Ai nevoie de o adeverinţă de vechime? Vezi unde sunt arhivele societăţilor desfiinţate din Bistriţa-Năsăud!

Lista lichidatorilor şi operatorilor economici autorizaţi,  deţinători ai arhivelor societăţilor desfiinţate, pe care le  gestionează  (inclusiv lista fondurilor arhivistice care păstrează state de plată,

 administrate de Serviciul Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea veche/nouă a unității

Actualul deținător/

Denumire firmă

Adresa

1.        

NOTARIATUL DE STAT (1946-1995)

CAMERA NOTARILOR

CLUJ-NAPOCA

Sediul Secundar Bistrița

Bistrița, str. T. Vladimirescu

 nr. 22, sc. D, ap. 36

tel./fax. 0263-230060

2.        

INSTITUTUL JUDEȚEAN DE

PROIECTĂRI

State de plată:1972-1985, 1990-1991, lipsă 1976-1977

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1

 

3.        

SFATURI RAIONALE, SFATURI POPULARE, ȘCOLI, P.C.R., INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN – NUMAI ÎNVĂȚĂTORI (1925-1948), CASA DE COPII ȘCOLARI PRUNDU-BÎRGĂULUI, PAZA MILITARĂ 1972, I.L.L.

IC FRIMU ( 1947- 1968 ), C.A.P. NIMIGEA

SERVICIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD AL ARHIVELOR NAȚIONALE

Bistrița, Str. Gării, nr. 3-5

Tel. 0263-203249

 

4.        

Ø INDUSTRIE LOCALĂ : IRIL,

IC FRIUMU, ATELIER RAPID

(1968-1977);

Ø PAZA MILITARIZATĂ

S.C. AQUABIS BISTRIȚA

Bistrița, Parcului, nr. 1

Fax. 0263/216608

Tel. 0263/214014

5.        

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR DE CONSUM (DE STAT)

S.C. FEDERALCOOP BISTRIȚA

Bistrița, Gh. Șincai, nr. 37

Tel. 0263/239224

 

6.        

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI

Ø  ARTA POPULARĂ NĂSĂUD;

Ø  CALATIS BISTRIȚA

Ø  ATCOM BISTRIȚA

S.C. ATCOM BISTRIȚA

Bistrița, Dornei, nr. 14-16

0263/232513

7.        

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI

Ø  UNIREA BISTRIȚA

Ø  INEUL SÎNGEORZ-BĂI

S.C. UNIREA

Bistrița, Crinilor, nr. 2

Tel. 0263/231541

8.        

 

I.P.P.C. BISTRIȚA

S.C. INDOCOOP  S.A Bistrița

Bistrița, Piața Mică, nr. 6

Tel. 0363/401.716

 

9.        

„CASA POPORULUI” BUCUREȘTI

U.M. PITEȘTI

Pitești, str. Trivale, nr. 4, Tel. 0248/223477 int. 133

10.     

INTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC (I.U.T.) BISTRIȚA

C.I.C.M. (1980-1981)

I.P.E. (1979-1981);

ELECTRODISTIBLOC,CABLURI, ACUMULATORUL, RADIATOARE, OXIGEN, SAIO (până 1983, apoi ARIO), TURNĂTORIE,

FABRICA MECANICĂ (1980-1981)

S.C. COMELF BISTRIȚA

Bistrița, Industriei, nr. 4

Tel. 0263/234374

11.     

S.C.  OZON S.A. Bistrița

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ NEAG LIVIU

Bistrița, Str. M. Eminescu, nr. 5, Bl. 8, sc. a, ap. 6

Te. 0263/233.457

12.     

S.C. ARIO BISTRIȚA (din 1984)

S.C. ARHIVATOR S.R.L. Depozitul Arhivele Transilvaniei S.R.L.

Sat Luncani, nr. 505,

com. Luna, jud. Cluj

tel. 0264/365.456

13.     

CONCID S.A. BISTRIȚA (parte IJCM-șantier 4)

S.C. ARHIVATOR S.R.L. Depozitul Arhivele Transilvaniei S.R.L.

Sat Luncani, nr. 505,

com. Luna, jud. Cluj

tel. 0264/365.456

14.     

