Consiliul Local Bistriţa va repartiza 164 locuinţe ANL. Şapte persoane nu şi-au reconfirmat actele, o persoană a renunţat

Consiliul Local va dezbate astăzi proiectul de hotărâre privind repartizarea unui număr de 164 locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Bistriţa în zona Subcetate - etapa III (130 locuinţe), precum şi a 26 unităţi locative rămase libere în urma renunţării foştilor beneficiari, în ordinea stabilită în lista de prioritate aprobată pentru anul 2017.

         Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se vor adresa Primarului municipiului Bistriţa în termen de 7 zile de la afişarea listelor de repartizare, iar soluţionarea se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

***

În municipiul Bistriţa, pe amplasamentul situat în municipiul Bistriţa, zona Subcetate, s-au construit prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în etapa III, un număr de 3 blocuri cu 138 locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Construcţiile a fost recepţionate în luna decembrie 2016.

  Consiliul Local Bistriţa a aprobat, în februarie,  lista de prioritate pentru anul 2017 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi lista cuprinzând persoanele care nu sunt îndreptăţite să primească o asemenea locuinţă. Persoanele care nu au fost mulţumite au avut posibilitatea legală de a adresa o contestaţie primarului municipiului Bistriţa, în termen de 7 zile de la afişarea listei de prioritate. Astfel, au fost depuse un număr de 11 contestaţii, care au fost respinse.

         Pentru repartizarea locuinţelor, solicitanţii au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuinţă ANL. Un număr de 7 persoane înscrise în lista de prioritate nu au mai depus documentele solicitate, iatr o altă persoană a transi o cerere prin care a renunţat la repartizarea unei locuinţe construite prin ANL.

Repartizarea locuinţelor s-a făcut cu prioritate familiilor în care există persoane încadrate într-un grad de handicap, la parter, urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ, conform legii. S-a trecut la repartizarea locuinţelor situate în blocurile ANL nou construite, pe etaje, pe orizontală, în funcţie de numărul de membri de familie şi de punctajul obţinut, iar apoi s-au repartizat apartamentele de la parter rămase libere. În cele din urmă s-au repartizat locuinţele ANL rămase libere în urma renunţării foştilor beneficiari. În cazul punctajelor egale departajarea s-a făcut luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii, conform legii.

        

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5