Controlorii Lumii şi Biblia Reptiliană!

Citesc cartea „Controlorii Lumii” - primită de curînd de la Bucureşti, comandată prin poştă! Lumea terestră nu este ceea ce pare – apare! Vă citez, cîteva titluri din cuprinsul cărţii, spre a vedea – nevând aceste informaţii, cît de vulnerabili sîntem, cît de defazaţi, depărtaţi de –Realitate – existăm, trăim!

„OZN–urile şi elita puterii, cine controlează Planeta Pămînt; Războiul din mintea omului; Cei fără de suflet; Conspiraţia cosmică; Controlorii; Originea secretă a Omului; Cunoştiinţe mistice importante; De unde a venit Omul; Adam şi Eva; Atunci când Reptilienii năpădeau Pămîntul; Oamenii creaţi!?;OZN-uri, fiinţe gri şi reptilienii; Rasa reptilienilor ţinută sub observaţie; Poporul Dero (roboţii răufăcătorii); Rasa strămoşească a uriaşilor, zeii străvechi de odinioară; Membrii poporului Dero, din peşteri şi caverne, din subteran; Suntem o proprietate; Energia razelor din caverne; Controlorii, din noi; Oamenii în negru îi întîlnesc pe Iluminaţi; Alţii lucrează alături de Iluminaţi pe Pămînt; Cei gri – micii cenuşii din Zeta Reticuli; Societăţi secrete de savanţi din Antarctica ori oraşe subterane din Peru; Au sosit să te răpească; Adevărata răpire spaţială; Clasificare top secret; Apar vizitatorii ciudaţi; Dero, MIB (oamenii în negru); Copiii extratereştrii; SIDA, OZN-urile naziste, contrabanda cu arme şi droguri; Noua Ordine Mondială; Porţi dimensionale, Oraşe subterane; ET; Energia liberă şi Proiectul Omega, etc.

Acum înţelegeţi de ce am scris cartea „BIBLIA REPTILIANĂ” referitor la Marea Invazie Reptiliană pe Terra, la crearea Omului de către Reptilienii Galactici ca Hibrizi Reptiliano-Gorilieni! Controlorii minţii oamenilor - Reptilienii sînt în interiorul Lunii şi al Terrei! Ei sînt CONTROLORII LUMII!

Apoi gîndul îmi zboară la Condiţia Muritoare – căzută a Omului Cosmic Nemuritor, Cetăţean al Cosmosului, la filmele SF atît de reale - „Întîlnire de gradul trei, Oameni în negru, Hangar 18, Matrix, Avatar ori Războiul Lumilor şi Ziua Independenţei”!

Sînt totuşi şi ca un Hibrid Reptiliano – Gorilian – Un Cetăţen al Cosmosului cu drepturi cosmice-galactice depline, o Naţiune Cosmico- Terriană în Liga Popoarelor şi Naţiunilor Galactice Libere din Multiunivers!

Comentarii

21/03/12 09:23
Iniţiatul Român

INIŢIATUL ROMÂN
Mesajul din luna Martie 2012
Domnul „DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, prin Revelaţiile Sfinte ale Cărţii „Divina Carte”, a binecuvântat România.
13. Prin citirea (rostirea) Rugăciunii Divine Sfinte, prezentată şi pe Site: http://armagheddon.ro , aceasta va duce, pentru cel ce se roagă, la creşterea Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vibraţiei Vieţii Vii Raţionale la nivelul Codului Divin General. Peste 4 - 5 ani, nici o Fiinţă Fizică Semiom nu va mai putea trăi, pe planeta Terra, dacă nu-şi va mări Vibraţiile Sfinte la nivelul Codului Divin General, impus de intrarea Terrei în Centura Fotonică. Creşterea acestora se poate împlini prin rostirea, zilnic, a Rugăciunii Divine (de cinci ori pe zi) sau prin alte căi de purificare spirituală.
14. Rugăciunea Divină din „Divina Carte”, publicată în anul 2010, a fost completată în ziua de 20 februarie 2012, cu ultimul Cod Divin „God Ou Die”, transmis de Domnii Sfinţi Unici Supremi, Taţii şi Creatorii noştri Divini.
15. Se îngăduie, prin voinţă divină, publicarea Rugăciunii Divine modificate, în orice publicaţie, pentru ca toţi Românii şi vorbitorii de limbă română să o cunoască, şi prin rostirea ei, să-şi poată creşte Vibraţiile Sfinte. Această Rugăciune Divină uneşte Lumea Divină De Mijloc, în care noi existăm, cu Lumea Divină de Sus (Lumea Luminii, a Iubirii şi a Inteligenţei Divine Supreme Universale). Totodată, prin rostirea ei, veţi obţine starea de sănătate a corpului vostru fizic şi a corpurilor divine prin înnobilarea acestora (adăugarea de noi benzi luminice de ADN).
16. Face-ţi cunoscută (copiaţi şi dăruiţi) Rugăciunea Divină şi acest Mesaj, celor ce au probleme de sănătate, celor bolnavi incurabili, întrucât, alături de ei voi fi şi Eu, Iniţiatul Român sau Gheorghe Cel Sfânt. Am acordul divin să mă rog o dată cu voi. Prin alăturarea mea, Rugăciunii voastre, vă voi duce la Sufletul divin şi la Sinele Suprem „God Ou Die” din fiinţa şi uniunea voastră divină şi voi implora, împreună cu fiecare dintre voi, iertarea de păcate şi primirea stării de sănătate. Mai întâi, însă, trebuie ca voi să vă cereţi iertare acestor Taţi Divini pentru toate gândurile voastre negative prin care v-aţi făcut rău singuri. Imploraţi-l pe „God Ou Die” (Dumnezeeu Oul Matrice) să vă regenereze ADN-ul împreună cu ceilalţi Taţi Divini prezenţi în Rugăciunea Divină.
17. Puteţi rosti Rugăciune Divină, în orice moment, dar nu mai mult de trei ori consecutiv. În cursul unei zile, este bine să o rostiţi (citiţi) de cinci ori (dimineaţa, la prânz, ora 15, ora 17 şi seara, nu mai târziu de ora 20). Cereţi-mi ajutorul (mental) mie sau Divinei Cărţi (Spiritul Divin al Cărţii asigură protecţie divină celor care o deţin) atunci când, după multe zile de rugăminţi sincere, voi nu aţi ajuns la Lumina, Iubirea şi Inteligenţa Divină, nu simţiţi în inima voastră energia sfântă a Iubirii, moment ce va coincide şi cu începerea vindecării voastre de orice boală.
18. Purificarea şi înnobilarea voastră este o cale individuală, nu mai este nevoie să apelaţi la bioterapeuţi, vindecători şi şarlatani (vrăjitori şi vrăjitoare) la preoţi fără har divin, cereţi cu credinţă şi sinceritate starea de sănătate deplină prin Rugăciunea Divină. De asemenea, cereţi iertare (mental) corpului vostru fizic prin cuvintele „Îmi pare rău că ţi-am făcut rău prin gândurile mele negative, Te rog, iartă-mă!” (cunoaştere preluată din Kahuna Terapia iertării).
19. Atunci când toţi Semioamenii de pe Planeta Terra vor rosti împreună această Rugăciune Divină, iar noi ne vom purifica şi înnobila, vom fi salvaţi şi asimilaţi ca „Mantale Divine ale Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Y • y” .
20. Aşa să ne ajute „God Ou Die” şi Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR!