ÎNTREPRINDEREA PT. PRELUCRAREA CĂRNII/ ABATORUL /CARBIS BISTRIȚA

S.C. EMI CORPORATION SERV SRL BISTRIȚA dl. Drăgan Gelu

Bistrița, M. Eminescu, nr. 1-4

Tel. 0263/233582

15.     

ÎNTREPRINDEREA COLECTAREA ȘI INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

(I.C.I.L.) BISTRIȚA

S.C. ALIANȚA INVEST GRUP S.A.

Bistrița, B-dul Republicii, nr. 55, camera 3

Tel. 0263/235175

16.     

FABRICA DE ÎNGHEȚATĂ /

S.C. BONISSIMO S.A. BISTRIȚA

S.C. ARHIVA TRANSILVANIA S.R.L.

Sat Chinari, nr. 83, jud. Mureș

Tel. 0265/259059, 0749211588

17.     

 

INTREPRINDEREA DE COMERȚ DE STAT CU RIDICATA PRODUSE  ALIMENTARE (ICSMAP, ICRA) BISTRIȚA

S.C. ICRA BISTRIȚA

Bistrița, Dimitrie Cantemir, nr. 1

Tel. 0263/238071

18.     

ÎNTREPRINDEREA DE COMERȚ DE STAT CU RIDICATA PENTRU MĂRFURI INDUSTRIALE ( ICSMI) BISTRIȚA

S.C. HERMES BISTRIȚA

Bistrița, Piața Morii

19.     

COJOCĂRIE-PIELĂRIE P.C.R.

S.C. CONFPEL S.A.

Bistrița, Drumul Cetății, nr. 26

 

20.     

EXPLOATAREA MINIERĂ RODNA

 

D-na Rujdea Mina

Rodna, Principală, nr. 1219

Tel. 0753073756

21.     

FERMA DE CREȘTEREA CABALINELOR BECLEAN

HERGHELIA BECLEAN

Beclean, 1 Decembrie 1918, nr. 107

Tel. 0263-232743

22.     

POZA CIVILĂ

 

S.C. FORȚA O BISTRIȚA

Bistrița, B-dul Decebal, nr. 34

23.     

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT LOCAL (I.J.T.L., I.R.T.A.)

S.C. TRANSMIXT SA BISTRIȚA

Bistrița, Sigmirului, nr. 16

24.     

AUTOGARA BISTRIȚA

AUTOGARA BISTRIȚA

Bistrița, Rodnei, nr. 1A

Tel. 0263/233655

25.     

I.L.F. GOSTAT ȘIEU (1959)

-        1959-1967 la I.A.S. Teaca

-        1967-1985 POMBIS BISTRIȚA

-        1986-1995 IAS JELNA

-          S.C. ULTRALEX

-          CONSULT MANAGEMENT

26.     

I.L.F./

FRULEG S.A. BISTRIȚA

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,

tel. 0744172828

27.     

I.A.S/

AGROINDUSTRALA S.A. DUMITRA

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,

tel. 0744172828

28.     

I.A.S./

AGROINDUSTRALA S.A. JELNA

CONSULT MANAGEMENT UV

IPURL BISTRIȚA

Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27

Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80

Tel. 0741964188

29.     

 

I.S.C.I.P. – COMPLEX CREȘTEREA PORCILOR (SUINE)/

ȘIEU-MĂGHERUȘ

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

PUNCT DE LUCRU NĂSĂUD

D-na TIMOCE GENUȚA

Tel. 0740405243

30.     

FERMA pt. CREȘTEREA PĂSĂRILOR/

S.C. AVISUINPROD S.A. BISTRIȚA

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,

tel. 0744172828

31.     

I.F.E.T. BISTRIȚA, NĂSĂUD

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,

tel. 0744172828

32.     

FABRICA DE HÂRTIE/

S.C. HICARD PRUNDU-BÎRGĂULUI

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,

tel. 0744172828

33.     

FABRICA TEXTILA NĂSĂUD

 

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,

tel. 0744172828

34.     

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ CONSTRUCȚII MONTAJ (I.J.C.M.) /

S.C. CONSTRUCȚII BISTRIȚA – șantier 4

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,

tel. 0744172828

35.     

