Ziua învățării nonformale - Diseminarea Proiectelor Erasmus la Năsăud

Săptămâna Educației Globale s-a încheiat la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” din Năsăud cu activitatea ,,Ziua învățării nonformale”, o activitate de diseminare a proiectelor europene. La activitatea organizată de prof. Mureşan Adela au participat: inspector pentru Proiecte şi programe, prof. Hudrea Daniela, director prof. Secheli Mărioara, reprezentanţi ai Şcolii Gimnaziale ,,Tiberiu Morariu” Salva: director, prof. Fetti Romana şi prof. Găzdac Vasilica, reprezentanţi ai Colegiului Naţional ,,George Coşbuc” din Năsăud: prof. Strugari Simion şi prof. Berceni Camelia, dar şi numeroase cadre didactice din şcoala gazdă.
Prof. Găzdac Vasilica a insistat asupra avantajelor derulării unor Proiecte Erasmus, acestea fiind diverse: formarea cadrelor didactice pe teme inovatoare în educaţie, comunicarea şi schimbul de experienţă între şcoli, implicarea activă a profesorilor şi elevilor, familiarizarea elevilor cu tradiţiile, obiceiurile, valorile culturale ale ţărilor partenere, dezvoltarea abilităţilor lingvistice pentru limbile străine, în special în rândul elevilor.
Prof. Romana Fetti a subliniat importanţa derulării unor altfel de proiecte, activităţi, a necesităţii învăţării nonformale care creează o punte între cunoștinţele predate de profesori la clasă şi punerea lor în practică.
Prof. Strugari Simion a prezentat activităţile şi impresiile din mobilităţile la care a participat împreună cu elevii de la Colegiul Naţional ,,George Coşbuc” Năsăud, aspecte legate de aprobare, munca titanică care trebuie depusă pentru obţinerea şi derularea unui astfel de proiect. Prof. Berceni Camelia a discutat despre particularităţile sistemului de învăţământ specifice şcolilor partenere din proiectele desfăşurate.
Prof. Mureşan Adela a evidenţiat activităţile desfăşurate în ultima mobilitate la care a participat, alături de alte cadre didactice din şcoală, dar şi elevi, în Uşak, Turcia, dar și tema proiectului Erasmus care este în derulare la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Năsăud, ,,Hărţi mentale. Inteligenţele multiple” temă de actualitate, care corespunde necesităţii unei noi abordări a teoriei instruirii, fiind o premisă pentru diferenţierea conţinuturilor.
D-na inspector Hudrea Daniela a accentuat importanţa împărtăşirii experienţei acumulate în urma participării la astfel de proiecte şi a propus întâlnirea periodică a celor implicaţi în Proiecte Erasmus. Activitatea s-a încheiat nonformal, cu un dans polonez.
Educaţia nonformală reprezintă cea mai nouă abordare a învăţării, ce presupune derularea de activităţi plăcute şi motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului de învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5