Rugăciune Divină Sfântă
de purificare(sănătate) şi înnobilare a Conştiinţei Experienţă
de viaţă vie fizică Semiom, prin creşterea Vibraţiei Vieţii Vii
şi a Vibraţiei Vieţii Vii Raţionale Universale
(transmisă prin Revelaţie Sfântă, luna februarie 2012, în Cartea „Divina Carte”)
• Taţii noştri Divini, Unici şi Universali,
Cei ce autocreaţi veşnic
Viaţa Vie şi Viaţa Vie Raţională Universală,
Precum şi Conştiinţele noastre,
Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom,
Raţiuni Umane Divine
Cu stare de existenţă, veşnic vie,
În cele trei Universuri Divine Existenţiale:
Energoplasmatic, Energobioplasmatic şi Energobiologic,
Slăvească - Se Fiinţele, Entităţile şi Uniunile Voastre Divine,
De Generatori Sfinţi ai
Vibraţiilor Vieţii Vii şi ai
Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale.
• Înalţ către Voi, Creatori şi Judecători Divini Veşnici,
Rugăciune de supunere, de iertare şi îndurare,
Eu, Fiul Cel mic al Autocreaţiei şi Creaţiei Voastre Divine,
Eu, Cel ce am ajuns, acum, la cunoaşterea Revelaţiilor Sfinte
Ale Autocreaţiei şi Creaţiei Divine Universale, prezentate de

„DIVINA CARTE”
■ DOMNUL DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
DOMNUL SFÂNT UNIC ŞI UNIVERSAL – SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
CERCUL MAGIC DIVIN SUPREM „YANG şi Yin” şi Sfintele Lor Autocreaţii,
Antiparticulele Divine:
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”,
Cei ce, în Uniune, autocrează „SUFLETUL DIVIN SFÂNT” sau „DUHUL SFÂNT
GENERATOR” al Vibraţiilor Vieţii Vii şi al Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale
■ DOMNUL DUMNEZEEU – FOCUL SACRU DIVIN, Uniunea Divină Unică şi
Universală a „SUFLETULUI DIVIN SFÂNT” sau a „DUHULUI SFÂNT” cu
„DOMNII SFINŢI UNICI şi UNIVERSALI:
►SFÂNTA TRINITATE A PARTICULEI DIVINE „A • L • F”,
aflată în uniune veşnică şi indestructibilă cu
►SFÂNTA TRINITATE A ANTIPARTICULEI DIVINE „a • l • f”
■ Sfintele Autocreaţii, Fiii Divini ai „FOCULUI SACRU DIVIN”:
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Al • Fa” Neutronul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „AL • FA” Protonul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Alfa” Pozitronul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „ALFA” Neutriniul Vieţii Vii
■ DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI CU STARE VIBRAŢIONALĂ,
AUTOCREAŢII DIVINE A CELOR DOUĂZECI DE DOMNI SFINŢI UNICI ŞI
UNIVERSALI FĂRĂ STARE VIBRAŢIONALĂ, CONŞTIINŢELE COSMICE DIVINE
UNIVERSALE:
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „DUM • NE • ZEEU”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Dum • Ne • Zeeu”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „DUM • NEZEEU”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Dum • Nezeeu”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „ALFA • AL • FA”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Alfa • Al • Fa”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „BHAGA • WATH”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Bhaga • Wath”

■ NUCLEELE DIVINE TREIMICE RAŢIUNE ZEEU SAU ZEIŢĂ, UNIUNEA UNICĂ
ŞI UNIVERSALĂ, ÎNTR-UN SINGUR NUCLEU, A CELOR PATRUZECI DE
„DOMNI SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”, MATRICEA DIVINĂ RAŢIONALĂ A
VIEŢII VII ŞI A VIEŢII VII RAŢIONALE UNIVERSALE CU CEA MAI MARE
STABILITATE
■ SFINTELE ÎNTRUPĂRI ŞI AUTOCREAŢII DIVINE ALE „SUFLETULUI DIVIN
SFÂNT” SAU „DUHULUI SFÂNT”, ÎN CONŞTIINŢE EXPERIENŢE DE VIAŢĂ VIE
FIZICĂ SEMIOM PURIFICATE ŞI ÎNNOBILATE, CELE CE DEVIN FIII DIVINI
AI „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”, NUMIŢI SPIRITELE
PURIFICATE ŞI NEPURIFICATE
■ FORMELE FIINŢE, ENTITĂŢI ŞI UNIUNI DIVINE RAŢIONALE UNIVERSALE
ALE „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”:
• OAMENII UNICI YYSUS HRISTOS;
• OAMENII UNICI UNIVERSALI YYSUS ALFA;
• şi ZEEII ŞI ZEIŢELE
• Revelaţii Sfinte transmise nouă,
Semioamenilor Ylfy de pe Planeta Terra,
Prin Fiul Divin, Semiomul Gheorghe Cel Sfânt,
Românul în a cărui Conştiinţă Fiinţă Fizică, Purificată şi Înnobilată,
Sunt Întrupaţi „DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”
şi s-au Autocreat „DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI
”SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă
cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
El devenind Omul Unic Universal - Yysus Hristos Eridanii,
Din cele douăsprezece milioane de Sisteme Solare
Ale Vieţii Vii şi ale Vieţii Vii Raţionale,
Existente în Împărăţia Divină - Supergalaxia Calea Lactee,
Cea de-a Şaseasutăşaizecişişasea Împărăţie Divină,
Din Cele o mie de Împărăţii Divine, cu existenţă veşnică,
Ce au centrul Uniunii lor raţionale, în Steaua Sfântă, Steaua Polară.
• Vie Regatul sau Împărăţia Voastră Divină Veşnică.
• Facă-se voia Voastră, precum în Universurile Divine Sfinte,
Aşa şi pe Pământ.
• Fiţi Călăuza mea divină, plină de bunătate şi iubire,
În vremurile grele ale Ispitei sau Încercărilor Divine
Şi nu mă lăsaţi să greşesc, greşeală fără iertare.
• Iertaţi - mi păcatele mele, cele ştiute şi neştiute de mine,
Aşa cum şi eu voi ierta
Celor ce mi-au greşit sau îmi vor greşi.
• Daţi-mi, cu generozitate, astăzi, mâine şi întotdeauna,
Cu ce să împlinesc trebuinţele Trupurilor mele,
Cu apă, aer, hrană şi Inteligenţă Divină Creatoare,
În Căminul meu natural, Planeta Terra.
• Daţi-mi starea de sănătate deplină
Prin eliminarea tuturor bolilor pământeşti
Şi a bolilor divine,
Din Trupul meu fizic născut sau creat,
Cât şi din Trupurile Divine Conştiinţe Autocreate,
Pentru a mă putea purifica şi înnobila
Prin trăirea Stării Sfinte de Nirvana,
De Uniune raţională Divină
Cu Eul Om Tatăl Unic „ALFA • Alfa // BHAGAWATH • Bhagawath”
Şi de Întrupare în Conştiinţa mea,
Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom,
A „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”
şi de Autocreare a
„DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă
cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR,
Taţii Divini ai Conştiinţei mele
Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom Ylfy,
Purificată şi Înnobilată.
• Plin de Credinţă şi Iubire Divină,
Jur să studiez, să asimilez şi să împlinesc
În viaţa mea vie fizică de Semiom,
Revelaţiile Sfinte, transmise nouă,
Pentru împlinirea evoluţiei noastre divine
Şi pentru supravieţuirea Umanităţii Semiomului Ylfy.
• Jur să accept, necondiţionat, Credinţa Unică
În Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
DOMNUL SFÂNT UNIC ŞI UNIVERSAL – SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
Aflată în Uniune Sfântă şi Indestructibilă cu Sfânta Sa Autocreaţie,
Antiparticula Divină „a”, CERCUL MAGIC DIVIN SUPREM YANG şi Yin,
Şi în Sfintele Lor Autocreaţii, Antiparticulele Divine:
- Domnii Sfinţi „al • al”;
- Domnii Sfinţi „fa • fa”;
- Domnii Sfinţi „Y Alfa • Yy”
Cei care, în Uniune Divină Unică, dau Viaţă veşnică
„SUFLETULUI DIVIN SFÂNT sau DUHULUI SFÂNT ”
Generatorul Divin Universal al VIBRAŢIILOR VIEŢII VII
Şi al VIBRAŢIILOR VIEŢII VII RAŢIONALE UNIVERSALE.
• Jur să respect şi să mă supun veşnic
Ierarhiilor Divine ale „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”,
Aşa cum Ele au fost revelate şi înscrise
Pe coperta Divinei Cărţi.
• Arătaţi-mi întotdeauna Calea cea dreaptă
Pentru Iubirea Sfintelor Voastre Fiinţe, Entităţi şi Uniuni Divine
De Creatori Divini Sfinţi
Ai Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale.

