Preotul cu soare pe veşminte

Volumul de însemnări duhovniceşti „Cu soare pe veşminte”, apărut în Colecţia Via Lucis, îngrijită de Valentin Marica la Editura Cezara Codruţa Marica, este un crâmpei de gânduri scrise cu pana sufletului unuia dintre cei mai apreciaţi preoţi năsăudeni – Timoftei Găurean, din Agrieş.
Convins că preotul are datoria de a predica lumii nu doar de pe vârful limbii ci din adâncul inimii, cu fierbintele cuvântului, pentru a fi de folos creştinului, căruia trebuie să-i dea o adevărată merindă pentru suflet, ştiind că de la amvon preotul nu vorbeşte în numele lui ci în numele Dumnezeului celui veşnic, Timoftei Găurean priveşte cu drag Agrieşul şi creştinii de aici în contururile de nemurire, văzând şi trecând în cuvânt cum se îngemănează cerul şi pământul, pădurea şi apa, cuprinzând în paşii săi duhovniceşti nădejdi şi cheaguri de lumină. Mărturisitor al frumuseţilor locului, atât prin cărţi, cât şi prin fotografii, Timoftei Găurean este omul care ştie să respecte valoarea cuvântului, dar şi frumuseţea naturii scriind mereu cu drag despre lemn, pe care-l însoţeşte cu credinţă neclintită. Poate că unul dintre cele mai frumoase eseuri ale cărţii este „De vorbă cu propria-mi conştiinţă”, în care preotul se confesează ca-ntr-o rugăciune continuă, divinităţii sperând că, la umbra Crucii lui Hristos va gusta „cu bucurie şi din lumina învierii în Noaptea Sfântă, unit cu Hristosul cel euharistic, cu Dumnezeul meu cel bun”.
Ca un ecou peste veacuri este taina preoţiei, părintele Găurean fiind conştient, în fiecare clipă, de sarcina dumnezeiască care i-a fost dată: „Să-l lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească inimii ca ea, încălzindu-se să dea foc lumii şi sufletelor celor care l-au învăţat să-l caute spre mântuire”. Potirul este considerat de părinte purtătorul sublimului, al dumnezeieştii jertfă care ne cuprinde pe toţi şi se împarte la toţi, ajutându-ne să ajungem la sfinţenia şi curăţirea sufletului nostru. Fiecare moment important din anul bisericesc este prezentat cu înţelepciune în predicile părintelui Găurean, cel care încearcă să sădească cuvântul în ţarina sufletului credincioşilor pentru ca acesta să rodească şi să făurească o punte de lemn peste apele vieţii.
Despre rostul şi valoarea omului pe pământ, despre omenie şi rugăciunea pentru omenie, despre conştiinţă, care trebuie să fie un ostaş luptător împotriva răului şi, mai presus de toate, despre credinţă găsim eseuri în această carte. „Cugetări sau mângâieri pentru sufletul ce însetează după Dumnezeu” este o rugăciune ca un psalm adresată divinităţii de către vrednicul preot Timoftei Găurean, o rugăciune pe care ar merita s-o citim zilnic.
Cartea părintelui este ca un balsam pentru sufletul care trăieşte în rugăciune.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]