123 de agenți economici, verificaţi în martie de I.T.M. BN. Ce sancţinui s-au primit!

În luna martie 2024, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistrița - Năsăud a avut ca obiectiv principal realizarea acțiunilor din Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pe anul 2024, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 modificată și completată și Legii nr.319/2006.

În luna martie 2024, 14 inspectori de muncă din cadrul I.T.M. Bistrița - Năsăud au verificat 220 de angajatori. Deficiențele constatate în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă au fost consemnate în actele de control și s-au dispus 128 de măsuri pentru remedierea acestora.

Ca urmare a controalelor efectuate, au fost aplicate 121 de sancțiuni contravenționale, respectiv 95 de avertismente și 26 de amenzi în cuantum de 137.800 lei.

I . ACTIVITĂȚI Șl EVENIMENTE DEOSEBITE

În perioada 22.02 - 01.03.2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de Protecție și Gardă, cod CAEN 8010.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Relații de Muncă au efectuat un număr de 5 acțiuni de control. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, respectiv 3 avertismente și o amendă în cuantum de 2.000 lei. Au fost dispuse 2 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

În perioada 26.02 - 01.03.2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul ,, Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor,,- CAEN 2030.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă au controlat o unitate. Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Nu au fost dispuse măsuri.

În perioada 05.03 - 09.03.2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă și a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul ,, Demontarea ( dezasamblarea ) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,, cod CAEN 3831.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Relații de Muncă au efectuat un număr de 7 acțiuni de control. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, respectiv un avertisment și 2 amenzi în cuantum de 5.300 lei . Au fost dispuse 3 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă au controlat un număr de 10 unități. Au fost aplicate 12 de sancțiuni contravenționale, respectiv 7 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 17.500 lei. Au fost dispuse 12 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

în perioada 11.03 - 15.03.2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activitatea în centre comerciale ( supermarket, hipermarket) în domeniul Comerț cu amănuntul cu excepția autovehiculelor și motocicletelor - cod CAEN 47 .

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Relații de Muncă au controlat un număr de 25 de unități. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, respectiv 4 avertismente. Au fost dispuse 5 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă au controlat un număr de 24 de unități. Au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, respectiv 22 de avertismente . Au fost dispuse 22 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

în perioada 18.03 - 22.03.2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice,, cod CAEN 23 și „Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare,, cod CAEN 4373.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Relații de Muncă au controlat un număr de 34 de unități. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, respectiv 3 avertismente și o amendă în cuantum de 3.000 lei. Au fost dispuse 3 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă au controlat un număr de 33 de unități. Au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale, respectiv 31 de avertismente și 11 amenzi în cuantum de 47.000 lei. Au fost dispuse 42 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

în perioada 25.03 - 29.03.2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfășoară activități din domeniile „ învățământ preșcolar” - cod CAEN 8510 și „ Activități de îngrijire zilnică pentru copii” cod CAEN 8891.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Relații de Muncă au efectuat un număr de 17 acțiuni de control. Au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, respectiv 6 avertismente . Au fost dispuse 2 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

  1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII Șl SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ

1. În perioada 01 - 31.03.2024, au fost realizate 97 de vizite de control și evaluare la unități economice.

Cu ocazia controalelor s-au aplicat 89 de sancțiuni contravenționale, respectiv 69 de avertismente și 20 de amenzi în cuantum de 86.500 lei. Au fost dispuse 90 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Analiza situației accidentelor de muncă

în luna martie 2024, au fost înregistrate la I.T.M. Bistrița-Năsăud 9 accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă .

  1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

1. Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forță de muncă fără forme legale de angajare și luarea măsurilor care se impun pentru a determina angajatorii să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă.

În luna martie 2024, au fost controlați 123 de agenți economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, din care 26 de avertismente și 6 amenzi în cuantum de 51.300 lei .

S-au dispus 38 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

în baza H.G. nr. 905/2017, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, respectiv 18 avertismente și 2 amenzi în cuantum de 5.300 lei .

în cadrul acțiunilor de control, a fost depistat un angajator la care lucrau 2 persoane fără forme legale, a fost aplicată o amendă contravenționale în cuantum de 40.000 lei.

Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, respectiv 8 avertismente și 3 amenzi în cuantum de 6.000 lei , pentru încălcarea altor prevederi ale Legii nr. 53/2003.

Compartiment Administrare și Monitorizare Relații de Muncă, Zilieri și Contracte Colective de Muncă

în luna martie 2024 au fost înregistrate 5 contracte colective de muncă .

Daniela RAȚIU

Purtător de cuvânt  

Otilia Berbecar 

Inspector şef 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5