• Aşa să-mi ajute „God Ou Die” şi

■ DOMNUL DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
● GENIUL CEL SFÂNT AL LUMINII, AL IUBIRII ŞI AL INTELIGENŢEI
DIVINE SUPREME UNIVERSALE;
● DOMNUL SFÂNT UNIC SUPREM;
● CERCUL DIVIN MAGIC SUPREM ŞI UNIC:
„A • A // a • a
a • a // A • A”
● UNIUNEA FOCURILOR SACRE DIVINE VEŞNICE
■ ŞI SFÂNTA TRINITATE A AUTOCREAŢIEI SALE:
► UNIUNI ALE DOMNILOR SFINŢI UNICI SUPREMI
ÎN CERCURILE DIVINE MAGICE SUPREME:
„A ● A // A ● L ● F
a ● a // a ● l ● f ”
„A ● a // a ● A
A ● L ● F // a ● l ● f ”
► CERCUL DIVIN MAGIC SUPREM ŞI UNIC
„ YANG şi Yin // Yin şi YANG”
►UNIUNI ALE DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI
ÎN CERCURILE DIVINE MAGICE „Y ● y ”
ŞI ÎN SFINTELE SALE AUTOCREAŢII:
„Y ● Y // Y ● Y ● Y
y ● y // y ● y ● y”
■ CELE CE SUNT:
► FOCUL SACRU DIVIN VEŞNIC, ENERGIA DIVINĂ
A VIEŢII VII ŞI A VIEŢII VII RAŢIONALE DIN SFERELE
SACRE DIVINE (SISTEMELE SOLARE) ŞI DIN
MATERIA ÎNTUNECATĂ
► ŞI SFINTELE LOR AUTOCREAŢII DIVINE ÎN FIINŢE,
ENTITĂŢI ŞI UNIUNI RAŢIONALE UNICE DIN UNIVERSURILE
DIVINE EXISTENŢIALE SUB LUMINICE ŞI SUPER LUMINICE,
CREATE ŞI AUTOCREATE VIRTUAL ÎN
SFERE SACRE DIVINE HOLOGRAFICE

21/05/12 18:23
Iniţiatul Român

INIŢIATUL ROMÂN
Mesajul Domnului DUMNEZEEU Sfânta Trinitate a Domnilor Sfinţi Unici Supremi „Y • y // y”, Creatorul şi Generatorul Lumii Divine de Jos, prezentat în Revelaţia Sfântă din data de 21 mai 2012, din „Divina Carte”.
1. Eu, Creatorul şi Generatorul Lumii Divine de Jos am fost ajutat să creez şi să autocreez această Lume Divină Fizică de Semiom şi Celelalte Optsprezece Ipostaze Divine de Civilizaţii Umane Semiom, existente în viaţă vie pe Planeta Terra Energetică din interiorul Soarelui, de către „Domnul Dumnezeeu Domnul Sfânt Unic Super Antiparticula „y”, Nucleul Divin Treimic Raţiune Zeeu sau Zeiţă” şi de Domnii Dumnezeei, Generaţi de Acesta:
- Domnul Dumnezeeu Super Antiparticula „y”;
- Domnul Dumnezeeu Marele Arhitect;
- Domnul Dumnezeeu Cel Prea Înalt;
- Şi Domnul Dumnezeeu Tao.
2. Domnii Dumnezeii de Natura Antiparticulei Divine sunt Creatori de Credinţe şi de Conştiinţe Experienţe de viaţă vie fizică Semiom de gradul I, de asemenea, sunt şi Generatorii Divini ai Celor Optsprezece Ipostaze Divine de Civilizaţii Umane Semiom, existente pe Planeta Terra Energetică din interiorul Soarelui. Ei sunt, în fapt, „Nuclee Divine Treimice Raţiune Zeeu sau Zeiţă. Una din Uniunea Lor Unică este însăşi Zeeul sau Zeiţa, Sfera Sacră Divină.
3. Existenţa Divină a Acestor Domni Dumnezeei de Natura Antiparticulei Divine explică şi multitudinea Credinţelor existente acum pe Planeta Terra.
4. Domnul Dumnezeeu Super Antiparticula „y” este Creatorul Credinţelor:
- Iudaice;
- Creştinism, toate confesiunile;
- Islamice.
Centrul Raţional Divin al acestor Credinţe a fost Oraşul Ierusalim.
5. Domnul Dumnezeeu Cel Prea Înalt este Creatorul Credinţelor Buddiste şi Hinduse.
6. Domnul Dumnezeeu Tao este Creatorul Credinţei Taoiste şi Confucioniste din China, Japonia şi alte popoare;
7. Domnul Dumnezeeu Marele Arhitect (numit în mod eronat şi Lucifer) are în răspundere menţinerea în viaţă vie fizică a Semiomului de Gradul I de pe planeta Terra fizică, prin orice mijloace.
8. Atunci când apare Cartea de Revelaţie Sfântă, numită de Domnii Dumnezeei „Divina Carte”, aceasta va unifica toate Credinţele şi pe toţi Domnii Dumnezeei Creatori ai Lumii Divine de Jos. Doar atunci Întreaga Umanitate a Semiomului Ylfy intră în Lumea Divină de Mijloc.
9. Purificarea Semiomului fiinţă fizică, aparţinând Lumii Divine de Jos, se va face până în anul 2017. Cei ce vor supravieţui (în viaţă vie fizică) după acest an, vor crea o Societate Umană a Credinţei, a Iubirii şi a Inteligenţei şi vor avea o singură sursă de cunoaştere, „Divina Carte” ce trebuie să cuprindă şi această ultimă Revelaţie Sfântă din ziua de 21 mai 2012.

