Pr. Vasile Beni de Buna Vestire: Nu omul este cel care se înalță la Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care se coboară la om

Este una din cele mai vechi sărbători dedicate Maicii Domnului, este singurul praznic din ciclul mariologic care are un temei biblic (Luca 1, 24-38). Sărbătorită în fiecare an la data de 25 martie, Buna Vestire conţine în sine în mod virtual toate praznicele creştine. Odată cu acest eveniment se inaugurează “plinirea vremii" (Gal. 4, 4) şi se descoperă “taina cea din veci ascunsă" (Efes. 3, 9), după expresiile pauline. Buna Vestire este socotită o sărbătoare a Maicii Domnului, dar ea este şi praznicul Întrupării Domnului din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu prin “umbrirea" Duhului Sfânt şi, în acest sens, începutul iconomiei mântuirii realizate de Fiul lui Dumnezeu Întrupat.

Evanghelia de astăzi este o sinteză a istoriei mântuirii și a tainei iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Sărbătorim astăzi misterul, taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, a Cuvântului veşnic, în sânul Preacuratei Fecioare, mister prin care Cerul se coboară pe pământ “Dumnezeu se face om, pentru ca pe om să-l facă Dumnezeu” (Fericitul Augustin).

Îngerul lui Dumnezeu o salută pe Fecioara Maria cu cuvintele: “cea plină de har” (Lc 1,28), ca şi cum acesta ar fi numele ei adevărat. Ce înseamnă acest nume? De ce Arhanghelul Gabriel o numeşte astfel pe Fecioara din Nazaret? În limbajul biblic, “har” înseamnă un dar deosebit, care îşi are izvorul în viaţa trinitară a lui Dumnezeu însuşi, care este Iubire (1 In 4, 8).

Sfânta Maria este numită “plină de har” datorită maternităţii sale divine. În planul Său veşnic de mântuire, Dumnezeu a ales-o pe Sfânta Maria ca să-L dea lumii pe Salvatorul ei, pe Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. Pentru ea, Dumnezeu a avut un plan unic şi cu totul excepţional: să fie Maica Fiului Său.

    Sărbătoarea de azi ne ajută să înţelegem că nu omul este cel care se înalţă la Dumnezeu, ci Dumnezeu e cel care coboară în sărăcia şi suferinţa noastră. Dumnezeu respectă libertatea, aşteptând răspunsul şi aportul nostru. Bunavestire este semnul împlinirii profeţiilor mesianice şi deci a profeţiei lui Isaia: “Iată Fecioara va zămisli şi va naşte un Fiu, iar numele lui va fi Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”.

Nicolae Cabasila spune că la plinirea vremii, Maica Sfântă a luat parte activă la planul lui Dumnezeu de mântuire al lumii, pentru că a crezut cuvintelor pe care i le-a spus Îngerul Gavril şi pentru că a acceptat să slujească, precum Dumnezeu i-a cerut. Dacă ea ar fi refuzat, dacă ea nu ar fi crezut şi nu ar fi acceptat să slujească, nu s-ar fi putut realiza voinţa lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Acceptând, Maria a devenit Maica Creatorului. În acest fel, întruparea este lucrarea nu numai a Sfintei Treimi, ci şi a voinţei şi a credinţei Fecioarei Maria.

Câteva dintre învățăturile acestei sărbători

a.Tatăl a ales-o, Fiul S-a întrupat, iar Duhul Sfânt a adumbrit-o.

b. Învățătura Bisericii despre Maica Domnului ne spune că este: Pururea Fecioară, Născătoare de Dumneze(Teotokos), Mijlocitoare permanentă și Rugătoare neincetată.

c. Credința Maicii Domnului este o invitaţie pentru noi să privim dincolo de aparenţe: o invitaţie să credem cu putere, că problemele vieţii ne pregătesc pentru participarea la viaţa lui Iisus înviat.

d. Smerenia Maicii Domnului, pentru că se simțea nevrednică, pentru că simţindu-se mică, ea se abandonează Domnului şi nu se bazează pe sine, nu se încrede exclusiv în sine, ci în ajutorul şi în puterea Domnului.
e. Fecioara Maria este cea care a crezut și care a ascultat, cea care păstrat  în inima ei cuvântul lui Dumnezeu.

f. Fecioara Maria este cea mai înaltă sfințenie omenească cunoscută și cinstită de Sfânta Biserică. Ascultare, credința și unirea totală cu Fiul Ei: sunt calitățile care o definesc cel mai fidel pe Maica Preacurată.

Concluziv încercând să fiu aș putea spune că sărbătoarea de astăzi ne ajută să înțelegem că nu omul este cel care se înalță la Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care se coboară la om. Amin!

Pr. Vasile Beni

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5