Obiective de investiţii în 2011

- de vorbă cu primarul oraşului, ing. Dumitru Mureşan

Rep.: - S-a încheiat un an greu din toate punctele de vedere. De aproape două săptămâni am păşit în nou an 2011, care presupune, va fi mai uşor, va aduce o creştere economică şi, deci, lucrurile vor reintra pe făgaşul normal. Domnule primar al oraşului Năsăud, ing. Dumitru Mureşan, ce obiective noi de investiţii de mare importanţă aveţi pentru oraşul pe care-l administraţi?

Dumitru Mureşan: În primul rând, vă spun dumneavoastră şi cititorilor „Răsunetului”, dar şi năsăudenilor mei, să aveţi, să avem, un an nou cu sănătate ca să putem împlini tot ceea ce ne-am propus. În ceea ce priveşte întrebarea, amintesc câteva obiective noi de investiţii:

- modernizare străzi – obiectiv propus a fi cuprins în cadrul programului „10.000 de kilometri de drumuri judeţene şi de interes local” al M.D.R.T., toate documentaţiile fiind transmise din timp la MDRT;

- reabilitare drumuri de interes local în cartierul Liviu Rebreanu, unde deja au fost realizate reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi apei potabile, urmând, cum este firesc, asfaltarea drumurilor;

- reabilitare trotuare în oraş, o parte dina cestea fiind cuprinse şi în proiectul „Modernizare străzi în oraşul Năsăud”;

- modernizare strada Vasile Naşcu, al cărui sistem rutier este subdimensionat, prezentând degradări importante, pe aici fiind dirijat întreg traficul greu ce tranzitează oraşul;

- alimentare cu energie electrică la grup de case strada Griviţei, obiectiv propus a fi cuprins în cadrul programului „Electrificare 2007-2009”, la care vom participa cu o cotă de cofinanţare din bugetul local pe anul 2011.

Rep.: - Dar obiectivele de investiţii începute le continuaţi?

D.M. – Cum să nu! Avem obiective de investiţii în continuare:

- asfaltare DC 2 F, km 0+000 – 3 + 000 din Luşca, unde s-au executat lucrări reprezentând 50,98% din totalul valorii preţurilor din 2006. Din cauza insuficienţei finanţării de la bugetul de stat în anul 2009, contractul s-a suspendat, pentru continuarea obiectivului de investiţii fiind necesară finanţarea de la bugetul de stat, în acest an. Aici, în Luşca, mai sunt necesare lucrări suplimentare pentru prelungirea străzii Valea Mintiului şi lucrări de modernizare a străzii Cimitirului vechi. Proiectul tehnic cu detalii de execuţie este aprobat prin Hotărârea C.L. Năsăud încă din martie 2010;

- reabilitare şi extindere reţele de canalizare şi apă potabilă – obiectiv cuprins în programul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată” (HGR nr. 904/2007). Din cauza lipsei sumelor de finanţare de la bugetul de stat (85%), finalizarea lucrărilor s-a suspendat, fiind realizate în proporţie de 64,24¤;

- reabilitare sediu Primărie oraş – cu o valoare totală de 1.702.310 lei fără TVA şi o durată de execuţie de 24 de luni, contract nr. 10.128/14.08.2009. Şi aici, lucrările începute au fost sistate întrucât nu au mai primit fonduri de la bugetul de stat, activităţile specifice instituţiei se desfăşoară în condiţii improprii, ca urmare a faptului că parte din personalul instituţiei a fost mutat în spaţii închiriate, în alte imobile din oraşul Năsăud;

- alimentare cu apă a cartierului Liviu Rebreanu şi extindere conductă de apă potabilă pe străzile Bistriţei, Poderei şi în cartierul Luşca, investiţie finanţată de către Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA Bucureşti şi o cofinanţare de la bugetul local, sumă de care C.L. Năsăud nu dispune, fapt pentru care solicităm sprijin. Precizăm că decontările se fac prin CNI SA Bucureşti, instituţie care ne-a somat să virăm suma în cauză, integral, lucrările fiind recepţionate. Din suma de 527.571 lei, cofinanţarea investiţiei ce ne revine, am achitat în decembrie 2010 suma de 190.000 lei. La solicitarea cetăţenilor din cartier s-au mai contractat şi executat lucrări suplimentare în valoare de 112.851,82 lei, inclusiv TVA, care au fost decontate din bugetul local; Apoi,

- sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi constituirea băncii de date urbane în oraşul Năsăud;

- amenajare spaţii verzi;

- imobil de locuinţe pentru tineret (ANL) în regim de închiriere, situat pe str. Iacob Mureşianu;

- reabilitarea Şcolii de Aplicaţie şi a sălii de sport aparţinând C.N. „George Coşbuc”;

- reabilitare şi mansardare Grup Şcolar Silvic – corp şcoală;

- reabilitarea Grădiniţei nr.1 cu program prelungit:

- refacerea străzii Valea Caselor şi a albiei pârâului Valea Caselor, în urma calamităţilor naturale din 12.07.2010;

Pentru finalizarea tuturor acestor investiţii suspendate din lipsa fondurilor, cerem sprijin conform documentaţiilor depuse.

Rep: Domnule primar, aveţi şi alte priorităţi?

D.M.: - Desigur. Avem obiective de investiţii pentru care deţinem studii de fezabilitate şi proiecte tehnice, care constituie priorităţi pentru oraşul Năsăud. Amintesc în acest sens:

- Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” – lucrări nefinanţate în 2010 pentru care solicităm sprijinul pentru cuprinderea în programul pe 2011 al MDRT, în baza documentaţiei transmise „CNI” Bucureşti;

- Căminul Cultural din cartierul Liviu Rebreanu pentru care, de asemenea, cerem sprijin;

- Reabilitare, modernizare, dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon”. Documentaţia şi cererea de finanţare au fost depuse, aflându-se pe lista de rezervă a proiectelor prioritare pentru regiunea Nord-Vest. În scopul reducerii pierderilor de energie s-a realizat o evaluare a costurilor privind extinderea şarpantei, finisajele exterioare, termoizolarea anvelopei clădirii şi înlocuirea tâmplăriei (circa 1.800.000 lei), pentru care cerem sprijin în obţinerea sumelor necesare de la Ministerul Sănătăţii, în continuarea celor obţinute în 2006 şi a celor promise în 2009, dar nealocate; Apoi:

- imobil de locuinţe sociale, cu 16 apartamente, situat pe str. Bistriţei;

- Grupul Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii;

- Şcoala Generală „Mihai Eminescu”;

- imobile de locuinţe pentru tineri, în regim de închiriere, finanţate de către ANL, în acest sens au fost identificate trei amplasamente, aprobate de CL şi transmise ANL Bucureşti cu rugămintea de a fi cuprinse în programul „Locuinţe pentru tineret” pe 2011. Aşadar, aşteptăm finanţările…

Rep.: - Vă doresc succes şi vă mulţumesc pentru timpul acordat.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5