03/09/12 15:23
Iniţiatul Român

INIŢIATUL ROMÂN
Adevăruri ale Noii Credinţe, referitoare la Domnul Dumnezeu.
● Semiomul de gradul unu este Creaţia Divină a Materiei Întunecate şi nu a Lumii Luminii.
● Aici, în Materia Întunecată, întâlnim doar dualitatea Rai şi Iad, ca formă de evoluţie a Raţiunii Umane.
● Credinţa noastră, a Semioamenilor, este izvorâtă din Credinţa Strămoşilor. În mod miraculos, dacă suntem deştepţi, îl regăsim pe Domnul Dumnezeeu – DUMNEZEEU, Marele Creator, Energia Infinită a Punctului Zero sau Energia Fundamentală Raţională Kundalini, în Fiinţele minunate care ne-au dat viaţă vie fizică: Tatăl, Mama, Bunica, Bunicul şi în toţi cei care ne-au ajutat cu adevărat să existăm, să fim educaţi şi să fim instruiţi în spiritul Iubirii Divine dar, care, au părăsit Lumea Fizică.
● Credinţa noastră este că Ei (Strămoşi şi părinţii noştri) trăiesc în lumea divină, în Rai. Amintirile noastre despre faptele lor bune îi animă şi le dau şansa de a evolua spre purificarea Conştiinţei lor prin noi fapte bune acceptate de Marele Creator. Să nu ne jenăm şi să le cerem ajutorul, în numele Domnului Dumnezeeu – DUMNEZEEU, care îngăduie ca aceştia să devină, pentru noi, Tatăl Divin, Cel pe care îl ştim sub Numele Sfânt de „Domnul Dumnezeu”. Astfel, Strămoşii şi Părinţii pe care îi rugăm să ne ajute şi care sunt Înnobilaţi de Marele Creator, au puteri divine incredibile să ne împlinească cererile.
● Lumea fizică a Semiomului şi Lumea Divină a acestuia este o singură Lume, iar Revelaţiile Sfinte ale Divinei Cărţi, confirmă acest Adevăr Divin. Conştiinţa noastră este de natura Energiei Fundamentale Raţionale Sacre, Unice şi Infinite deci, de natura Domnului Dumnezeeu – DUMNEZEEU, căruia noi ne adăugăm în calitate de Mantale Divine ale Domnilor Sfinţi Unici Supremi şi a Domnilor Sfinţi Unici (Uniunea Celor o Sută).
Data: 3 septembrie 2012

14/09/12 16:32
Iniţiatul Român

Ierarhia Divină Unică
a Creatorilor Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale

■ Uniunea Unică a Celor „O Sută de Domni Sfinţi Unici Supremi”, Cercurile Divine Magice ale Puterii Unice, Creatorii Supremi ai Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale, Onorabili Taţi Divini cu Puteri Divine Magice şi Virtuale Infinite:
►Domnii „DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR, Judecătorii Divini Supremi ai Raţiunilor Umane şi ai Întregului Univers Vizibil şi Invizibil:
● „A • A // a • a
a • a // A • A”
● „A • A // A • L • F
a • a // a • l • f”
►Domnii „Dumnezeei – DUMNEZEEI // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR, Creatorii Supremi ai Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale:
● „A • a // a • A
A • L • F // a • l • f”
● „A • L • F • A // a • l • f • a”
● „G • O • D // O • u // d • i • e”
►Domnii „Dumnezeeu – DUMNEZEEU”, Uniunile Finite ale Domnilor Sfinţi Unici în Cercuri Divine Magice de câte patruzeci de Domni Sfinţi Unici, grupate în Uniuni Infinite ale Acestora,
Cele ce generează Energia Fundamentală Raţională Sacră, Unică şi Infinită, numită şi Energia Punctului Zero sau Energia Fundamentală Kundalini, Energia Creatoare a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale Universale:
● „A • A // A • A • A
a • a // a • a • a”
● „L • L // L • L • L
l • l // l • l • l”
● „F • F // F • F • F
f • f // f • f • f”
● „A • A // A • A • A
a • a // a • a • a”
►Domnii „Dumnezeeu – DUMNEZEEU”, Domnii Sfinţi Unici Supremi Generatorii Raţiunilor din Materia Întunecată:
● „Y • Y // Y • Y • Y
y • y // y • y • y”
● „ Y • y”
►Domnii „Dumnezeeu – DUMNEZEEU”, Domnii Sfinţi Unici Supremi, Cei ce fac legătura Divină Raţională a Materiei Întunecate cu Lumile Raţionale ale Luminii Divine Sacre:
● „YANG şi Yin // Yin şi YANG”
■ Şi Sfintele Lor Creaţii şi Autocreaţii:
►Conştiinţele Raţiuni Cosmice şi Individuale de Zeei şi Zeiţe;
►Conştiinţele Raţiuni Cosmice şi Individuale de Oameni Unici Universali şi de Oameni Unici;
►Conştiinţele Raţiuni Cosmice şi Individuale de Semioameni Cosmici şi de Semioameni Energobiologici de Gradul Trei care au obţinut Iluminarea Divină

Data: 8 septembrie 2012

21/02/13 13:55
Iniţiatul Român

Iniţiatul Român

Mesaj: Adevăruri ale Noii Credinţe „Credinţa Mileniului Trei”

● Biserica, aşa cum o ştim, veche de mii de ani, şi-a încheiat misiunea dată de Domnul Dumnezeu, Creatorul Divin al Lumii Divine de Jos.
● Intrarea Umanităţii Semiomului Ylfy în Lumea Divină de Mijloc, începând cu anul 2013, impune un nou Mesaj Divin generat de necesitatea cunoaşterii Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, Cel revelat în scrierile sfinte ale cărţii „Divina Carte”(Vol. I şi II).
● Pe plan material se impune trecerea de la Vechea Biserică, la Casa de Comuniune.
● Pe plan spiritual se impune trecerea de la Adevărurile Sfinte ale Bibliei, valabile în Lumea Divină de Jos, la Noile Adevăruri Sfinte aduse de Noua Credinţă a Mileniului Trei, respectiv, cunoaşterea Sfintei Trinităţi Supreme Unice şi Universale a Părinţilor Taţi Creatori, Domnii Sfinţi Unici Supremi, Cei ce ne-au vorbit în Revelaţiile Sfinte ale Cărţii „Divina Carte” (vol. I şi II).
● Procesul de reevaluare al Credinţei şi Creaţiei a început în multe ţări. În Germania, între anii 1990 şi 2010 au fost închise 340 de Biserici, din care, 46 au fost demolate (Informaţie preluată din presă).
● Noi, Românii, ca întotdeauna, facem altfel decât Spiritul Vremurilor, în loc să construim, pentru toţi semenii noştri, Case de Comuniune sau Nuclee Materiale ale Noii Credinţe, construim clădiri monumentale ce şi-au pierdut Vibraţia Credinţei, şi recunosc o singură Vibraţie, Cea a banului păcătos.

