Neposeanul Dionisie Login, prefect al judeţului nostru în perioada interbelică

        Documentele de arhivă consemnează faptul că, dintre toate localităţile de pe Valea Someşului Mare, comuna Nepos a dat cel mai mare procent de intelectuali în perioada interbelică.  Răsfoind cartea lui Adrian Onofreiu şi Ana Maria Băndean, intitulată ,,Prefecţii judeţului Bistriţa-Năsăud (1919-1950 ; 1990-2014)’’, am aflat cu deplină satisfacţie că, în cuprinsul ei se află şi numele neposeanului Dionisie Login, prefect al judeţului nostru într-o perioadă de mari frământări politice după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.  Numirea lui în această funcţie s-a făcut prin ,,Înaltul Decret Regal 3025 din 18 octombrie 1927’’, numire binevenită şi primită cu satisfacţie din partea întregii populaţii care şi-a exprimat opinia ,,prin adunare de ,,voturi’’ cu liste de subscrieri’’. Dionisie Login s-a născut la 27 ianuarie 1862 în comuna Nepos, a urmat liceul la Năsăud şi apoi Facultatea de Drept, devenind avocat în 1886, stabilindu-se la Bistriţa, unde a rămas până la sfârşitul vieţii (3 aprilie 1940). Pe plan politic s-a afirmat ca membru al Partidului Naţional Român, a fost deputat în Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român şi delegat al Cercului electoral Bistriţa-Năsăud, iar în după Unire, a devenit membru al Partidului Naţional Liberal. Înainte de 1918 a sprijinit apariţia ziarului ,,Gazeta Bistriţei’’ şi a fost membru al Despărţământului Bistriţa al Astrei. Calităţile sale alese, experienţa bogată câştigată  de-a lungul timpului în relaţiile sale cu publicul au stat la baza încrederii puterii centrale că Dionisie Login va face o administraţie corectă dreaptă, loială şi spre mulţumirea populaţiei, va ocroti interesele obşteşti, culturale, economice, naţionale, ceea ce a şi dovedit pe parcursul exercitării acestei înalte funcţii. Din studiul monografic al celor doi autori, am aflat că, el a reuşit să reîntroneze la prefectura judeţului spiritul de ordine, de muncă şi de încredere, ridicând administraţia şi gospodărirea acestui judeţ la un nivel, cum în puţine judeţe îl aveau. Suflet bun şi înţelegător al rostului vremurilor şi al nevoilor multe cu care se lupta ţărănimea, bântuită pretutindeni de criza morală şi materială, dr. Dionisie Login a avut în vedere trei lucruri mari : muncă, cinste şi dreptate. Şi s-a ţinut de cuvânt. Prevenitor şi îndatoritor cu toată lumea, doi ani, cât a condus destinele judeţului, n-a avut şi n-a putut avea duşmani în rândurile niciunui partid politic, căci în toate actele vieţii sale a fost condus de sentimentul dreptăţii şi al echităţii ; punând în slujba acestui judeţ, în seviciul administraţiei, al bisericii şi al şcolii toată energia şi însufleţirea sa, toate calităţile sale sufleteşti. Odată cu retragerea Partidului Liberal de la guvernarea ţării (1928), Dionisie Login se retrage şi el de la cârma judeţului. Pătruns fiind de spiritul colegialităţii şi lucrând tot timpul pentru binele oamenilor, se desparte cu greu de colaboratorii săi, faţă de care a nutrit mereu dragoste şi devotament. Neposenii s-au mândrit întotdeauna, că din rândul lor s-a ridicat un om care a ştiut ce înseamnă dreptatea, cinstea şi omenia.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5