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ CONSTRUCȚII MONTAJ (I.J.C.M.) 1972-1990 – instalații construcții industriale, personal TESA

S.C. BRATIM SA BRAȘOV

Brașov, Gh. Lazăr, nr. 1

36.     

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE CONSTRUCȚII MONTAJ (I.J.C.M.) șantier 2 Năsăud, șantier 3, SPIUT, construcții

S.C. TEHTON

S.C. RIBEIT S.R.L. CLUJ-NAPOCA

 

-Bistrița, Ion Căianu, nr. 4, tel. 0263/214541

- Cluj-Napoca, Septimiu Albini, nr. 113, et. 1

Tel. 0264/593394,0740/513338

 

37.     

Ø ANTREPRINZA CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BISTRIȚA

Ø TRUSTUL CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BISTRIȚA

Ø  BARAJ COLIBIȚA

S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BISTRIȚA A.C.I.

Bistrița, Zefirului, nr. 1

Tel. 0263/234229

38.     

I.A.S./

AGROINDUSTRALA S.A. LECHINȚA

CONSULT MANAGEMENT UV

IPURL BISTRIȚA

Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27

Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80

Tel. 0741964188

39.     

COMBINATUL PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI (C.P.L.)/ S.C. MOPAL BISTRIȚA

CONSULT MANAGEMENT UV

IPURL BISTRIȚA

Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27

Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80

Tel. 0741964188

40.     

 

FABRICA DE ZAHĂR LECHINȚA

CONSULT MANAGEMENT UV

IPURL BISTRIȚA

Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27

Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80

Tel. 0741964188

41.     

 

AUTOBAZA NĂSĂUD

CONSULT MANAGEMENT UV

IPURL BISTRIȚA

Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27

Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80

Tel. 0741964188

42.     

I.A.S./S.C. ZOOHORTICOLA TEACA

ULTRALEX SPRL Bistrița

 

Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27

Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80

Tel. 0741964188

43.     

FABRICA DE PÂINE/S.C. MOPAN BISTRIȚA

ULTRALEX SPRL Bistrița

 

Bistrița, Subcetate, nr. 9,

tel. 0752097472

44.     

CENTRALA pt. DISTRIBUIREA AGENTULUI TERMIC/

S.C. PRODITERM  BISTRIȚA

ULTRALEX SPRL Bistrița

 

Bistrița, Subcetate, nr. 9,

tel. 0752097472

45.     

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ

S.C. CONSTRUCȚII BISTRIȚA – șantier 1

ULTRALEX SPRL Bistrița

 

Bistrița, Subcetate, nr. 9,

tel. 0752097472

46.     

I.A.S. /

AGROINDUSTRIALA LIVEZILE

ULTRALEX SPRL Bistrița

 

Bistrița, Subcetate, nr. 9,

tel. 0752097472

47.     

ÎNTREPRINDEREA TRANSPORT AGRICOL I.T.A.I.A.

IAS /AGROINDUSTRIALA BISTRIȚA

ULTRALEX SPRL Bistrița

 

Bistrița, Subcetate, nr. 9,

tel. 0752097472

48.     

S.C. MEBIS. S.A. BISTRIȚA

ULTRALEX SPRL Bistrița

 

Bistrița, Subcetate, nr. 9,

tel. 0752097472

49.     

BANCA DE INVESTIȚII

SUCURSALA BISTRIȚA

BANCA ROMÂNĂ DE DEZVTARE

Bistrița,  1Decembrie

50.     

FABRICA DE SOBE ȘI PROD. CERAMICE BISTRIȚA

S.C. MATCOM BISTRIȚA

Bistrița, Ion Căianu, nr. 4

51.     

CINEMATOGRAFE SĂTEȘTI

CINEMA „FLORIN PIERSIC” (fost Republica) CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu

52.     

FABRICA DE IN ȘI CÂNEPĂ BECLEAN

CABINET DE INSOLVENȚĂ

IOJA PAULA-SABINA

Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,

tel. 0744172828

53.     

S.C. AGRICOLA „VIITORUL„ BISTRIȚA

S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA

Bistrița, Vadului, nr. 6

Tel. 0263/237463

54.     