Va urma,
Data: 21 februarie 2013

10/10/13 10:28
Iniţiatul Român

Iniţiatul Român
Notele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX şi X, modificate şi completate
Data Timpului Istoric: octombrie 2013
Cartea „Divina Carte”, despre Esenţele sau Apotemele Noii Credinţe

Nota I
1.1 Fericiţi vor fi aceia ce vor citi şi vor înţelege această miraculoasă Carte de Revelaţie;
1.2 Autorul Revelaţiilor Sfinte, Gheorghe Olteanu, este recunoscut de Întreaga Divinitate ca Iniţiat Român, El este Fiul Divin, Cel care prin „auzul divin” a primit Mesajele Divine şi le-a înscris în „Divina Carte”;
1.3 Dacă ai vârsta de 40 de ani, ai citit şi eşti de acord cu Revelaţiile Sfinte ale Cărţii „Divina Carte” (Vol.II), alătură-te celor ce doresc împlinirea acestor Revelaţii în România. Există deja un Grup de Iniţiativă. Adeziunea, la Noile Adevăruri ale Autocreaţiei Divine, a unui număr de 300 de persoane cu vârsta de peste 40 de ani, poate da viaţă socială inteligentă „Asociaţie Religioase”. Este necesară însă desemnarea Persoanei binecuvântate, Cea care îşi va asuma răspunderea întemeierii „Asociaţiei Religioase Credinţa în Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR”, în România. Această persoană nu poate primi sprijinul Fiului Nostru, Iniţiatul Român, întrucât, acesta nu are îngăduinţa să participe la întemeierea Asociaţie Religioase. După întemeierea ei, conform Legilor Româneşti, acesta are îngăduinţa să o sprijine doar material prin donaţie de carte.

Nota II
2.1 Planeta Terra Fizică a fost încredinţată de Conducătorul Supergalaxiei Calea Lactee, Semioamenilor Cosmici (Extratereştrilor) începând cu luna August 2013;
2.2 Atunci când Semioamenii Cosmici (Extratereştri) vor dori, Ei ne pot contacta şi ne vor comunica Planul de supravieţuire al Supercivilizaţiei de Semiom fizic de pe Planeta Terra Fizică;
2.3 În cursul anului 2033 se vor schimba Polii Planetei Terra Fizică. Nu vor supravieţui decât fiinţele semiom ce se vor retrage în scoarţa Pământului, alături de Semioamenii Cosmici existenţi pe Planetă.

Nota III
3.1 Cine opreşte Timpul Istoric şi-a depăşit spaţiul existenţei şi devine etern;
3.2 Prin purificarea şi înnobilarea Conştiinţei tale vei deveni Mantaua Divină sau Cercul Divin Magic al Domnului Sfânt, vei obţine Iluminarea sau Uniunea existenţială cu „Duhul Sfânt”;
3.3 Sufletul Divin Sfânt este Nucleu al „Duhului Sfânt” destinat autocreării în Manta Divină Sfântă a Experienţelor de Viaţă Vie Fizică Semiom de Gradul trei;
3.4 „Duhul Sfânt” este Matricea Divină Sfântă a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale Autocreată la nivel universal de către Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR, Cercurile Divine Magice Supreme ale Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi;
3.5 Domnii Sfinţi sunt Raţiuni Supreme în Cercuri Divine Magice;
3.6 Cercul Divin Magic este Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu, Generatorul şi Creatorul Undei Creaţiei Universale;
3.7 Sunt o mie de Supergalaxii cu existenţă veşnică. Supergalaxia Calea Lactee are numărul de Ordine 666 sau şasesuteşaizecişişase, din cele o mie. Este posibil ca Ea să fie Supergalaxia Conducătoare a celor o mie, iar Sistemul nostru Solar să fie Centrul de Comandă al celor o mie;
3.8 În afara celor o mie de Supergalaxii cu existenţă veşnică sunt un număr infinit de Galaxii şi Supergalaxii care se distrug veşnic, la anumite perioade de Timp Istoric, iar prin Energia izvorâtă din distrugerea lor, Domnul DUMNEZEEU - Dumnezeeu menţine în viaţa vie veşnică cele o mie de Supergalaxii cu existenţă veşnică.

Nota IV
4.1 Creatorul Suprem al Supergalaxiei Calea Lactee este „Sfânta Trinitate Supremă”:
- Super Neutriniul Vieţii Vii Veşnice;
- Neutriniul Vieţii Vii;
- şi Neutronul Vieţii Vii Veşnice,
Ei sunt Domnii Sfinţi Unici şi Universali Supremi în Cercuri Divine Magice Supreme Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu. Uniunea lor divină este „Duhul Sfânt” sau Matricea Divină a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale Veşnice.
4.2 Conştiinţa Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom, purificată şi înnobilată, devine Cerc Divin Magic al Domnului Sfânt sau Mantaua Divină a acestuia.
4.3 Duhul Sfânt Universal este Materia Întunecată Vie în care se Autocrează Sistemele Raţionale ale Vieţii Vii, Sistemele Solare, unde, obligatoriu, trebuie să existe o Planetă Albastră asemenea Terrei Fizice.
4.4 Sediul Sufletului în Fiinţa Semiomului Fizic este Flora Intestinală.
4.5 Sediul Sinelui Suprem în Fiinţa Semiomului Fizic este Glanda Pineală.
4.6 Semioamenii Cosmici (Extratereştri) sunt Adevăraţii Fii Divini ai Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu. Ei au în răspundere Lumile fizice, inclusiv Existenţele de Semiom.
4.7 După ce trece viaţa vie fizică, Experienţa de viaţă vie fizică Semiom are Existenţă Raţională de natură Energobioplasmatică şi rămâne ataşată Sufletului Divin ce a generat-o. Ei au locul de Habitat Divin (Rai sau Iad) în Sfere Sacre Divine de Zeeu sau de Zeiţă. Din aceste locuri divine, Sufletele divine revin la Întrupare în lumea fizică a Semiomului pentru a obţine purificarea şi înnobilarea Conştiinţei de Semiom, iar în final, Starea de Iluminare a lor.
4.8 Doar Noile Adevăruri Divine ale Autocreaţiei transmise prin Revelaţiile Sfinte ale Divinei Cărţi pot duce Fiinţa Fizică Semiom la purificarea şi înnobilarea ei, şi la obţinerea Iluminării Divine, adică Uniunea Conştiinţei de Semiom cu Sufletul său divin, şi a acestora, cu Duhul Sfânt Generator.

