Bilanţ 2008 la Biroul de stare civilă al Primăriei Beclean.

Principalele atribuţii ale compartimentului de stare civilă sunt următoarele: întocmeşte actele de naştere , de căsătorie şi de deces şi eliberează certificatele doveditoare;înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă; atribuie codul numeric personal; primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.

Toate actele şi faptele de stare civilă sunt înregistrate şi păstrate definitive în registre de stare civilă acte a căror securitate este definitorie şi esenţială pentru legitimarea persoanei fizice.

În cadrul Compartimentului de Stare Civilă sunt încheiate acte de stare civilă pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Beclean şi localităţile componente, sunt înregistrate faptele de stare civilă ale cetăţenilor români, ale cetăţenilor străini şi apatrizi produse pe teritoriul oraşului şi pe teritoriul altor state, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, precum şi orice modificare intervenită în statutul juridic al acestora.Pe baza înregistrărilor efectuate compartimentul eliberează certificate şi adeverinţe titularilor drepturilor, mandatarilor şi reprezentanţilor legali.

De asemenea, la nivelul compartimentului, se întocmesc referate şi dispoziţii privind acordarea unor drepturi prevăzute de legi speciale tinerilor căsătoriţi precum şi copiilor nou născuţi, privind rectificarea actelor de stare civilă, se întocmesc sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale, se întocmesc şi se comunică serviciului judeţean, dosarele pentru schimbarea numelui pe cale administrativă.

În decursul anului 2008, au fost înregistrate în registrul de intrare-ieşire un număr de 1594 cereri, din care:

- acte de naştere înregistrate în număr de 211, din care 23 transcrieri;

- acte de căsătorie încheiate în număr de 88, din care 6 transcrieri;

- acte de deces, în număr de 126, din care 2 transcrieri.

Au fost eliberate un număr de 396 certificate de naştere

115 certificate de căsătorie

143 certificate de deces

total - 654 certificate eliberate.

Au fost primite, operate şi trimise la Consiliul Judeţean un număr de 246 menţiuni, precum şi menţiunile curente, ca urmare a înregistrării actelor de căsătorie şi de deces.

Au fost înscrise pe marginea actelor de stare civilă şi comunicate 14 sentinţe civile privitoare la divorţ.

S-au întocmit 7 adeverinţe de celibat şi au fost înregistrate 53 cereri de transcriere a certificatelor de stare civilă emise în străinătate.

Au fost transmise către Biroul de Evidenţă a Persoanelor comunicările de naştere şi de modificare, buletinele persoanelor decedate şi certificatele de stare civilă anulate.

Urmare a înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă, buletinele statistice au fost întocmite şi transmise la Direcţia Judeţeană de Statistică.

Au fost întocmite şi trimise 24 extrase pentru uz oficial.

S-au primit şi soluţionat un număr de 48 cereri pentru deschiderea procedurii succesorale.

Au fost eliberate adeverinţe de stare civilă – necesare la Judecătoria Beclean şi la notariatul public – în număr de 23.

Au fost întocmite şi trimise la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie un număr de 170 dosare de alocaţie de stat pentru copii şi 135 cereri de acordare a indemnizaţiei de naştere.

S-au primit şi soluţionat un număr de 130 cereri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi şi 73 cereri pentru acordarea de sprijin financiar tinerilor căsătoriţi.

In perioada analizata nu s-au inregistrat acte de indisciplina sau de incalcari ale legii de catre lucratorii serviciului , activitatea desfasurandu-se in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea ordinelor si metodologiilor in vigoare. Activitatea cu publicul s-a desfasurat in conditii bune astfel incat cetatenii au fost deserviti cu operativitate.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5