S.C. AVICOLA BECLEAN

S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA

Bistrița, Vadului, nr. 6

Tel. 0263/237463

55.     

S.C. CRISTIRO S.A. BISTRIȚA

S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA

Bistrița, Vadului, nr. 6

Tel. 0263/237463

56.     

S.C. COVOARE BECLEAN

S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA

Bistrița, Vadului, nr. 6

Tel. 0263/237463

57.     

S.C. MEFIL SA BISTRIȚA

S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA

Bistrița, Vadului, nr. 6

Tel. 0263/237463

58.     

TRICOTAJE/

S.C. SAMUS SÎNGEORZ-BĂI

S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA

Bistrița, Vadului, nr. 6

Tel. 0263/237463

 

59.     

TRUST CONSTRUCȚII INDUSTRIALE T.C.I.

S.C. RIBEIT S.R.L. CLUJ-NAPOCA

Operator economic

Cluj-Napoca, Septimiu Albini, nr. 113, et. 1

Tel. 0264/593394,0740/513338

60.     

S.M.A BECLEAN

S.C. SERVAGROMRC BECLEAN

DL. MAXIM

Beclean, Gh. Doja

61.     

FABRICA DE OȚET BISTRIȚA

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ BUREAN VOICHIȚA

Bistrița, Intrare Pârcălabului, nr. 2, sc. C, ap. 32, te. 0728214532

 

Comentarii

01/10/18 16:21
pralea larion

Intrep.de Constructii montaj bistrita unde am lucrat in 1971-1980 a predat
arhiva la ULTRALEX IPURL BISTRITA SANTIER 1 SI 5,iar acuma spun ca nu mai au decat cateva dosare si nu pot sa-mi elibereze o adeverinta,totusi nu exista o raspundere in asemenea cazuri,ce ma invatati sa fac.Va multumesc.

21/10/18 11:36
Serban Vasile

Nu gasesc in lista Intreprinderea Judeteana de Transporturi Auto Bistrita-Nasaud (ITA) unde am lucrat.Am nevoie de o adeverinta de pe statele de plata.

04/02/19 13:35
lungu Maria

buna ziua, caut Intreprinderea de Comert cu Ridicata - Bucuresti - (ICRM BUCUREST)pentru obtinerea unei adeverinte de vechime .
VA MULTUMESC.

19/03/19 09:19
Cocerhan Cristina

Buna ziua,

Aveti idee unde pot sa gasesc arhivele Trustului de Constructii Brasov? Am nevoie de o adeverinta pentru Casa de Pensii. Am incercat la Arhivele Brasov si Bucuresti.

Multumeac anticipat

28/05/19 23:14
Petrică nicu

Unde se găsește arhiva fabricii de zahar Tg mures

26/08/19 13:08
Slav Elena

Buna ziua Caut arhiva fostelor fabrici de pâine Lujerul si Panvitan Mulțumesc.

16/09/19 19:27
rOTARU TAMARA ELENA

Arhivele fostei FIM Bacau ( PARTIZANUL SA BACAU)

18/06/20 11:39
Ovidiu Toma

Buna ziua,
De unde as putea ridica adeverinta pentru vechime in munca pentru perioada 1984-1990, cand am lucrat ca muncitor necalificat la Intreprinderea de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase Iasi?

01/07/20 14:56
Costea Rodica

As dori sa ma interesez de unde pot să-mi scot adeverința cu vechimea in munca . Am lucrat la Romtelecom Targu Mures începând cu anul1986 .

at

01/07/20 14:57
Costea Rodica

As dori sa ma interesez de unde pot să-mi scot adeverința cu vechimea in munca . Am lucrat la Romtelecom Targu Mures începând cu anul1986 .

at

09/07/20 16:25
tatiana popescu

va rog sa-mi spuneti unde se afla sediul fostei societati ICRM Bucuresti pentru o adeverinta sau macar numele actual al societatii. Avea sediul in soseaua Viilor iar la ora actuala cladirea apartine societatii INTERBRANDS.
Multumesc.

20/08/20 21:24
Toma Virginia

Am lucrat in 1978-1980 la fabrica de confectii Peninsula Constanta si nu stiu unde este arhiva pentru documente de vechime! Va multumesc!