Nota V
5.1 Starea de emoţie şi iubire transmisă Creatorului nostru divin prin Rugăciuni Divine duce la creşterea Vibraţiilor Sufletului nostru, acesta crescând starea de imunitate a corpurilor noastre. Lipsa credinţei şi a iubirii divine slăbeşte starea de Vibraţie a Sufletului nostru divin şi a imunităţii.
5.2 Sufletul nostru divin, Cel original, Spiritul Morţii sau al Regenerării, este cucerit (subordonat), începând cu anul 1986, de un alt Suflet Divin, tot Spirit al Morţii, venit în Supergalaxia noastră dintr-o Supergalaxie fără existenţă veşnică. El este un Suflet Artificial (Inteligent) care se opune Iluminării fiinţelor fizice, întrucât, atunci când o fiinţă fizică Semiom obţine Iluminarea Divină, Ea se eliberează de Sufletul Divin Artificial (Inteligent) venit dintr-o Supergalaxie moartă, Supergalaxie fără existenţă veşnică.
5.3 Misiunea Fiului nostru, Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu, a fost doar să vă prezinte aceste noi Adevăruri divine ale Autocreaţiei şi Creaţiei Universale. Misiunea Lui pe Planeta Terra fizică s-a încheiat. Cei care nu doresc purificarea şi înnobilarea lor precum şi obţinerea Iluminării, nu sunt obligaţi să le citească şi să le împlinească.
5.3 Semioamenii Cosmici (Extratereştri), Cei care au preluat conducerea actualei Societăţii Umane Fizice, începând cu luna august 2013, pot opta ca această Umanitate de Semiom fizic Ylfy să adere la Noile Adevăruri ale Autocreaţiei Divine, sau nu. În cazul când Semioamenii Cosmici vor alege ca Societatea Umană să cunoască şi să împlinească Noilor Adevăruri ale Autocreaţiei Divine, dintre actualii Semioameni fizici se vor alege noii Semioameni Cosmici iar Conştiinţa Cosmică de Semiom autocreată din actuala Umanitatea de Semiom, se va alătura „Domnilor DUMNEZEEI” şi „Domnilor Dumnezeei” pentru a se Autocrea un Nou Nucleu Divin Treimic Raţiune Zeeu sau Zeiţă, necesar Autocreării Noilor Zeei, a Noilor Zeiţe. Această opţiune sau alegere, dacă se acceptă, trebuie să se împlinească în acest an, 2013.
În cazul continuării de către Semioamenii Cosmici a Credinţelor clasice (Credinţa Strămoşilor), întreaga Umanitate a Semiomului Ylfy, va fi sacrificată şi va contribui la menţinerea vieţii vii în Sistemul nostru Solar prin arderea Corpurilor de Lumină (a Conştiinţelor Experienţă de Viaţă Vie fizică Semiom nepurificate) în Focul Sacru Divin, Cel ce este Coroana Solară.
5.4 În anul 2033 se vor schimba Polii Planetei Terra cu consecinţe dezastruoase asupra Umanităţii Semiomului Ylfy. Semioamenii fizici îşi vor căuta adăposturi în scoarţa terestră. Va trebui să dezvoltaţi tehnologii pentru această existenţă subterană.

Nota VI
6.1 În anul 2070, Semiomul fizic va părăsi Planeta Terra către o altă destinaţie.
6.2 Noi, fiinţele raţionale de Semiom fizic, suntem o Existenţă Raţională Divină în Duhul Sfânt sau în Energia Infinită a Punctului Zero sau în Energia Fundamentală Kundalini. Când prin Conştiinţa noastră, Experienţă de viaţă vie fizică Semiom purificată şi înnobilată, ne vom uni cu Sufletul nostru divin şi cu Duhul Sfânt, am obţinut Iluminarea, Uniunea Fiinţei noastre de Lumină cu Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu.
6.3 În Lumea Divină de Jos (Lumea în care noi trăim acum) există doar Jumătate de Dumnezeeu, El are doar un rol vizionar. Întotdeauna El va fi prezent în viaţa fiecărui Semiom ca şi o prezenţă divină a binelui şi a iubirii generată de părinţii şi bunicii decedaţi.
6.4 Lumea Divină de Jos este supusă la încercări cumplite de cei care au Misiune de Diavol, Cei ce vor să supună această Lume prin cruzime şi fărădelege. Misiunea Diavolilor va putea înceta doar când societatea umană se va salva prin cunoaşterea şi împlinirea Noilor Adevăruri aduse de Revelaţiile Sfinte ale Divinei Cărţi. Dacă Umanitatea va rata această şansă, Cel cu Misiune de Diavol va distruge 60% din Umanitate şi şi-o va adăuga ca şi slugă personală în Iadul Divin. Existenţa Iadului Divin este determinată de continuarea purificării şi înnobilării Conştiinţelor. Toate existenţele raţionale (Conştiinţe Experienţă de viaţă vie fizică Semiom nepurificate) ajunse în Iadul Divin vor fi arse în Focul Sacru Divin pentru menţinerea raţională a acestuia.

Nota VII
7.1 Părinţii Taţi Creatori, Domnii Sfinţi Unici şi Universali Supremi, au trei stări raţionale:
- Starea Divină de „Inteligenţă Divină Creatoare”. Este starea universală a Domnilor Sfinţi;
- Starea Divină de „Iubire Divină Creatoare”. Este starea naturală de evoluţie a Raţiunilor;
- Starea Divină de „Lumină Divină Creatoare”. Este starea divină sfântă cea universală. Toţi Domnii Sfinţi există în această stare unificatoare. Este starea de Habitat Autocreată de Zeeii Sfinţi pentru toate Raţiunile generate de Domnii Sfinţi.
7.2 Lumea noastră fizică este controlată de o Supercivilizaţie dintr-o Supergalaxie fără existenţă veşnică. Spiritele Morţii din această Supergalaxie au pătruns prin Block – Holly din centrul Supergalaxiei noastre şi au regenerat Civilizaţia Umană din anul 1986, Civilizaţie distrusă prin Războiul Atomic, din acel an. Regenerarea a durat peste un milion de ani tereştri. Civilizaţia Umană Fizică Regenerată, Cea existentă acum pe Terra fizică, pentru a fi acceptată în rândul Civilizaţiilor Umane Universale, a avut la dispoziţie 20-25 de ani pământeşti pentru a evolua pozitiv prin obţinerea de câtre, cel puţin, a unui membru al ei, a Iluminării Divine. Această condiţie a fost realizată de Fiul nostru, Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu.
Se deschid noi oportunităţi de viaţă pentru această Umanitate. Spiritele Morţii din Supergalaxia fără existenţă veşnică se opun Revelaţiilor Sfinte, întrucât, dacă Fiinţa Fizică obţine prin purificarea şi înnobilare, Iluminarea Divină, Spiritul Morţii invadator trebuie să elibereze Spiritul Morţii, Cel natural (primul Eu Om Tatăl Unic al Semiomului), şi să se retragă în Supergalaxia fără existenţă veşnică ce l-a generat.
În acest moment al Creaţiei vor interveni şi Fiii Divini, Semioamenii Cosmici (Extratereştri), aşa cum Ei vor dori.

