Concursurile pe meserii, inițiate de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Bistrița, start spre o carieră din viitor!

Proiectul județean „Meseria mea – un job al viitorului” de promovare a învățământului profesional și tehnic, orientarea elevilor în carieră și angajare lor pe piața muncii, înscris în CAEJ BN, 2023 la poziția 25-Calendarul activităților educative ISJBN, aflat la prima ediție s-a desfășurat în perioada 12 decembrie 2022 – 10 mai 2023. Proiectul a fost adresat elevilor din clasele a XI-a invățământ profesional dar și elevilor de clasa a VIII-a în vederea desfășurării de activități specifice calificărilor profesioanle a LTGM în cadrul activității Zilele porților deschise la LT „Grigore Moisil” cu prezentarea ofertei școlare a LTGM pentru anul școlar 2023-2024.

Proiectul a fost organizat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Bistrița în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, unități de învățământ: Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru,  Liceul Tehnologic Agricol Beclean, Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna, Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” Căianu Mic, Liceul Tehnologic Lechința, Liceul Tehnologic Telciu, Școala Profesională Tîrlișua, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița, operatori economici din județ: SC Comelf SA, SC Teraplast SA, SC MetalPro SA Bistrița, Leoni Wiring Bistrița, SC Megatitan Beclean, HP Kaysser Internațional SRL , Asociația Sudorilor din România-filiala Bistrița, Service auto: Comautosport Toyota, SC Central Motor SA, Mix Motors Service SRL, Service Center, SC ComSig SA, SC Girex SRL. Cordonatorii de proiect: doamna director profesor Cazac Sorina Daniela și director adjunct profesor Bogdan Doina-Marilena de la Liceului Tehnologic „Grigore Moisil” Bistrița și responsabili de proiect pentru concursurile pe meserii: inspector școlar pentru ÎPT profesor Unciu Speranța Dorina, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, profesor Manea Angelo Aurelian- director Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, Nistor Luciana Daciana - Șef C.F.P. Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Bogdan Doina-Marilena, LTGM am colaborat eficient în vederea realizării scopului și a obiectivelor proiectului.

Proiectul a fost promovat pe site-ul școlii la adresa: https://grigoremoisilbn.ro/index.php/proiecte/, https://grigoremoisilbn.ro/.../examen.../concursuri-scolare/, pe pagina de facebook a LTGM la adresa: https://www.facebook.com/grigoremoisil.paginaoficiala pe blogul consilierilor educativi la ISJBN la adresa: https://educativbistrita.blogspot.com/p/caej-2022.html?m=1 pe siteul CCDBN la adresa: https://www.ccdbn.ro/ , la partenerii noștri. Acesta a cuprins șapte activități distribuite pe o perioadă de șapte luni promovate în afișul accesat cu linkul: https://www.canva.com/.../D9YuRxo8OH6Pvv3GWk4trA/view. Programul activităţilor din cadrul concursurilor profesionale organizate a vizat specialişti din domeniul educaţiei şi formării profesionale (inspectori şcolari, directori, cadre didactice din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic), elevii din clasele a XI-a profesională, reprezentanţi ai  structurilor parteneriale consultative, reprezentanți ai  mediului de afaceri şi operatori economici cu rol de evaluare a competențelor în raport cu exigențele pe care aceștia le impun.

În acest sens, în perioada ianuarie – martie s-au desfășurat cele patru concursuri pe meserii: „Operatorul CNC-digital, Mecanicul auto performant, Sudorul european și Lăcătușul profesionist, care au fost promovate pe siteul școlii la adresa: https://grigoremoisilbn.ro/.../examen.../concursuri-scolare/ conform regulamentului general de organizare şi desfăşurare a concursurilor pe meserii din cadrul proiectului, accesibil cu link-ul: https://grigoremoisilbn.ro/wp-content/uploads/2023/01/Regulament-concursuri-pe-meserii_2022-2023_20.01.2023_LTGM.pdf

 

 

Acestea au constat în organizarea unor concursuri pe meserii dedicate elevilor, menite să le pună în valoare acestora o serie de cunoștințe, abilitități și atitudini, dar și să contribuie la dezvoltarea colaborării dintre mediul de afaceri și unitățile de învățământ cu specific profesional. Viitorii mecanici auto, operatori CNC, sudori sau lăcătuși construcții metalice și utilaj tehnologic s-au întrecut în cadrul unor concursuri de îndemânare, care le-a pus în valoare competențele de studii profesionale, dobândite în activitatea teoretică și practică de la școală. Sarcinile de lucru au fost în conformitate cu Standardele de Pregătire Profesională specifice calificării profesionale aflate în competiție, cu domenii de competență cheie descrise în LEN nr.1/2011, la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150. Temele practice propuse spre realizare au fost selectate din temele naționale specifice fiecărei calificări profesioanle, respectiv din cele propuse pe https://edu.ro/invatamant-profesional. Înscrierea la concursuri s-a făcut prin completarea unui Formular de înscriere online. Concursurile pe meserii organizate, s-au desfășurat în datele precizate, la operatorii economici parteneri, începând cu ora 14.00, conform regulamentului general al concursurilor. Evaluarea în cazul fiecărui concurs profesional s-a făcut de către fiecare comisie de concurs, pe baza unei fișe de evaluare coresunzătoare nivel 3 de calificare profesională, personalizate cu sigla partenerilor. Elevii au fost premiați în ordinea obțineri calificativelor fiindu-le oferite diplome, personalizate pentru fiecare concurs cu logoul firmelor partenere. În data de 11 martie 2023-Ziua Națională a Meseriilor la Festivitatea de premiere, sponsorii parteneri le-au oferit valori/fonduri numerice motivaționale premianților, în total suma de 12200 lei distribită pentru toate concursurile pe meserii,  pentru care le mulțumim! Prezentarea „Ziua Națională a Meseriilor, Festivitatea de premiere- 11 martie 2023” conține descrierea activităților concursurilor și este accesibilă cu linkul: https://www.canva.com/design/DAFc1dnFhE8/txixdAPj9rlswbb-EV4rBQ/view?utm_content=DAFc1dnFhE8&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel#1.

 

Numărul participanților în proiectul județean „Meseria mea-un job al viitorului”: elevi, cadre didactice, parteneri operatori economici, a fost de 481 de participanți, după cum urmează:

  • Stiluri decizionale - 61 participanți
  • Workshop-ul „Competențe verzi pentru o dezvoltare durabilă, rezultate ale învățării „verzi” pentru calificările profesionale” - 40 participanți
  • Concursuri  pe meserii - 93 particianți:
  • Operatorul CNC – digital, 20 participanți
  • Mecanicul auto performant, 32 participanți
  • Sudorul European, 22 participanți
  • Lăcătușul profesionist, 19 participanți.
  • 11 Martie- Ziua Națională a meseriilor- Festivitatea de premiere, 60 participanți
  • Zilele porților deschise la LTGM, 177 participanți
  • Activitatea „Meseria-brățară de aur” și promovarea la ȘG Lucian Blaga, 50 participanți

 

  În urma evaluării rezultatelor activităților proiectului județean considerăm că scopul și obiectivele au fost atinse.

Coordonator proiect,

Dir.adj. prof.ing. Doina-Marilena Bogdan, LT Grigore Moisil

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5