12/09/20 10:48
Măgureanu Georgiana

Buna ziua unde se gasesc arhivele de la Rupea...Multumesc mult

27/10/20 11:59
Gaman Georgeta

Buna ziua, caut SMA Popesti Leordeni, unde a fost depusa arhiva acestei intreprinderi
Multumesc

15/11/20 23:15
Maria E. Berlo

Buna ziua, caut fosta Intreprinderea de Comert cu Ridicata a Marfurilor - Bucuresti - (ICRM BUCURESTI) pentru obtinerea cartii de munca si alte adeverinte pentru intocmirea dosarului de pensie. As prefera o adresa de email, dar orice informatie de contact este binevenita. Va multumesc.

21/11/20 22:25
Sihleanu Florica

Buna ziua. Am lucrat in 1990- 1992 la IAS Maxineni,jud.Braila. De unde pot scoate o adeverinta de vechime?. Multimesc.

24/01/21 22:45
Lelea Marioara

Am lucrat la IAS Liebling anii 1983 ca zilier si asi vrea sã mi scot o adeverintã cu vechimea in muncã 1983 - 1988 vã rog dacã se poate sa mi dati o adresa unde sã merg sã mi cer respectiva adeverintã. Multumesc anticipat

24/01/21 22:50
Lelea Marioara

Am lucrat la IAS Liebling anii 1983 ca zilier si asi vrea sã mi scot o adeverintã cu vechimea in muncã 1983 - 1988 vã rog dacã se poate sa mi dati o adresa unde sã merg sã mi cer respectiva adeverintã. Multumesc anticipat

24/01/21 22:51
Lelea Marioara

Am lucrat la IAS Liebling anii 1983 ca zilier si asi vrea sã mi scot o adeverintã cu vechimea in muncã 1983 - 1988 vã rog dacã se poate sa mi dati o adresa unde sã merg sã mi cer respectiva adeverintã. Multumesc anticipat

23/04/21 12:47
Fort Adrian

am lucrat 5ani la poligrafia cluj.va rog sa mi dati o adresa pt adeverinta

09/06/21 19:50
Anna Aglaia Costache

Buna ziua,
Caut ICRM Bucuresti ( Intreprindere de Comert cu Ridicata ) pentru a recupera cartea de munca sau o adeverinta pentru pensie.
Va multumesc,
Anna Costache

09/06/21 19:50
Anna Aglaia Costache

Buna ziua,
Caut ICRM Bucuresti ( Intreprindere de Comert cu Ridicata ) pentru a recupera cartea de munca sau o adeverinta pentru pensie.
Va multumesc,
Anna Costache

09/01/22 17:51
Sigartau

Bună ziua. Am lucra la SC Viitorul in1988 am depus o cerere pe strada Vadului am plătit chitanță ia doamna a spus că nu a găsit arhivele din acel an. Unde să apelez . Va mulțumesc.

09/01/22 17:53
Sigartau

Bună ziua. Am lucra la SC Viitorul in1988 am depus o cerere pe strada Vadului am plătit chitanță ia doamna a spus că nu a găsit arhivele din acel an. Unde să apelez . Va mulțumesc.

03/06/22 07:37
Elena Morariu

Bună ziua unde aș putea găsi arhivele de la ICRM Iași aș avea nevoie de o adeverință pentru pensie.

09/07/22 07:56
rotaru gheorghita

Buna ziua,
Caut ICRM Bucuresti ( Intreprindere de Comert cu Ridicata ) pentru o adeverinta pentru pensie, imi poate furniza cineva o adresa de contact sau detinatorul arhivei ?
Va multumesc,

14/07/22 13:49
Muller Ludovic Dorin

Am lucrat la TCI santier Bistrita si as vrea sã mi scot o adeverintã cu vechimea in muncã 1979 - 1981 vã rog dacã se poate sa mi dati o adresa unde sã merg sã mi cer respectiva adeverintã. Multumesc anticipat

14/07/22 13:50
Muller Ludovic Dorin

Am lucrat la TCI santier Bistrita si as vrea sã mi scot o adeverintã cu vechimea in muncã 1979 - 1981 vã rog dacã se poate sa mi dati o adresa unde sã merg sã mi cer respectiva adeverintã. Multumesc anticipat