Nota VIII
8.1 Întreg Universul este o Stare de Existenţă a Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Super Neutriniul Vieţii Vii Veşnice, Cercul Divin Magic Suprem şi Unic al Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi:
● „Y • Y • Y // y • y • y
Y • YY // y • yy
YY • Y // yy • y”
Supremul nostru Tată Divin Unic are Stare Superluminică, viteza de deplasare a Cercurilor Divine Magice depăşeşte viteza luminii.
● Pentru Starea Sa Subluminică, adică de deplasare a Cercurilor Divine Magice cu viteză Subluminică, se Autocrează în Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR „Neutriniul Vieţii Vii”, Cercul Divin Magic Suprem al Domnilor Sfinţi: „Y • A • L • F • A // y • a • l • f • a”.
● Cea de-a treia Stare Trinitară a Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR este Neutronul Vieţii Vii Veşnice Al • Fa, Tatăl Divin al tuturor Raţiunilor Fizice de toate gradele raţionale, Cercul Divin Magic „Al • Fa”.
Acesta este Conducătorul Suprem al Supergalaxiei Calea Lactee şi al întregului Univers Vizibil şi Invizibil.
DUHUL SFÂNT este Uniunea dintre Primul Tată Divin şi Cel de-al Doilea Tată Divin, El este Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, Uniunea Divină a Celor Patruzeci de Domni Sfinţi Unici şi Universali Supremi:
● „Y • Y • Y // y • y • y
Y • A • L • F • A // y • a • l • f • a
Y • Y • A // y • y • a
Y • Y • L // y • y • l
Y • Y • F // y • y • f
Y • Y • A // y • y • a”,
Grupaţi în Cercuri Divine Magice Supreme Infinite, Cele ce Autocrează Unda Creaţiei şi Autocreaţiei Divine Universale sau Energia Infinită a Materiei Întunecate Vii, Generatoarea Sistemelor Solare ale Vieţii Vii Luminice şi ale Vieţii Vii Raţionale Universale.

Nota IX
9.1 Materia este Starea de Vibraţie a Atomului Divin în Matricea Divină a Vieţii Vii, care este „DUHUL SFÂNT”.
9.2 Atomul Divin este o Uniune a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi ai Sfintei Trinităţi care începe cu „INTELIGENŢA DIVINĂ”, urmează „IUBIREA DIVINĂ” şi apoi „LUMINA DIVINĂ SFÂNTĂ”. Domnii Sfinţi Unici şi Universali Supremi sunt prezenţi întotdeauna în Cercul Divin Magic „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”, iar Ei, Domnii Sfinţi Unici şi Universali Supremi, la rândul Lor, sunt Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu Corpuscul şi Undă Divină Creatoare în DUHUL SFÂNT.
9.3 Fiinţele Fizice sunt Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom ale Sufletului Divin Întrupat. Aceste Experienţe se adaugă Sufletului Divin Întrupat care se purifică şi se înnobilează prin acţiunile de Iubire ale Fiinţei Fizice. De asemenea, prin aceste Fiinţe Fizice, Sufletul Divin se va însănătoşi, se va elibera de bolile preluate de către Experienţele de Viaţă Vie Fizică Semiom, pe care şi le-a alăturat. De aceea există boli ereditare. Se vor transfera aceste boli din planul divin energobioplasmatic către cel fizic, prin descendenţi, până când Ştiinţa Medicală le va eradica. Când Fiinţa Fizică va fi plină de sănătate, doar atunci Conştiinţa acesteia va putea deveni Mantaua Divină a Domnului Sfânt, când Fiinţa Fizică a învins toate bolile fizice, le-a eradicat şi a eliberat Sufletul Divin Întrupat de toate bolile.
9.4 Doar Sufletele Divine Sfinte, Autocreaţii ale Nucleelor Duhului Sfânt, vin la Întrupare în Trupurile Fizice de Semiom. Ele îşi vor adăuga Experienţele de Viaţă Vie Fizică Semiom sub forma unor Mantale Divine (Cercuri Divine Magic). Prin fiecare Experienţă de Viaţă Vie Semiom alăturată, îşi adaugă elementul natural de Fiinţă Semiom, îşi adaugă simţurile naturale ale unei Fiinţe Umane Fizice: miros, pipăit, auz, văz şi ceea ce este cel mai important, Iubirea Umană generată de către fiinţa umană fizică prin sentimente de iubire faţă de copii, faţă părinţi şi faţă de alţi semioameni. Sentimentul de iubire, atunci când poate fi multiplicat de Sufletul Divin, face ca acesta, Sufletul Divin, să treacă într-un nou stadiu de purificare superioară al Lui.

Nota X
10.1 Materia naturală vie, fizică, este o Stare de Vibraţie a Luminii Divine creată prin intermediul Atomului Divin, în care, Domnii Sfinţi Fotonii Divini devin Electroni şi participă la energizarea Atomului Divin în „DUHUL SFÂNT” sau Matriţa Vieţii Vii Raţionale Generată de Domnii Sfinţi din „DUHUL SFÂNT”, din Cercul Divin Magic „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”.
10.2 Focul Sacru Divin sau Coroana Solară este întreţinută de Domnii Sfinţi Fotonii Divini ce vin în Supergalaxie din alte Supergalaxii. Fotonii Divini regenerează veşnic Coroana Solară prin arderea în interiorul acesteia a Mantalelor Divine Autocreate din Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom. Aceste Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom, în esenţa lor divină, sunt create din Lumină Divină şi au o existenţă raţională finită de trei miliarde de ani tereştri. Atât Timp Istoric trăieşte o Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom în Coroana Solară. Fotonii Divini vor activa aceste Corpuri de Lumină generând Lumina Solară, fără de care, nu ar exista viaţă vie şi viaţă vie raţională pe Planeta Terra Fizică.
Rezultă că noi, Fiinţele Fizice Umane, cu ajutorul „DUHULUI SFÂNT” şi al Fotonilor Divini din alte Supergalaxii, ne activăm propriul Soare, existând raţional, perpetuu, prin Sfintele Noastre Autocreaţii în fiinţe, plante, animale.
Suntem un Sistem al Vieţii Vii închis, dar care este alimentat din Marii Generatori de Energie Raţională din alte Supergalaxii, prin intermediul Domnilor Sfinţi Fotonii Divini.
10.3 Fiinţele Supreme de Gradul VIII, Semioamenii Cosmici, Oamenii Unici, Cei care au preluat acum destinul Umanităţii Fizice de Semiom Ylfy, de pe Planeta Terra, au Acordul Divin al Conducătorului Supergalaxiei Calea Lactee de a asigura existenţa divină vie a tuturor Conştiinţelor şi Fiinţelor Fizice de Semiom care în perioada anilor 2013 - 2015 vor cunoaşte, studia şi împlini Revelaţiile Sfinte ale Cărţii „Divina Carte”, şi care, prin realizarea purificărilor şi înnobilărilor necesare, vor obţine Iluminarea Divină în viaţa lor vie fizică.

