Prof.dr.Andrei Marga

Vezi lista de facultăţi a Universității “Liviu Rebreanu” din Bistrița. Cine este grupul de iniţiativă

În reuniunea Grupului de inițiativă și proiectare a Universității din Bistrița - cu Participarea Vicepreședintelui Consiliului județean, a Prefectului județului și a Primarului municipiului Bistrița - din data de 9 iunie 2017, de la Prefectura Bistrița-Năsăud, s-au luat următoarele hotărâri:
1. Universitatea din Bistrița se va numi Universitatea “Liviu Rebreanu” din Bistrița. Se preconizează o muncă intensă încât noua universitate să poată fi inaugurată în contextul Centenarului Marii Uniri.
2. Autoritățile locale – Președinte, Prefect, Primar – stabilesc măsurile și întreprind demersurile pentru a se semna un protocol de intenții de înființare a Universității “Liviu Rebreanu” și de susținere a proiectului de înființare de către reprezentanții vieții economice, bancare, sociale și culturale din Bistrița Năsăud.
3. Autoritățile locale perseverează în a stabili acordul scris cu Universitatea Babeș-Bolyai și cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca de transfer al Extensiunilor ce funcționează la Bistrița și Năsăud în componența Universității “Liviu Rebreanu” din Bistrița, la data inaugurării acesteia.
4. Grupul de inițiativă și proiectare a Universității “Liviu Rebreanu” din Bistrița se reunește din nou – cu participarea Președintelui Consiliului județean, Prefectului, Primarului municipiului – în ziua de 30 iunie a.c., orele 10, la Prefectura Bistrița Năsăud, pentru a examina:
a) pregătirea Dosarelor pe specializări;
b) pregătirea Dosarelor pe infrastructură
c) pregătirea Dosarelor pe personal
d) alte chestiuni ale proiectului
5. s-au luat decizii privind profilul noii universități, după cum urmează:
Universitatea din Bistrița satisface nevoia României actuale de a avea universități înnoite și inovative, capabile să ofere soluții, în formarea de specialiști și cercetare științifică, mediului economic, social, administrativ și cultural.
Ea se axează pe profiluri de pregătire mai largi, înnoite și relevante în raport cu cerințele pieței muncii, capabile să ofere șanse suplimentare absolvenților.
Ea are în vedere posibilitățile Bistriței de a valorifica tradiția conexiunilor cu cultura germană și perspectivele legăturilor cu China.
Ea imită cât mai puțin posibil ceea ce este.
Ea aduce în cea mai mare măsură posibilă soluții noi în materie de organizare administrativă, profilare a specializărilor, orientare a cercetării științifice și interacțiuni cu mediul înconjurător social.
Ea va aduce o mai directă recunoaștere europeană a valorii studiilor și cercetării.
Ea va fi înzestrată cu personal și tehnică încât să poată naviga în condițiile societății românești, europene și globale a secolului al XXI-lea.

