Lucrările de eficientizare energertică a Spitalului orășenesc "Dr. George Trifon" Năsăud, recepţionate

A avut loc recepția finală a lucrărilor de eficientizare energertică a Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud, eveniment la care au participat primarul Dorin Vlașin, viceprimarul Marius Bodea, managerul Daniel Marcu, reprezentanți ai constructorului – AMICII BUILDING, cei ai proiectantului dar și specialiști ai Inspectoratului Județean în Construcții BN.
În rândurile care urmează veți găsii raportul de final de proiect care conține detalii amănunțite despre investițiile care s-au făcut.
Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat!
EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON” DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Năsăud în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON” DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, cod SMIS 117579.
Obiectivul general al proiectului a constat în eficientizarea energetică și reabilitarea termică a Spitalului "Dr. George Trifon" din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud în vederea conformării cu cerințele minime de performanță energetică ale clădirilor și în vederea creșterii confortului pacienților și al personalului medical. Scopul proiectului a fost stabilit de așa natura încât să contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții, respectiv "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari".
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat următoarele:
1. Producerea de energie din surse regenerabile în procent de peste 45%, prin instalarea unor surse alternative de producere a energiei ca urmare a reabilitării termice a Spitalului "DR. GEORGE TRIFON" din orașul Năsăud, în termen de 38 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
2. Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 610.11, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 293.29, valoare care va fi atinsă în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
3. Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) de la 3696564, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 1816103, valoare care va fi atinsă în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
4. Scăderea consumului anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) de la 317.90, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 86.90, valoare care va fi atinsă în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
5. Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, de la 375.16, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 101.37, valoare care va fi atinsă în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
6. Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care pentru încălzire/răcire de la 226.11, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 97.84, valoare care va fi atinsă în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare
.
7. Creșterea consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, de la 0, valoarea înregistrată la începutul implemenăarii proiectului la 817225,40, valoare care va fi atinsă în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
8. Creșterea consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total din care pentru preparare apă caldă de consum, de la 0, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 192721, valoare care va fi atinsă în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
9. Creșterea consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total din care electric, de la 0, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 624504,40, valoare care va fi atinsă în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
10. Creșterea confortului pentru ocupanții clădirii, respectiv pacienți și personal medical ca urmare a eficientizării energetice și reabilitării termice a Spitalului "Dr. George Trifon" din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
Rezultatele proiectului:
1. Un procent de 45% de energie din surse regenerabile, prin instalarea unor surse alternative de producere a energiei ca urmare a eficientizării energetice și reabilitării termice a Spitalului "Dr. George Trifon" din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
2. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) redus de la 610.11, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 293.29, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
3. Consum anual de energie primară (kWh/an) redus de la 3696564, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 1816103, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
4. Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) redus de la 317.90, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 86.90, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
5. Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total redus, de la 375.16, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 101,37, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
6. Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care pentru încălzire/răcire redus de la 226.11, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 97.84, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
7. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total crescut, de la 0, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 817225,40, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
8. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total din care pentru preparare apă caldă de consum crescut, de la 0, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 192721, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
9. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total din care electric crescut, de la 0, valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului la 624504,40, valoare înregistrată la sfârșitul implementării proiectului.
10. Confort crescut pentru ocupanții clădirii, respectiv a pacienților și a personalului medic din cadrul Spitalului "Dr. George Trifon" din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud ca urmare a eficientizării energetice și reabilitării termice a Spitalului "Dr. George Trifon" din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud în termen de 38 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
Data de începere a proiectului: 01.06.2017.
Perioada de implementare a proiectului: 11.02.2019 - 30.04.2022
.
Valoarea totală a proiectului este de: 3.993.438,71 lei, respectiv 3.024.498,77 lei contribuția UE și 533.735,07 contribuția națională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, http://www.inforegio.ro/ro/ și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5