de performanţă”, subprogramul “Calendar sportiv internaţional” derulat de Federația Română de Culturism și Fitness pentru organizarea Campionatului Mondial de Culturism și Fitness Juniori și Masters în anul 2017, perioada 09.11.2017-13.11.2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.47/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017.

Iniţiator: Vasile Puica – Vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.52/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Vasile Puica – Vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.54/2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

Iniţiator: Vasile Puica – Vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bistriţa-Năsăud şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016.

Iniţiator: Vasile Puica – Vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

8.    Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului Tehnico - Economic (CTE), ca organ consultativ la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al acestuia.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.6/25.01.2017 privind aprobarea cotizației pentru anul 2017, a Județului Bistrița-Năsăud, membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării eligibile pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud, în perioada 2014-2020”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. „LDP Security” S.R.L. Bistriţa pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2019.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

12. Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 26.08.2017.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public;

                - Direcţia administraţie locală;

                - Direcţia economică;

                - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                - Compartiment audit public intern;

                - Birou achiziţii publice, contracte;

                - Compartiment Cabinet preşedinte;

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                        Aviz de legalitate:

        p.  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                      DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                CRINA-ALEXANDRINA BORŞ

Nr. 268

Din 25.08.2017

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5