Casa Judeţeană de Pensii: Vezi condiţiile pentru plata retroactivă a cel mult 6 ani de vechime în muncă!

În Monitorul Oficial al României nr. 883 din data de 28 septembrie 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 163/2020, care reglementează doup modificări:

·          Persoanele care nu au calitatea de pensionar și care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea să plătească retroactiv contribuția la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani.

·          De asemenea, în situații excepționale, în care carnetele de muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, perioadele de stagiu de cotizare realizate în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 pot fi valorificate în baza informațiilor din arhiva electronică de la casele de pensii publice, dacă acestea sunt complete.

Astfel, cetățenii români din țară sau din străinătate, care nu au fost pensionari și care nu au fost asigurați în anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 august 2021, un contract de asigurare prin care își pot plăti retroactiv contribuția de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului.

Această măsură dă posibilitatea obținerii dreptului la pensie și persoanelor care, deși au vârsta de pensionare, nu au stagiul minim de cotizare pentru a obține o pensie pentru limită de vârstă.

Persoanele solicitante trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din țară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială. 

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuție potrivit Codului fiscal este de 25 % în anul 2020.

Plata contribuției se poate face într-o singură tranșă sau în tranșe lunare, până la 31 august 2021.

O altă reglementare importantă prevăzută în acest act normativ vizează crearea cadrului legal pentru ca la stabilirea drepturilor de pensie să poată fi utilizate, în mod excepțional, informațiile din arhiva electronică existentă la nivelul caselor de pensii publice. Legiuitorul a precizat situatiile excepţionale, determinate fie de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate in conditiile legii, angajatorii au incetat activitatea si/sau daca arhiva acestora nu mai poate fi identificata.

Conducerea Casei Judeţene de Pensii Bistriţa-Năsăud 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5