Asociațía Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Județeană Bistrița-Năsăud „Colonel Liviu Rusu”, la ceas de bilanț

  Într-o atmosferă solemnă, de stimă și respect pentru împlinirile colectivului filialei județene a Societății Cultul Eroilor s-au întrunit marea majoritate a membrilor acestei asociații pentru a-și evalua rodul muncii lor pe anul 2023 și pentru a-și asuma noi proiecte educative utile și benefice pentru comunitățile din județul nostru. Activitatea a fost moderată de însuși președintele asociației – col. r. Gheorghe Tanco și a demarat cu intonarea Imnului Eroilor. Sunt salutați invitații prezenți – vicepreședintele CJ BN – D-na Camelia Tabără, prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, pr. protopop Alexandru Vidican și toți ceilalți prezenți în sala festivă a Centrului Cultural Municipal Bistrița „George Coșbuc”.

Ordinea de zi a adunării generale a fost următoarea:

  1. Analiza activității desfășurate de filială și de membrii Biroului Executiv pentru îndeplinirea obiectivelor Conferinței Naționale a A.N.C.E. „Regina Maria” din 24 iunie 2022, precum și a celor proprii din anul 2023;
  2. Aprobarea Planului de activitate al filialei pentru anul 2024;
  3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Bilanțul financiar-contabil, precum și contul rezultatului exercițiului financiar anual;
  4. Aprobarea raportului cenzorului;
  5. Numirea cenzorului;

La primul punct: Biroul executiv și-a desfășurat activitatea conform prevederilor statutului, s-a adunat în ședințe de câte ori a fost necesar, în mod deosebit pentru organizarea unor activități, a avut o bună colaborare între membri, a întocmit documentele necesare desfășurării activităților biroului și a filialei, și a avut o foarte bună comunicare și conlucrare cu Consiliul Director al ANCE „RM”. Toate activitățile pe care filiala le-a organizat sau la care a fost partener sau invitat, au fost comunicate Consiliului Director pentru a fi publicate în Buletinul informativ. Filiala județeană BN a finalizat 3 cimitire de onoare ale eroilor, 26 de morminte individuale, 22 de troițe și 137 monumente ale eroilor. Doar 5% dintre monumentele din județ necesită mici intervenții, precum repararea unor înscrisuri, repararea unor postamente sau întreținerea spațiului verde, inclusiv în cimitirul eroilor necunoscuți din pasul Rotunda. Au fost renovate și sfințite trei monumente dedicate eroilor – la Sebiș, Țăgșor și Beudiu. Filiala a oferit zece Diplome de Recunoștință celor implicați – primari, preoți, viceprimari, patroni de firme. Prin două proiecte finanțate nerambursabil de către Consiliul Județean BN s-a editat revista filialei, „Eroii neamului nostru” și s-a realizat o expoziție foto permanentă - „Recunoștință eroilor județului Bistrița-Năsăud”, cu exemplificări din perioada Regimentului de graniță de la Năsăud, a eroilor din județ căzuți în cele două războaie mondiale, cu eroi ai Revoluției din 1989 sau a celor exterminați în lagărele fasciste. Expoziția cuprinde și pe eroii decorați cu Ordinul „Mihai Viteazul”. A fost expusă și la Cluj-Napoca cu ocazia ședinței de toamnă la care Societatea VRR și-a invitat partenerii statornici – Societatea Cultul Eroilor Bistrița-Năsăud și Astra Năsăuideană.

  O atenție specială a fost acordată înființării Cercurilor „Cultul Eroilor” în unitățile școlare din județ. S-a reușit astfel, înființarea în anul 2023 a Cercului din Liceul Teoretic Sanitar Bistrița.

  Multor primării din județ le-au fost trimise informații culese din Fondul ASTRA Sibiu sau din arhivele sibiene privitoare la evidența eroilor din comunitatea lor, în vederea ridicării de noi monumente.

Fondurile financiare ale filialei au fost asigurate din cotizații, din donații (3,5% din profitul anului precedent aparținând celor 70 de persoane convinse că fac o faptă utilă). Filiala numără 134 de membri din care 49 cotizanți și 105 simpatizanți. Au aderat la această filială numeroși membri proveniți din diferite domenii – medical, învățământ, cler, militar, istoric, literar etc. Filiala are un președinte de onoare și 7 membri de onoare. Are revistă care se alătură celor nouă, la nivel național, din totalul de 41 filiale. 60 de exemplare din revista națională „România Eroică” au fost distribuite în școli. Membrii filialei au susținut revista proprie cu materiale corespunzătoare, trimițând articole și la revistele Anuarul bârgăoan, Astra Năsăudeană, Almanahul VRR din Cluj-Napoca ș.a.