17/07/22 15:06
Mureșan Laura

Unde as putea găsi arhiva fabrici vechi filatura Beclean mă interesează grupele

26/07/22 09:47
Muller Ludovic Dorin

Ma poate ajuta cineva cu adresa și nr de telefon, a arhivei ACI Bistrița
Va multumesc

28/07/22 21:52
Galea luciana

Am nevoie de adeverinta cu grupa 2 de la fabrica de incaltaminte partizanu,bacau

15/08/22 10:22
Gergely Janos

arhiva pentru Industria Cărni Brașov adeverinta de vechime si sporuri

15/08/22 10:23
Gergely Janos

adeverinta pentru vechime de la Indusria Carnii Brasov

15/08/22 10:23
Gergely Janos

adeverinta pentru vechime de la Indusria Carnii Brasov

27/11/22 18:22
Pascal andreea

Arhiva Moldova tricotaje s.a iasi ?

12/03/23 12:37
Ghiorghita maria

As dori sa aflu unde e arhiva pt fabrica de covoare bumbrava sibiu?

07/05/23 16:00
Susanu Mihail

De unde pot cere adeverință cu vechime pentru uzina 23 August București

26/06/23 10:57
Stoian Cristina

Unde pot gasi arhiva IASE Com Mircea Vodă județul Brăila

29/06/23 08:57
brindusel silvia

buna ziua unde pot gasi si eu arhiva fabrici de paine Panvitan bucuresti

29/06/23 08:59
brindusel silvia

buna ziua arhiva cartilor de munca pt adeverinta de vechime imuc bucuresti

28/07/23 14:29
Vig Mária Magdolna

As dori sa ma interesez de unde pot să-mi scot adeverința cu vechimea in munca . Am lucrat la Cooperativa Drumul Nou începând cu anul 1986 Cluj-Napoca

08/09/23 20:51
Moldovan Mirela

Am lucrat la firma de confecții "Gia Line "srl Turda , in insolventa din 2005 ,cu sediul legal în Bistrița Năsăud .As vrea sa știu la ce Arhiva se găsește Carnetul meu de muncă, cine poate sa-mi elibereze adeverință de vechime în munca, necesare la pensionare.

27/09/23 09:54
Burdeti Viorel

De unde pot obtine o adeverinta de vechime in munca la fosta fabrica de bere Bistrita

07/11/23 17:51
Buzatu Lenuța

Unde este arhiva firmei trustul montaj chimic București T.M.U.C B

07/11/23 17:51
Buzatu Lenuța

Unde este arhiva firmei trustul montaj chimic București T.M.U.C B

15/11/23 11:52
Roșca Marian

Va rog sa-mi spuneti unde se afla arhiva Întreprinderii de Industrializarea a Laptelui Constanța .Am nevoie de o adeverința legată de munca.Mulțumesc.

29/11/23 12:06
onisoru ion

Bună ziua. Imi puteți spune unde pot găsi arhiva Uzinei Metalurgice Iași?
Vă mulțumesc!

29/11/23 13:10
Farkas Ileana

Va rog sa-mi Spune-ți unde este arhiva Întreprinderii de Colectare și Valorificare a Ambalajelor. Multumesc

03/12/23 19:02
Ionascu Gabriela

Unde sunt arhivele fostei intreprinderi Vulcan Bucuresti platforma Berceni ?

17/01/24 10:43
Drimba vasile

Am nevoie de o adeverință de la Tcb Brașov Santer 2imstalati și nu știu unde este archiva

17/01/24 10:44
Drimba vasile

Am nevoie de o adeverință de la Tcb Brașov Santer 2imstalati și nu știu unde este archiva

30/01/24 00:20
Jofa Maria

Caut I.A.S Bacău pentru adeverință vechime

04/02/24 20:30
TANASE CONSTANTINA

am lucrat la IHR EFORIE SUD 1984,nu stiu unde se gasesc arhivele si 1985ACC P OVIDIU JUD CONSTANTA

15/02/24 12:36
Dragoi Angela

Bună ziua. Unde găsesc arhiva întreprinderi Arta textilă Timișoara Mulțumesc!

