Ce tratamente se aplică la cartof împotriva manei, alternariozei, gândacului din Colorado!

OFICIUL FITOSANITAR BISTRIŢA-NĂSĂUD

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 29 din 14 iunie 2022
La CARTOF – se vor efectua tratamente împotriva manei, alternariozei, gandacului din Colorado astfel:
- tratamentul 1 – la aparitia larvelor de vârsta a II – a a gândacului din Colorado;
- tratamentul 2 – la un interval de 7 - 15 zile faţă de tratamentul anterior la care se vor folosi doar fungicide dacă nu mai sunt prezente larve de Colorado.
Se vor utiliza următoarele produse pentru protectia plantelor:
1. Fungicide: FLOWBRIX – 2,5 l/ha sau FOLPAN 80 WDG – 1,5-2,0 kg/ha sau BANJO 500 SC – 0,3-0,4 l/ha
sau FUNGURAN OH 50 WP 0,5 – 2 kg/ha sau ALCUPRAL 50 PU – 3,0 kg/ha sau ARMETIL COBRE/
(MANOXIN COMBI-a doua denumire comerciala) – 2,5kg/ha sau POLYRAM DF - 1,8 kg/ha sau INFINITO
687,5 SC – 1,4 l/ha sau KUPFER FUSILAN – 2,5kg/ha sau PRESIDIUM – 1l/ha sau SERENADE – 5 l/ha sau ZORVEC – 0,4 l/ha;
2. Insecticidele: DECIS 25 WG– 30,0-40,0 g/ha - 003% sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau KARATE ZEON– 0,02% sau CORAGEN– 50 ml/ha sau DELTAGRI 0,24-0,5 l/ha sau DELTAM 5,0-8,0 ml in 10 l apa /100mp sau POLECI – 30-50 ml/ha (0,03-0,05%) BENEVIA 0,75l/ha sau LASER 240 SC – 0,04 % sau JACKPOT 2,5 EC 0,3-0,5 l/ha sau MAVRIK 2 F – 0,05% sau KARATE ZEON – 0,015% sau VANTEX 60 CS – 0,007% sau CYPERGUARD MAX – 0,05 l/ha sau TRIKA EXPERT – 10-15 kg/ha.
Sau alte produse echivalente omologate.
La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.
Atentie la timpul de pauza atunci cand folositi produse pentru protectia plantelor.

Alte Recomandări importante :
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !
- Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse pentru protectia plantelor!
- Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !
- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI . Adresa web: https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator: guest, parola: guest)
- Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie
a albinelor si a animalelor !, conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare, ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin.
Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor precum si protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor).
- Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
- Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministerului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;
- nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)..............................................

VERIFICAT
Inspector Coordonator,
ing. Emilian Traian MAGDEA

ÎNTOCMIT
Inspector,
drd. ing. Ramona Dina VASILIU

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5