Din 17 lucrări înscrise la concursul național, cinci au fost premiate. Din cele cinci, lucrarea coloneilor Ioan Cordovan, Gheorghe Tanco și Marian Dospina, „Un secol de prezenţă militară românească în garnizoana Bistriţa.1919-1940.Volumul I” a primit premiul „Căpitan aviator Alexandru Manoliu”23V2023

 O delegație a filialei județului nostru – prin coloneii Ioan Gaftone, Gheorghe Tanco, Ioan Cordovan, Ioan Păduraru, George Sas, Florea Traian și Marius Chiuzan au participat în 8 sept. 2023 la dezvelirea bustului „G-l Grigore Bălan”, amplasat în curtea Inspectoratului Județean de Poliție Covasna. S-au alăturat din Blăjenii de Sus credincioșii: pr. Toader Tomoroga și soția Livia, Mihai Bălan, Ioan Pascu și Ioan Chișu care au presărat pământ din satul natal în jurul monumentului. Delegații au participat și la manifestările dedicate eliberării orașului Sf Gheorghe de sub ocupația hortysto-fascistă, iar în satul Arcuș, la troița dedicată generalului Grigore Bălan au depus flori și au aprins lumânări. O troiță nouă a fost promisă de primarul Ioan Bob din Șântereag. 

 La 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, împreună cu ANCMRR, filiala BN și Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități-Sucursala Bistrița, au depus o coronă de flori, au aprins o lumânare și au spus o rugăciune, la bustul poetului Mihai Eminescu.

  Adunarea generală a membrilor filialei a avut loc în ziua de 16 februarie 2023, la care au participat reprezentați ai instituției prefectului, consiliului județean, primăriei municipiului, Inspectoratului Școlar Județean, Protopopiatului ortodox român Bistrița, Protopopiatului greco-catolic Bistrița, structurilor din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cadre militare în rezervă și retragere, ai Despărțământului ASTRA Năsăud, ai Ligii Scriitorilor din România. Pentru activitatea desfășurată de președintele de onoare, col (rtg) Cordovan Ioan, în cadrul filialei, mai bine de două decenii, filiala i-a înmânat Steagul de identificare și trofeul filialei. Filiala a acordat trofee și altor instituții și asociații cu care a colaborat în anul 2022. A fost prezentat Steagul de identificare al filialei.

Premergător Zilei Eroilor - Ziua Înălțării Domnului, filiala a organizat și desfășurat concursul „Eroul din familia/localitatea mea”, ediția a IV-a, la care au participat 24 de concurenți. Merită sincere mulțumiri prof. Rusu Cristina pentru contribuția avută în desfășurarea acestui concurs, Primăria Municipiului Bistrița pentru contribuția financiară necesară achiziționării premiilor pentru elevii câștigători, Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița, d-lui manager pr. Ioan Pintea și d-nei Elena M. Cîmpan pentru cărțile asigurate în același scop. În acest an filiala a asigurat fondurile financiare pentru premiere, la cele doua secțiuni, gimnaziu și liceu, fiind premiate 6 lucrări  și 10 mențiuni.

Editarea revistei noastre „Eroii neamului nostru”, nr. 5, s-a reușit printr-un proiect susținut financiar de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în cadrul finanțărilor nerambursabile pentru ONG-uri, cu o sumă în valoare de 3.000 de lei. Merită mulțumiri col (rz) Sas George și Dospina Marian, care au asigurat materialele: 26 de articole, din care 14 au fost ale elevilor participanți la concursului organizat de filială.

   În ziua de 24 mai s-a organizat simpozionul „Centenarul Eroului Necunoscut”, în care s-a prezentat numărul 5 al revistei filialei, s-au prezentat rezultatele concursului „Eroul din familia/localitatea mea” și s-a făcut premierea elevilor iar la cimitirul Eroilor din Bistrița s-a organizat un paos religios. Acelaș ritual s-a desfășurat și la monumentul eroilor din Năsăud, Prundu Bârgăului, la bustul gl. Grigore Bălan din Blăjenii de Sus, la Monumentul „Cavalerilor Ordinului Mihai Viteazul”, la Panteonul Bistriței, la osemintele eroilor de pe muntele Grui și la monumente ale eroilor din  mai multe localități.

