EDUCAŢIA DIN TRECUT, PROIECT PENTRU VIITOR ... LA CLUBUL COPIILOR DIN NĂSĂUD

Dacă fiecărei generaţii îi este dat să redescopere (într-o formă originală – sic!) roata, atunci e suficient să aruncăm o privire în jur, printre invenţiile şi inovaţiile recente, pentru a găsi o colecţie de roţi şi rotiţe cu brevet şi omologate. Un exemplu la îndemână e din domeniul educaţiei unde, mai nou, a apărut o avalanşă de alternative la educaţia tradiţională, in-formală, prin care nu ar fi respectată şi valorificată suficient personalitatea elevului. Acest tip de învăţământ (cel tradiţional), ocupat îndeosebi cu reverenţele în faţa materiilor de studiu şi utilizând drept metodă principală teroarea examenelor, a fost considerat impropriu adevăratei formări (armonioase) a elevului. În consecinţă, au fost înfiinţate o serie de instituţii în care educaţia de tip non-formal să răspundă nevoilor de cunoaştere, libertate, dezvoltare ale elevilor. Dintre acestea am putea aminti programele de tip waldorf, step by step, school after school.

Mai puţin recunoscut este faptul că aceste „noutăţi pedagogice” au deja o bună tradiţie, exact aceeaşi viziune şi metodă stând şi la baza funcţionării Palatelor şi Cluburilor Copiilor. Alternativa a existat întotdeauna şi a fost la îndemâna tuturor. Acest sistem este complementar învăţământului din şcoli şi are un caracter pur facultativ. Programul de aici se desfăşoară în timpul liber al elevilor, iar organizarea este puţin diferită de cea din şcoli, activitatea realizându-se în şedinţe a câte 100 de minute, cu grupe de 10-15 elevi. De o importanţă majoră este faptul că, în realizarea grupei, nu se apelează (neapărat) la criteriul vârstei, ci la criteriul curiozităţii şi al capacităţii fiecărui copil. De altfel, obiectivul principal al acestui sistem este crearea şi descoperirea de sine. Persoana beneficiară a educaţiei este mai importantă (la noi) decât orice altă materie sau material care poate pus în slujba desăvârşirii unei personalităţi.

Despre o asemenea dezvăluire a propriilor resurse şi frumuseţi este vorba în fiecare dintre cele şase cercuri propuse anul acesta de Clubul Copiilor din Năsăud.. Povestea cercului de Machete şi modelism, de exemplu, nu este atât una despre maşini, avioane, vapoare miniaturale, cât despre spiritele inginereşti care construiesc asemenea miniaturi. Nu putem vorbi însă despre creativitate fără activităţi artistice, iar Clubul nostru vă oferă cercul de Creaţie literară şi cel de Pictură. Elevul este chemat nu doar să facă el însuşi o operă de artă, ci şi să facă din el însuşi o operă de artă, prin cercurile de Dans şi Teatru. La Karting îşi poate exersa şi valorifica aptitudinile mecanice şi cunoştinţele rutiere. Chiar şi în cadrul cercului de Chimie locul elevului este privilegiat, el având posibilitatea de a înţelege universul înconjurător şi pe sine însuşi în relaţie cu acest univers. De altfel cercul de Chimie are o prelungire firească, în acest sens, prin activităţile de orientare turistică. Şi cum o formare deplină a persoanei nu poate neglija latura fizică, nici Gimnastica nu putea lipsi.

Sfera activităţilor noastre este destul de vastă, însă probabil încă insuficientă. Sperăm ca în anii următori, la solicitările dumneavoastră, să deschidem şi alte cercuri. Până atunci vă aşteptăm să ne vizitaţi şi, în măsura în care timpul şi curiozitatea vă vor permite, să participaţi la activităţile noastre.

Silvia Giurgiu,

profesoară debutantă la Clubul Copiilor din Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5