6. s-a stabilit lista de facultăți și de specializări de start, după cum urmează:
Facultățile și specializările de pornire sunt:
Facultatea de Turism, Economie și Administrație
Specializarea Antreprenoriat
Specializarea Turism și ospitalitate
Specializarea Geografia turismului (este în Extensie)
Specializarea Economie, finanțe și contabilitate
Specializarea Economie și limbă germană
Specializarea Economie și limbă chineză
Specializarea Administrație publică (este în Extensie)
Facultatea de Științe Tehnice și Agricultură
Specializarea Construcții de mașini
Specializarea Electrotehnică și electronică (este în Extensie)
Specializarea Ingineria Materialelor (este în Extensie)
Specializarea Informatică și Tehnologia Comunicațiilor
Specializarea Ingineria teritoriului și Eco-dezvoltare
Specializarea Topografie, Cartografie și Cadastru
Specializarea Agricultură
Specializarea Zootehnie
Specializarea Pomicultură și viticultură
Facultatea de Educație, Cultură și Sport
Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (este în Extensie)
Specializarea Antropologie și managementul crizelor
Specializarea Limbi moderne și cooperări internaționale
Specializarea Studii românești, management cultural și arhivistică
Specializarea Limba Engleză și Studii americane
Specializarea Educație fizică și sport (este în Extensie)
Departamentele de pornire se stabilesc ținînd seama de prevederile legii și, orientativ, sunt următoarele:
Departamentul Inginerie
Departamentul Economie
Departamentul Administrație
Departamentul Educație și Comunicare
Departamentul Cultură și Sport
Se preiau autorizările, acreditările și aprobările relative la Extensiile de la Bistrița și Năsăud. Se preia personalul existent, în funcție de opțiunile persoanei.
Vor avea loc ajustări în funcție de întrunirea condițiilor de funcționare și de satisfacerea cerințelor legii.
7. Autoritățile locale asigură infrastructura.
Se face un inventar al laboratoarelor, împreună cu industria și rețelele locale, și se stabilesc soluțiile.
În materie de cămine se realizează un inventar și se stabilește baza căminizării studenților.
Se inventariază Bibliotecile și Arhivele existente și se ia o decizie.
8. la reuniunea Grupului de inițiativă și proiectare, cu participarea Vicepreședintelui, Prefectului și Primarului, s-a căzut de acord că Bistrița nu se va putea dezvolta relevant doar cu acele Extensii. Pe de altă parte, Extensiile sunt vizibil resimțite ca o povară, din orice punct de vedere, pe umerii universităților menționate.
Oriunde s-au înființat universități, autoritățile locale au avut rolul crucial și au luptat cu orice dificultate.
În România se argumentează acum, inclusiv la nivelul unor autorități centrale, că sunt prea multe universități. Într-adevăr, sunt prea multe într-unul și același centru, dar nu sunt prea multe în teritoriu. Sunt prea multe care se imită una pe alta, încât creativitatea este slabă. Sunt prea multe care cultivă specializări de dragul unor persoane, dar nu pot susține economia, industria și cultura locală. Sunt prea multe, căci performanțele lor sunt sub nivelul nevoilor.
Universitatea “Liviu Rebreanu” din Bistrița nu numai că onorează un nume care contează printre cei mai iluștri creatori din cultura română care au dobândit notorietate internațională, dar poate fi o inițiativă salutară. Ea poate dovedi cu forța exemplului că universitățile nu sunt nici povară, nici lux, nici oaze de refugiu, ci locomotive ale dezvoltării – ceea ce este esential. Universitatea “Liviu Rebreanu” din Bistrița este concepută pe această direcție.
Bistrița are acum premisele – economice, infrastructurale, culturale, politice – ce permit înființarea Universității “Liviu Rebreanu” din Bistrița. Rareori se întrunesc aceste premise. Acum este ocazia ce nu ar trebui irosită.
În acest moment lucrurile depind de angajamentul autorităților locale și de capacitatea Grupului de inițiativă și proiectare de a oferi soluții profesioniste, inovative și convingătoare.
9. Grupul de inițiativă și proiectare este deschis cuprinderii de noi membrii. Apelăm la membrii Grupului, la autoritățile locale, să asigure participarea cât mai multor persoane, din țară și din străinătate, la Grup, devenind membrii ai acestuia. Important este să se creeaze un curent larg de susținere a înființării Universității “Liviu Rebreanu” din Bistrița și de organizare a acesteia.
10. Sarcinile momentului sunt:
a. Stabilirea Secretariatului tehnic permanent al Grupului (Primăria Bistrița)
b. Estimarea dimensiunilor de pornire al noii Universități (Grupul, Președinte, Prefect, Primar)
c. Elaborarea Dosarului infrastructurii Universității “Liviu Rebreanu” (clădiri, săli de curs și seminar, cămine, laboratoare, locuri de practică, bibliotecă, terenuri și săli de sport, asistența medicală, premise culturale, rețele de comunicații etc.) (Primar, Dorin Stoian, Ioan Pintea, Gelu Buta, Gavril Țărmure, Ion Horoba și alți doritori)
d. Elaborarea proiectului de dimensionare a Specializărilor și Facultăților și proiectarea Curriculumului, ca parte a Dosarului fiecăreia:
Coordonare generală: prof.dr.Andrei Marga, fost rec tor și ministru; Președinte; Primar; reprezentanți ai autorităților locale
Facultatea de Turism, Economie, și Administrație: responsabil prof.dr. Pompei Cocean, fost prorector și decan; președinte Vasile Bar; director Mircea Gelu Buta; prof.dr. Nicolae Ceangă; prof.dr. Martin Olaru; avocat Valer Covrig-Cudrec; Marius Nicolae pop; specialiști stabiliți de autoritățile locale; personal din Extensii;
Facultatea de Științe Tehnice și Agricultură: responsabil director Dorin Stoian; prof.dr. Ion Plăiaș; director Gavrilă Mureșan;director Vasile Vasinca; specialiști stabiliți de autoritățile locale; personal din Extensii;
Facultatea de Educație, Cultură și Sport: responsabil prof.dr.Vasile Boari, fost decan; prof.dr. Mihai Spăriosu; conf.dr.Horațiu Catalano; dr.Alexandru Uiuiu; director Cornelia Vlașin; director Dorel Cosma; director Mircea Arman; Olimpiu Nușfeleanu; Marcel Lupșe; specialiști stabiliți de autoritățile locale; personal din Extensii.
e. Elaborarea proiecției de personal: Grupul de inițiativă și Autoritățile locale
La reuniunea Grupului din 30 iunie a.c. fiecare responsabil și fiecare membru al Grupului va prezenta ceea ce s-a făcut efectiv.
Gândim ca întreaga operațiune de concepere a Universității “Liviu Rebreanu” din Bistrița să se încheie la 15 septembrie 2017, încât să se poată proceda la promovarea dosarului de înființare la minister, Guvern și Parlament, iar la 1 septembrie 2018 să se procedeze la inaugurarea oficială, ca parte a Centenarului Marii Uniri.

