Recunoaştere ştiinţifică internaţională a unei personalităţi culturale năsăudene la Salonul de carte ,,EUROINVENT”, ediţia a VIII-a, Iaşi, 2016 „PAGINI DE ZIAR, PAGINI DE CARTE”

Preocupat până în cele mai adânci rădăcini ale sufletului de a face cunoscut şi de a îmbogăţi în permanenţă, de a pune în valoare spiritul cultural şi tradiţional românesc din Ţara Năsăudului, locaş cu o imensă încărcătură culturală şi istorică, cunoscutul scriitor şi jurnalist Ioan Mititean reuşeşte să capteze atenţia juriului internaţional al celei de a VIII-a ediții a Expoziţiei Europene a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT, desfăşurate la Iaşi, în Atrium Palas Mall, între 19 - 21 mai 2016, prin cartea sa,  ,,Pagini de ziar, pagini de carte”, pentru care a obţinut ,,Medalia de aur”.

Iaşul, cetate culturală incontestabilă a Moldovei, se înscrie, începând cu  anul 2009, în seria manifestărilor ştiinţifice şi culturale internaţionale, deschise tuturor cercetătorilor din întreaga lume, deoarece EUROINVENT este singurul eveniment din România organizat sub egida IFIA - Federatia Mondiala a Inventatorilor şi World Inventions Intelectual Property Associations care promovează creativitatea şi inovarea românească în contextul european şi a celei europene în context internaţional larg prin expunerea contribuţiilor şcolilor academice, a institutelor  de cercetare, dar şi a cercetătorilor individuali.

Salonul de carte ,,EUROINVENT” reprezintă un exemplu de recunoaştere mondială prin: diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării, încheierea de parteneriate de cercetare-inovare, crearea unor noi direcţii de cercetare – dezvoltare – inovare, facilitarea transferului tehnologic de la autori la mediul de afaceri, implementarea invenţiilor şi recunoaşterea ştiinţifică internaţională a lucrărilor autorilor, datorită rigurozităţii şi responsabilităţii gazdelor care au  reuşit să pună în valoare la această expoziţie toate lucrările prezentate la diferitele secţiuni.  

În cadrul expoziţiei au fost prezentate 560 de invenţii şi teme de cercetare din 43 de ţări, precum şi 103 publicaţii provenind de la 26 de edituri, 8 publicaţii aparţinând Editurii „Ecou Transilvan” din Cluj Napoca.

Cele 103 cărţi şi reviste tehnico-ştiinţifice, artistice şi literare publicate în ultimii doi ani de autori români şi străini, participante sub auspiciile EUROINVENT la evenimentul Technical - Scientifical, Artistic and Literary Book Salon, au fost atent şi cu profesionalism analizate de un juriu alcătuit din paisprezece membri, din care au făcut parte profesori universitari şi jurnalişti de prestigiu.

În urma riguroasei evaluări, scriitorul năsăudean Ioan Mititean, autor a peste douăzeci de cărţi de tip jurnalistic, şi-a îmbogăţit portofoliul profesional cu o medalie de aur,  care îi recunoaşte şi probează calităţile de om devotat condeiului, ţării sale, ţinutului năsăudean, pe care l-a promovat şi cu ajutorul  ,,ASTREI”, iubirii şi dăruirii faţă de oameni, faţă de tradiţiile înaintaşilor pe care a reuşit întotdeauna să-i pună în valoare în articolele sale, demonstrând un real talent de scriitor, dublat de un talent de jurnalist de excepţie. Astfel, juriul de la Iaşi medaliază la un eveniment de talie internaţională, un scriitor contemporan din iubita ţară a Transilvaniei, care a dat atâtea nume celebre, de la Şcoala Ardeleană, la Ioan Budai-Deleanul, la Octavian Goga, la George Coşbuc, la Lucian Blaga, la Ion Agârbiceanu, care, fără îndoială, că nu a spus tot în ce priveşte talentul.

Opinia distinsului jurnalist şi scriitor, Menuţ Maximinian, vine să completeze recunoaşterea scriitorului năsăudean: „Cine altcineva are răbdarea şi priceperea lui Ioan Mititean de a creiona din evenimentele năsăudenilor adevărate sărbători?” constatăm că scriitorul Ioan Mititean re-creează prin „Pagini de ziar, pagini de carte”, manifestări culturale, prezentări, întâlniri, rememorând o lume pe care autorul o cunoaşte, o iubeşte şi simte nevoia să le vorbească şi altora despre ea, să se împărtăşească din această curăţenie şi cuminţenie a pământului năsăudean. Avem nevoie de astfel de oameni care să promoveze pe lângă valorile locale şi cele ale culturii româneşti, în general.

Îi adresăm felicitări domnului Ioan Mititean şi îi dorim putere de muncă pentru a putea sluji în continuare viaţa culturală românească, dar şi cea năsăudeană, cu dragoste şi credinţă, cu perseverenţă şi optimism, ca şi până acum, în care să aibă parte de multe clipe unice care să-i bucure şi să ne bucure sufletul, sănătate, iar cea de-a doua tinereţe să dăinuească mereu în sufletul său generos, alături de distinsa doamnă Lucreţia, sufletul pereche şi colaboratoarea de inimă  a scriitorului.

Cu alese gânduri,

                       Gabriela Nedelcu Teodorescu, Iaşi

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]