  Împreună cu Primăria comunei Șintereag – primar Ioan Bob, s-a organizat și desfășurat în ziua de 14 septembrie, în Blăjenii de Sus, o activitate ce datează din anul 2016, cu ceremonial militar-religios de comemorare a generalului și a eroilor noștri. La activitate au participat: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”; CMJ Bistrița-Năsăud; reprezentanți ai prefecturii și consiliului județean; cadre militare în rezervă și retragere, reprezentanți ai Despărțământului ASTRA Năsăud și Ligii Scriitorilor filiala Năsăud; delegați ai Filialei Mureș a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, reprezentanți ai Societății „Avram Iancu” Cluj-Napoca; reprezentați ai ANCMRR din MI și penitenciarul Bistrița; reprezentanți ai Instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, și numeroși locuitori din Blăjenii de Sus și localitățile învecinate, în frunte cu preoții lor. Au fost depuse coroane de flori la bustul generalului și al Mitropolitului Nicolae Bălan. A urmat Simpozionul „Eroii județului Bistrița-Năsăud, eroii neamului nostru”, ajuns la ediția a VIII-a, și care s-a bucurat și în acest an de o frumoasă prezență. Au prezentat interesante materiale: prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, col (rz) George Sas și col (rtg) Gheorghe Tanco. Au avut intervenții: col. Cristinel-Dumitru Colibaba, col (rtg) Vasile Tutula, col (rtg) Ioan Boțan, poeta și scriitoarea Rodica Fercana și col (rtg) Zachei Ceoarec. Cu această ocazie i s-a oferit dlui col (rtg) Vasile Măgerușan, fost președinte al filialei, un steag de identificare al filialei, pentru activitatea desfășurată pe parcursul celor aproape 8 ani. Mulțumiri speciale merită dl primar Ioan Bob pentru sprijinul acordat desfășurării manifestărilor de comemorare a eroilor la Blăjenii de Sus.

  La 28 noiembrie, Filiala a organizat simpozionul „Omagiul și recunoștința eroilor, la 105 ani de la înfăptuirea României Mari”, cu prilejul Zilei Naționale a României. S-au evidențiat elevii Cercului „Cultul Eroilor” din Liceul Teoretic Sanitar, doamna directoare prof. Cristina Rebrean și dna prof.  Laura Vultur; elevul Cristea Robert Krisztian de la Liceul de Arte „Tudor Jarda” Bistrița; dl. pr Crin-Triandafil Theodorescu din parohia Lușca; dl. cercetător științific, Dr. Marin Popan, angajat al Complexului Muzeal Județean Bistrița-Năsăud și membrii corului condus de Prof. Mihai Eugen Raita de la Școala de Arte a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud. La 105 ani de la făurirea României Mari, inițiativă începută în anul 2022, au fost omagiați bistrițenii și toți cei care au luptat pentru apărarea visului și voinței românilor, au suferit și au murit în temnițele comuniste pentru apărarea credinței și tradițiilor strămoșești, și pentru că și-au dorit o Românie liberă, independentă și suverană. S-au depus flori, s-au spus rugăciuni la busturile cardinalului Iuliu Hosu, Alexandru Vaida-Voevod, Avram Iancu, Andrei Mureșanu, la Monumentul Foștilor Deținuți Politici și la Monumentul Cavalerilor Ordinului Militar „Mihai Viteazul”. La 24 octombrie s-au aniversat 180 de ani de la înființarea Artileriei Române, 100 de ani de la înființarea unităților de vânători de munte în Bistrița și 55 ani de la înființarea Regimentului 221 Mecanizat. Lt. col. Cristian Blaiu a primit Fanionul și Trofeul filialei. Au colaborat administrația publică locală și structurile militare din garnizoană. La fel de activi au fost membrii filialei la sărbătoarea Unirii Principatelor, 164 de ani de la eveniment

  În 16 ianuarie 2023 membrii filialei participau la predarea și preluarea funcției de comandant al Brigăzii 81 Mecanizată „G-l Grigore Bălan”. Col. Cristinel Dunitru Colibaba a fost felicitat pentru preluare iar g-l Cornel Traian Scurt pentru predare și avansare în funcții superioare, oferindu-i-se și titlul de „Membru de onoare” al filialei.    

