Fiscul aşteaptă plata anticipată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale. Precizare MFP şi conturile în care se fac plăţile

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) reaminteşte contribuabililor, persoane fizice, care sunt organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate şi care realizează venituri din activităţi independente, precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit aferent trimestrului III .
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real sau la normă de venit din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare, au obligaţia să plătească 50 la sută din impozitul pe venit aferent anului 2012.
De asemenea, cei care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la Fisc contribuţia de asigurări sociale în cota de 31,3 la sută şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cota de 5,5 la sută reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului III.
Aceste contribuţii se plătesc atât de către contribuabilii care s-au înfiinţat după 1 data de iulie, cât şi de către cei care erau înfiinţaţi înainte de această dată şi efectuau plăţile la Casa de Pensii sau Casa de Asigurări de Sănătate.
Conturile în care sunt încasate contribuţiile sunt: 22.21.03.12 - contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică şi 26.21.05.03.02 - contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri.
Aceşti contribuabili trebuie să achite dările către stat până marţi, 25 septembrie, la Trezoreria statului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5