Echipamente digitale, mobilier, materiale didactice și materiale specifice, de peste 6 milioane lei, pentru cinci școli speciale și CJRAE, prin PNRR

La începutul lunii septembrie, a fost semnat Contractul de finanțare între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate Beneficiar al finanțării pentru proiectul „O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun. Valoarea eligibilă este în cuantum de 6.237.927,63 lei fără TVA, reprezentând 100% din valoarea finanțării nerambursabile, la care se adaugă TVA eligibilă în sumă de 1.185.206,26 lei. Durata contractului și perioada de implementare a proiectului este de la data de 11.09.2023 până la data de 31 decembrie 2024.

În ședința ordinară d ejoi, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va adopta proiectul de hotărâre privind implementarea acestui proiect.

Dezvoltarea acestui proiect a avut la bază analizele de nevoi realizate la nivelul unităților de învățământ special din județul Bistrița-Năsăud și la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud (CJRAE), analize ce au fost avizate de către Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud în ceea ce privește infrastructura școlară educațională.

Scopul proiectului constă în modernizarea infrastructurii educaționale a unităților de învățământ special din județul Bistrița-Năsăud și a cabinetelor de asistență psihopedagogică și logopedie gestionate de CJRAE, prin dotarea acestora cu echipamente digitale, mobilier, materiale didactice, sportive și materiale specifice în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Unitățile de învățământ incluse în proiect care vor beneficia de modernizarea infrastructurii școlare educaționale în cadrul acestui proiect sunt: Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Lacrima, Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa, precum și CJRAE.

Pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare educaționale vor fi achiziționate, în cadrul acestui proiect, echipamente digitale, mobilier, materiale didactice și materiale specifice pentru:  dotarea celor 5 unități de învățământ preuniversitar special după cum urmează: 5 laboratoare de informatică, 80 de săli de clasă, 4 ateliere de practică în domeniile de calificare: bucătar, frizer-coafor-pedichiuristmanichiurist, lăcătuș mecanic și zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar, 4 laboratoare multidisciplinare, 5 săli de sport și 10 cabinete terapeutice dotate cu materiale specifice (3 cabinete de logopedie, 2 cabinete de psihodiagnoză, 3 cabinete multisenzoriale și 2 cabinete de teraperii alternative);  dotarea celor 23 de cabinete școlare gestionate de CJRAE raportat la nevoile elevilor, structurate astfel: 1 cabinet de logopedie, 2 cabinete de asistență psihopedagogică la sediul CJRAE, 20 de cabinete de asistență psihopedagogică situate în incinta celor 20 de unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Bistrița unde își desfășoară activitatea consilierii angajați ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud care gestionează aceste cabinete.

Modernizarea infrastructurii școlare prin dotarea școlilor cu echipamente tehnologice performante, materiale didactice necesare învățării va oferi elevilor un proces educațional de calitate care să le permită integrarea în lumea reală, într-o lume bazată pe cunoaștere. Investițiile în infrastructura educațională permit profesorilor să predea și să organizeze activități educaționale eficiente și interactive prin utilizarea tehnologiilor moderne și resurselor adecvate care fac predarea mai interesantă și mai atractivă pentru elevi.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5