16/02/24 08:18
Matei vasile

Unde găsesc arhiva tipografiei România Libera (Societatea"R"s.a.Bucuresti ) condusa de Petre Mihai Bacanu antre anii 1989 -2004,pentru a-mi obține eliberarea unei adeverințe fiindu-mi necesara la dosarul de pensie. Va mulțumesc!!!

22/02/24 12:59
Stroe Mihaica

Bună ziua! Unde pot găsi arhiva IAS Dunărea Brăila? Vă mulțumesc!

23/02/24 09:21
Vasicuta Virgil

Buna ziua cine mă pite ajuta să-mi spună unde se află arhivele întreprindera de carton ondulat București având în ani 80 sediul și hala de producție în șoseaua Cățelu București am nevoie de adeverință de vechimea și nu știu unde să mă duc va mulțumesc.0721544730

25/02/24 11:48
Lopatnicu Viorica

Unde se afla arhiva TMUCB judetul Iași

05/03/24 20:27
Beudean V

Bună ziua! Va rog sa-mi spuneti unde pot găsi arhiva Complexului de prelucrare şi depozitare al legumelor şi fructelor(C.L.F. Beclean) ? Vă mulțumesc!

06/03/24 16:41
Radu Nicolae

Unde găsesc vechimea în munca pt. Republica s.a.

11/03/24 14:57
NEAGU GHEORGHE

Bună ziua.
Imi puteți spune unde pot găsi arhiva Trustului judeţean de Întreprindere Agricolă de Stat Bacău?
Vă mulțumesc!

11/03/24 15:03
NEAGU GHEORGHE

Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati cu arhiva Trustul de intreprinderi agricole de stat Bacau municipiul Bacau.
Multumesc!

11/03/24 23:07
Ioan Pop

Va rog frumosi sa- mi spuneti unde sunt arcivate actele de la turnatoria Bistrita .Am nevoie de adeverinta pentru actele de pensionare cu vechimea

11/03/24 23:11
Ioan Pop

Va rog frumosi sa- mi spuneti unde sunt arcivate actele de la turnatoria Bistrita .Am nevoie de adeverinta pentru actele de pensionare cu vechimea .Va multumesc

12/03/24 13:16
STANCU ELENA

Va rog frumos an nevoie de ARHIVA CENTRULULUI DE CALCUL AL MINISTERUL APROVIZUINARE BUCURESTI Vultumesc ANTICIPAT!!

12/03/24 13:16
STANCU ELENA

Va rog frumos an nevoie de ARHIVA CENTRULULUI DE CALCUL AL MINISTERUL APROVIZUINARE BUCURESTI Vultumesc ANTICIPAT!!

16/03/24 13:57
Zamfir Claudia

Va rog unde pot gasi arhiva SC Pamex din piatra Neamt

18/03/24 11:44
Moldovan Gheorghe

buna ziua,

unde as putea gasi arhiva Firmei Tehnofrig din Cluj-Napoca.

Multumesc

19/03/24 11:43
Dude Mihai

Doresc adresa arhivelor uzinei "23August Bucuresti.Multumesc!

19/03/24 11:44
Dude Mihai

Doresc adresa arhivelor uzinei "23August Bucuresti.Multumesc!

19/03/24 11:47
Dude Mihai

Adresa arhive uzina 23 August Bucuresti?

21/03/24 12:06
Acsinte Eugen

Bună ziua, doresc adresa arhivei care deține actele cu vechime in muncă la fosta întreprindere i.u.g.t.c. Constanța pe bul Aurel Vlaicu, lângă silozul de cereale.Va mulțumesc frumos.

30/03/24 15:44
Mircea Irina

Buna ziua, unde se află arhiva de la Textila Năsăud, am nevoie de o adeverință. Vă mulțumesc!

30/03/24 15:47
Mircea Irina

Bună ziua, unde se află arhivă de la Textila Năsăud am nevoie de o adeverință. Vă mulțumesc!

14/04/24 12:51
Chioveanu Petrache

Unde este păstrata arhiva IFET PETROȘANI 1979-1990-depozitul Iserani

29/05/24 16:01
Bogdan v

Unde este arhiva la Bere- amidon
sibiu ,am nevoie o adeverință .Vă mulțumesc

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5