Comentarii

15/06/17 13:18
Vizitator

O veche zicala spune: „Prostul daca nu-i fudul, parca nu e prost destul”. Cand Andrei Marga vrea sa argumenteze nevoia unei Universitati la Bistrita spune că :"Sunt prea multe universitati care se imită una pe alta, încât creativitatea este slabă. Sunt prea multe care cultivă specializări de dragul unor persoane, dar nu pot susține economia, industria și cultura locală. Sunt prea multe, căci performanțele lor sunt sub nivelul nevoilor", ca si cum aceasta noua universitate va rezolva toate racilele invatamantului superior romanesc.
Cand Andrei Marga vorbeste despre "specializări de dragul unor persoane" el uita ca atunci cand era rector al UBB şi preşedinte al Colegiului Academic, soţia sa conducea Centrul Lingua, un departament de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri care funcţionează sub umbrela unei facultăţi, din cadrul UBB. Apoi, prin octombrie 2012, după ce Marga a ajuns la şefia ICR, l-a numit în fruntea filialei Cluj a ICR pe Pompei Cocean , un profesor universitar care, în 2006, a fost acuzat de plagiat de o prestigioasă editură din Franţa. Atunci , Pompei Cocean a coordonat un colectiv de patru profesori care s-au ocupat de redactarea a două manuale de geografie pentru liceu. În urma scandalului, zeci de mii de manuale au fost trimise la topit. Ulterior, profesorul Pompei a fost numit de Marga director adjunct la ICR Cluj Napoca. În februarie 2006, „Evenimentul zilei” a fost primul ziar din România care a prezentat pe larg scandalul manualelor plagiate după un tratat de geografie editat în Franţa, cu 11 ani mai devreme. Acum acelasi Marga si Cocean sunt numai buni pentru a infiinta o universitate "curata" la Bistrita . Apoi, nu de specializări precum : Antreprenoriat, turism și ospitalitate; Economie și limba germană; Economie și limba chineză; Ingineria teritoriului și eco-dezvoltare; Antropologie și managementul crizelor; Limbi moderne și cooperări internaționale, este nevoie la Bistrita pentru nevoile de dezvoltare ale regiunii și ale țării.
E cat se poate de clar ca prin aceasta universitate Marga urmareste crearea unor sinecuri pentru el si acolitii sai. Nu de o asemenea universitate are nevoie Bistrita acum, ci mai degraba de consolidarea extensiilor universitare UBB si UTCN, prin construirea unui Campus Universitar modern care sa adune laolalta toate extensiile imprastiate prin oras in tot felul de spatii improvizate. Un campus universitar modern ar permite totodata infiintarea de noi extensii pentru facultati si specializari cu adevarat utile.

19/06/17 14:30
Vizitator

In urma declaratiilor privind infiintarea Universitatii „Liviu Rebreanu” care ar urma să „înghită” extensiile Bistrița ale Universității Babeș-Bolyai și ale Universității Tehnice, reactiile acestora nu au intarziar sa apara. Astfel, Într-o circulară trimisă profesorilor din cadrul extensiei Bistrița a Universității Babeș-Bolyai, directorul unității, profesorul universitar Mircea Mureșianu, își arată nemulțumirea cu privire la planurile pe care le au autoritățile locale și județene: „Dincolo de supralicitarea intențiilor factorilor puterii locale, de către presa bistrițeană, de a pune bazele unei universități autonome la Bistrița, poziția oficială a Rectoratului, exprimată prin mesajul Domnului Rector Academician Prof. Univ.dr. Ioan Aurel Pop, este cea de susținere și dezvoltare a Extensiei Universitare Bistrița, Domnia Sa îndemându-ne totodată, să avem, în eventualele întâlniri cu cei care lansează asemenea provocări rău-intenționate, o poziție fermă de promovare a valorilor UBB”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5