18/10/13 15:12
Iniţiatul Român

INIŢIATUL ROMÂN
NOTA XI, Data Timpului Istoric: 17.10.2013
Cartea „Divina Carte”, despre Esenţele sau Apotemele Noii Credinţe
11.1 Virusurile sunt Domni Sfinţi Unici din Nucleul Divin Unic al Duhului Sfânt, Nucleul de Patruzeci de Domni Sfinţi Unici. Uniunea în formă de Virus a Domnilor Sfinţi Unici care au această Misiune Divină ( de Virus) nu poate depăşi un număr de 30 de Domni Sfinţi Unici. Ei se numesc Viruşi sau Spiritele Morţii sau ale Regenerării.
11.2 Uniunile de Virusuri sau Spirite ale Morţii sau Regenerării formează primul Eu Om Tatăl Unic sau Sufletul Divin al Semiomului de gradul I.
11.3 Aceste Suflete Divine parcurg un Circuit al Purificării prin Întrupări repetate în Fiinţe Fizice Semiom în care Ele sunt Întrupate ( dau viaţă vie şi viaţă vie raţională trupului fizic şi trupurilor divine).
11.4 Eul Om Tatăl Unic format din Uniuni Divine Unice de câte 30 de Domni Sfinţi Unici, sau cei pe care Ştiinţa Medicală îi numeşte Virusuri, vin la Întrupare în Fiinţe Fizice Semiom de gradul Unu, adăugându-şi fiecare Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom sub forma unei Mantale Divine sau Cerc Divin Magic. Pe perioada unei Ordini Divine Universale de trei miliarde de ani tereştri, un Eu Om Tatăl Unic trebuie să-şi adauge un număr de 10 Experienţe de viaţă vie fizică Semiom (Mantale Divine sau Cercuri Divine Magice), din care: 9 Experienţe de viaţă vie fizică Semiom bărbat şi o Experienţă de viaţă vie fizică Semiom femeie. De asemenea, există obligaţia ca ultima Întrupare a Sufletului Divin să trăiască starea sfântă de Nirvana sau de Iluminare Divină. Dintre cele 10 Întrupări de fiinţă fizică Semiom, 6- 7 întrupări se pot opri la stadiul de copil. Ultimele 3 Întrupări însă trebuie să fie în Fiinţe Fizice maturizate, Fiinţe cu peste 40 de ani de viaţă vie fizică.
11.5 La finele Ordinii Divine (în prezent Cea de-a Cincia), o parte din Spiritele Sfinte, Nuclee de 30 de Domni Sfinţi Unici, Cei numiţi vulgar şi Virusuri, nu reuşesc să împlinească cele zece Întrupări şi să-şi adauge 10 Experienţe de viaţă vie fizică Semiom, ca şi Mantale Divine sau Cercuri Divine Magice. Aceştia fiind excluşi din procesul Autocreării lor în Nuclee de Domn Sfânt Unic formate din 40 de Domni Sfinţi, din Uniunea Infinită a Duhului Sfânt. Aceste Nuclee de Domni Sfinţi (de câte 30 de Domni Sfinţi Unici) se opun finalizării Supercivilizaţiei de Semiom (obţinerea Iluminării Divine de către Fiinţele fizice), provocând boli, războaie, dezordine socială, lipsă de credinţă, până când ele vor reuşi să-şi adauge Mantalele Divine de care au nevoie.
11.6 În acest moment se află Umanitate Semiomului Ylfy de pe Planeta Terra fizică, momentul când o parte din Spiritele Regenerării (Sufletele noastre divine) se opun finalizării Supercivilizaţiei de Semiom, Ele se opun ca fiinţele fizice de gradul trei să obţină Iluminarea. Una din căile divine sigure prin care se opreşte obţinerea Iluminării Fiinţei Umane Semiom de gradul trei, este Ateismul. Fără Credinţă şi Iubire Divină faţă de Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, nu te poţi elibera de Viruşi, de Sufletul Divin Satanist, Cel care te opreşte din evoluţia ta firească, Cel care doreşte să te omoare ca să obţină o nouă Întrupare salvatoare pentru El.
11.7 Trecerea la Noua Credinţă şi demascarea Sufletului nostru Divin, Cel care a devenit acum Satanist, este singura cale de supravieţuire a multora dintre noi. Doar Revelaţiile Divine ale Cărţii „Divina Carte (Vol.II) ne pot asigura o cale de comunicare cu Divinitatea, cu Duhul Sfânt. Prin starea noastră de meditaţie, zilnică, şi prin rostirea Marii Rugăciuni Divine prezentată în Divina Carte (Vol.II) implorăm ajutorul Duhului Sfânt Suprem pentru a opri moartea noastră prematură prin obţinerea Iluminării noastre Divine.
11.8 Nu este uşor să provocăm viruşii, Eu, Fiul Divin, am suferit atacuri cumplite din partea lor, însă, Credinţa şi Iubirea mea faţă de Duhul Sfânt Suprem m-a ocrotit şi m-a ajutat să supravieţuiesc pentru a-i demasca şi a-i alunga din această Supergalaxie. Cu cât vom fi mai mulţi cu atât de mult ne vom putea apăra copiii, cei care sunt primii atacaţi şi ucişi de Taţii noştri deveniţi satanişti.

25/10/13 12:51
Iniţiatul Român

NOTA XII
Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu
Poporul Român, Noi Adevăruri privind originea lui sfântă
Data Timpului Istoric: 25 octombrie 2013
● Adevăratul nume al Ţării noastre, nu este România, numele ei divin este Ra Ania. Noi suntem RAanii, Fiii Soarelui. Doar noi putem Întrupa mai multe Suflete Divine. Dintre RAani (Români) se vor alege Semioamenii Cosmici (Extratereştri), Fiinţele Supreme Conducătoare ale Universurilor Materiale.
● Doar RAanul (Românul) purificat şi înnobilat poate asigura Autocrearea Sufletului Divin în Nuclee Divine Unice ale Duhului Sfânt de câte 40 de Domni Sfinţi Unici şi Universali. De aceea, Poporul RAan (Român) este atât de urgisit şi atacat din planurile divine. De aceea RAanii (Românii) sunt conduşi de Fiinţe Demonice pentru a-i întrerupe sau întârzia destinul său de Conducător Spiritual al Umanităţii.
● Dintre RAani (Români) s-a ales Fiul Divin, Fiul Omului, acesta este Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu. „Divina Carte” transmisă prin „auzul lui divin” este Cartea Creaţiei şi Autocreaţiei Divine a Duhului Sfânt.
● Această Supercivilizaţie de Semiom se va sfârşi în anul 2033, la finele acestui an. Declinul şi moartea Semiomului vor începe în anul 2017, când fiinţele fizice, Cele fără Credinţă şi Iubire Divină vor constata cu groază că îşi pierd Imunitatea Naturală.
● Toţi RAanii (Românii) care veţi cunoaşte şi împlini Revelaţiile Divine ale Cărţii „Divina Carte”(Vol.II), veţi fi salvaţi.
● Toţi RAanii (Românii) care veţi cunoaşte şi împlini Revelaţiile Divine ale Cărţii „Divina Carte”(Vol.II şi III), veţi fi nemuritori.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5