Președintele filialei, col (rtg) Gheorghe Tanco, a participat la Reghin, în data de 15 februarie, la lansarea cărții ,,Valea Mureșului Superior – File de cronică”, autor Ilie Frandăș, secretarul ASTREI Reghin. Evenimentul s-a constituit într-un serios îndemn pentru cercetarea și editarea trecutului istoric. La 18 februarie, o delegație a filialei cu statut de membri ai ASTREI, a participat la adunarea generală a Despărțământului ASTRA Năsăud bucurându-se de reușitele lor și de rodnica colaborare cu filiala noastră. În 20 aprilie au participat la adunarea generală a filialei ANCMRR MI și a MApN. De Ziua Veteranilor de Război, 29 aprilie, s-au întrunit la Monumentul Eroilor pentru un paos de aducere aminte. De Ziua victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial – 9 mai, devenită și Ziua Europei, și Zilei Independenţei Naționale a României, s-au întrunit la ceremonia militar-religioasă organizată la Monumentul Eroilor din Piața „Petru Rareș” din Bistrița. În 15 iunie liderii filialei participau împreună cu Liga Scriitorilor năsăudeni la lansarea de carte a poetului Mihai Vasile Bujor din Șieu-Măgheruș. În 25 iunie filiala a fost alături de autoritățile municipiului în sărbătorirea Drapelului Național la statuia poetului Andrei Mureșanu. În 12 sept. 2023, liderii filialei Gh. Tanco, I. Cordovan și M. Dospina participau la întrunirea anuală a  Societății VRR din Cluj-Napoca, prezentându-le acestora performanțele mai vechi și mai noi ale filialei. La întoarcere au ținut un moment de reculegere la Monumentul foștilor deținuți politici din Gherla. În 25 oct. filiala omagia pe eroii care au eliberat granița de vest a țării. La 10 nov. i-au sărbătorit pe artileriștii Batalionului „Petru Rareș” din Prundu Bârgăului, iar în 11 nov. pe eroii Batalionului 812 Infanterie „Bistrița”. În 22 dec. au fost omagiați eroii revoluției care a înlăturat regimul totalitar din țară.

Subfilialele din Prundul Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului și din Șieu au fost active de Ziua Eroilor și de Ziua Națională, comemorând în plus eroii de sub Heniu și omagiind prin simpozion pe eroul necunoscut.

Filiala se bucură de vitalitatea unor cercuri ce se implică, prin programe adecvate în principalele evenimente și sărbători anuale, precum Ziua Națională, Ziua Eroilor, omagieri, ceremoniale militar-religioase, dezveliri și sfințiri de monumente, concursuri elevi, întreținere morminte, lansări de carte, decernări de premii și titluri de cetățeni de onoare, sărbătorirea veteranilor de război, emisiuni tv. În acest sens pot fi nominalizate cercurile din Liceul Sanitar Bistrița, din Colegiul Tehnic Infoel, Liceul Teoretic „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului, Grupul Școlar Telciu, Liceul cu Program Sportiv Bistrița din Școlile Generale Josenii Bârgăului, Salva, Romuli, Tiha Bârgăului...

  După epuizarea celorlalte puncte din ordinea de zi, membrii filialei s-au mai oprit la un moment de socializare în care-și exprimau îndeosebi, optimismul cu privire la proiectele ce-i așteaptă, fiind hotărâți să-și folosească întreaga energie în folosul binelui public, rămânând de mare importanță parteneriatele cu alte societăți similare și mai ales cu autoritățile locale și județene.

 

În cadrul festiv al Adunării au fost prezentați toți cei care colaborează și susțin activ Filiala Județeană a Societății Cultul Eroilor Bistrița-Năsăud și primesc în 15 febr. 2023, distincția acesteia, după cum urmează: Camelia Tabără – vicepreședinte CJ BN; suprefectul Ioan Zăgrean; primarul Ioan Turc; protopopul Alexandru Vidican; managerul Gavril Țărmure; managerul Alexandru Pugna; managerul Ioan Pintea; lt col Cristian Blaiu – Centrul Militar Județean; col Cristinel Colibaba – Brigada 81 Mecanizată; primarul Ioan Bob - Șântereag; Ioan Mititean – președinte Liga Scriitorilor filiala Năsăud; col r Ioan Boțan – președinte Desp. ASTRA Năsăud; col Ioan Gaftone - Asociația Cadrelor Militare în RR; Adrian Vereș - Rotary Club Bistrița; mr (r) Nicolae Pațainea - Asociația Veteranilor de Război; lt col (r) Vasile Galoș - Clubul artileriștilor Bistrița; col (r) Florentin Belean - Asociația Veteranilor de Război; Florian Bor - Asociația Foștilor Deținuți Politici; col (r) Constantin Ionițoaia - Asociația Pensionarilor din Penitenciarul Bistrița; Gheorghe Sabău - Asociația Județeană a Pensionarilor; ing. Nicolae Vrăşmaş  - Redactor fondator „Anuarul bârgăuan”;  col (r) Ioan Cordovan - președinte de onoare filială;  Membrii de onoare filială – dr. Gelu Buta, prof. Ioan Seni, pr. prof. Nicolae Feier, Gheorghe Șanta; Contabil filială – Mihai Ciornei; Cenzor filială – Dana Dospina; Casier filială – plt adj pr (r) Ioan Asaftei.

Prof. Ioan Seni,

vicepreședinte filiala BN a Societății Cultul Eroilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5