Liceul din Teaca, ceas aniversar

Conducerea liceului „Constantin Romano Vivu” din Teaca a luat iniţiativa ca în fiecare an când se sărbătoresc Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena, să organizeze „Zilele liceului” prin desfăşurarea de activităţi educative şi cultural-artistice. Ziua de vineri, 20 mai a.c., a încheiat manifestările închinate marii sărbători creştine cu un minunat spectacol cultural-artistic, care a avut loc pe scena din curtea liceului, la care au participat zeci de elevi împreună cu părinţii lor şi locuitori din satele comunei. Spectacolul a fost oferit de elevii liceului, începând cu cei din clasa I şi până la cei din clasa a XII-a, sub îndrumarea competentă a cadrelor didactice şi a constat din cântece şi dansuri populare româneşti, germane, maghiare şi ţigăneşti, recital de poezie şi teatru scurt în limba română.

La reuşita acestei manifestări şi-au dat concursul sponsori, majoritatea agenţi economici din comună (ce-i drept, puţini la număr), dar şi alţii, precum dl. Peter Frehner din Elveţia, Ben Veldkamp din Olanda, dar şi o fostă elevă a liceului Wagner (Ionescu) Cornelia din Germania, împreună cu dl. Rub Friedhelm, membri ai Fundaţiei germane Rumanien Hilfe.

În cadrul zilelor liceului s-au organizat întâlniri ale elevilor clasei a VIII-a de la şcolile din satele Pintic, Ocniţa şi Viile Tecii cu elevi şi cadre didactice ai liceului Teaca, prilej cu care au luat cunoştinţă despre baza materială a unităţii şcolare în care mulţi dintre aceştia îşi vor continua studiile liceale. S-a organizat o vizită la expoziţia „Preuniversitaria” de la Bistriţa, alte acţiuni educative axate pe orientarea şcolară, întâlniri cu părinţii pentru cunoaşterea de către aceştia a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în desfăşurarea procesului instructiv-educativ din şcoli. N-au lipsit, desigur, serile de dans-discoteca.

Este necesar de amintit, pe scurt, cursul istoric al liceului din localitate, care porneşte încă din anul 1403, ca „Şcoală confesională în limba germană, apoi la 1731 ca „Şcoală confesională reformată”, urmată de Şcoala românească trivială – 1884-1886 cu denumirea de Şcoala fundamentală în limba română şi maghiară. Între anii 1893-1894 fiinţează Şcoala greco-catolică în limba română şi maghiară. În anul 1920 ia fiinţă Şcoala de stat românească, iar în 1962 se naşte învăţământul liceal, în prezent. Liceul teoretic cu profile: uman-filologie şi real – chimie-biologie (Şt. ale naturii).

În anul 1998, liceul din Teaca primeşte denumirea „Constantin Romano Vivu”, revoluţionar paşoptist născut pe aceste meleaguri (Pintic), fapt care a dus la iniţiativa desfăşurării anuale a „Zilelor liceului Teaca” prin organizarea de activităţii cultural-educative şi artistice, parte a procesului instructiv-educativ în această instituţie şcolară de prestigiu, care de-a lungul celor 49 de ani a dat societăţii 38 de generaţii de absolvenţi. Acest fenomen cultural-educativ de excepţie era mai pe deplin realizat şi prin participarea foştilor elevi şi cadre didactice ale instituţiei şcolare, dar sărăcia în care se scaldă astăzi aceasta, nu a făcut posibil acest lucru. Poate la anul, când statul îşi va aduce aminte că învăţământul este o prioritate naţională, acordându-i atenţia şi respectul.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5