Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Colegiului Național Petru Rareș, a Școlii Gimnaziale Grigore Silași și a Clubului Elevilor și Copiilor din orașul Beclean în derulare

Beneficiarul proiectului este Oraşul Beclean.  

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Pilonul VI – Politici pentru noua generatie - Componenta 15 - Educatie – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Obiectivele investiției sunt :  

Obiectivele generale ale proiectului sunt in linie cu obiectivele apelului, respectiv ale reformelor:

 • dezvoltarea unei educații centrate pe nevoile elevilor și aliniate la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet;
 • transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ profesional si tehnic și facilitarea învățării online;
 • asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate;
 • sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice;
 • oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

Componenta de dotare digitală

 • reducerea  nivelului redus de adaptare la societatea digitală;
 • creșterea nivelului de digitalizare al actului educațional;
 • accesul la resurse educaționale online și posibilitatea de a beneficia de resurse și infrastructură adecvate în unitățile de învățământ, vizând dezvoltarea unui ecosistem digital de educație și de formare în vederea reducerii decalajelor în învățare;
 • creșterea calității și diversificării ofertei educaționale, inclusiv în sistem de tip blended learning, echipamentele tehnologice urmând să faciliteze aplicarea unor metode și tehnici de predare moderne. Disponibilitatea unor echipamente performante, a resurselor educaționale deschise optime, adaptabile nivelului elevilor, accesul la biblioteca virtuală și dezvoltarea sistemului digital de educație vor conduce la un proces de predare-învățare-evaluare accesibil și favorabil incluziunii.

 

Componenta de infrastructură

 • reducerea inechității, creșterea atractivității școlilor din mediul rural pentru cadrele didactice bine pregătite și a reputației unităților de învățământ în cadrul comunităților;
 • adaptarea ofertei școlare la schimbările demografice și îmbunătățirea infrastructurii precare, în special în mediul rural;
 • modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente (mobilier școlar adaptat nevoilor copiilor, materiale didactice moderne), în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.          

 

Investițiile care vor fi finanțate constau in:

 • Dotarea cu echipament TIC și mobilier a două laboratoare de informatică
 • Dotarea cu echipament TIC a unui numar de 65 Săli de clasă din care un număr de 18 sunt dotate doar în completare
 • Dotarea cu mobilier a unui numar de 63 Săli de clasă
 • Dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale didactice a două laboratoare de științe multidisciplinare, unul la Colegiul National „Petru Rareș” si unul la Școala Gimnazială ”Grigore Silași”
 • Dotarea cu echipamente TIC, mobilier si materiale didactice a trei cabinete scolare, câte unul pentru fiecare instituție
 • Dotarea cu mobilier și materiale sportive a unui numar de 3 Săli de sport, cate una pentru fiecare instituție
 • Dotarea cu mobilier, echipament TIC și materiale didactice a două cabinete psihopedagogice

 

Locul de implementare al proiectului: România, Regiunea Nord-Vest, Județul Bistrița Năsăud, oraș Beclean

 1. Clubul elevilor și copiilor - Str. Aleea Gării Nr.10
 2. Școala Gimnazială Grigore Silași - Piața Libertății 19
 3. Colegiul Național Petru Rareș - Str. Obor 83

Informații proiect:

 • Valoarea totală a proiectului: 3.778.093,40 RON
 • Data începerii proiectului: 08.09.2023
 • Data finalizării proiectului: 31.12.2024
 • Codul proiectului de finanțare: F-PNRR-Dotari-2023-4773

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5