A zecea rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2015

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 22 decembrie 2015, ora 12ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IBa/20787 din 17.12.2015 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 22 decembrie 2015, ora 12ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.    Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25 noiembrie 2015.

 

2.    Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 14 decembrie 2015.

 

3.    Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de excelență de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul universitar 2015-2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 128/2015 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management  şi a caietului de obiective pentru desemnarea managerului la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.    Proiect de hotărâre privind a zecea rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2015, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Bistrița-Năsăud, în calitate de partener la implementarea proiectului „Sprijinirea activităților de comunicare destinate combaterii discriminării și stereotipurilor față de populația de etnie romă și sprijinirea inițiativelor voluntare care promovează învățarea reciprocă și înfrățirea între autoritățile publice locale și regionale cu privire la integrarea romilor în întreaga Uniune Europeană”.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.     Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 70 din 18.05.2015 pentru aprobarea proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă în anul 2015 de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 54/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru activităţi nonprofit de interes judeţean în anul 2015.

       Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.   Diverse.

 

 Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeţeni pot prelua materialele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 18.12.2015.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

         - Administratorul public

         - Direcţia administraţie locală

         - Direcţia economică

         - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

- Compartiment audit public intern

         - Birou achiziţii publice, contracte

         - Compartiment cabinet preşedinte

         - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                           Aviz de legalitate:

          SECRETARUL JUDEŢULUI,

                   MICA OPREA

 

Nr. 370

Din 17.12.2015

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]