Primarul Dorin Vlașin: Am adoptat BUGETUL ORAȘULUI NĂSĂUD pe 2024! Continuăm dezvoltarea si modernizarea orașului

Consiliul Local al orașului Năsăud a adoptat, săptămâna trecută, cu sprijinul și înțelegerea tuturor consilierilor locali, bugetul orașului Năsăud pentru anul 2024. "Continuăm dezvoltarea si modernizarea orașului nostru, așadar, cea mai mare parte a bugetului este dedicată și în acest an, investițiilor din fonduri nerambursabile!", a explicat primarul Dorin Vlașin.
Din totalul chletuielilor de 103, 617 milioane lei, suma de 74,165 milioane lei este direcționată spre secțiunea Dezvoltare. Practic, peste 70% din buget este alocat investițiilor în orașul Năsăud, cu finanțare din fonduri europene, guvernamentale sau de la bugetul local. De altfel, în ultimii trei ani, ponderea investițiilor în bugetul general a fost în marja a trei sferturi din total, ceea ce confirmă munca echipei administrative de la Primăria Năsăud, condusă de primarul Dorin Vlașin și viceprimarul Mariu Bodea, dar și buna colaborare cu Consiliul Local Năsăud.

Proiectele aflate în diverse stadii de implementare în orașul Năsăud:
1. ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Năsăud şi a infrastructurii urbane adiacente” – în implementare, finanțare: POR + PRNV;
2. ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, Etapa I’’ – investiție finalizată POR;
3. ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud - Subproiectul 1’’ - în implementare, PNRR - Componenta 5 Valul Renovării;
4. ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud - Subproiectul 2’’ – în implementare, PNRR -Componenta 5 Valul Renovării;
5. ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa III” – în depunere (lot 1 – 10 blocuri), PR;
6. ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa III” – în depunere (lot 2 – 10 blocuri), PR;
7. ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa III” – în depunere (lot 3 – 10 blocuri), PR;
8. ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa III” – în depunere (lot 4 – 9 blocuri), PR;
9. ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa III” – în depunere (lot 5 – 9 blocuri), PR;
10. ,,Restaurarea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Colegiului Național ,,George Coșbuc”, din orașul Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud” –depus spre finanțare, PRNV;
11. ,,Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în achiziție lucrări, PNRR;
12. ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de pe raza orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“ – în achiziție dotări, PNRR;
13. ,,Construire Complex Sportiv multifuncțional în localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în implementare, CNI;
14. ,,Reabilitare și dezvoltare bază sportivă ,,Progresul” Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în evaluare, CNI;
15. „Centru de cultură urbană ,,Veronica Micle”, din localitatea Năsăud, (Bibliotecă)Județul Bistrița-Năsăud” – depus spre finanțare, PRNV;
16. ,,Dotare/amplasare de insule ecologice digitalizate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”- în achiziție dotări, AFM;
17. „Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în implementare, AFM;
18. ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii- Bloc ANL în orașul Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud” – aproape de finalizare, ANL;
19. „Reamenajarea Pieței Unirii din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’ – depus spre finanțare, PRNV;
20. ,,Infrastructura de alimentare a vehiculelor cu energie electrică în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în implementare, AFM;
21. „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în Localitatea componentă Liviu Rebreanu, a Orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în contractare, Anghel Saligny;
22. ,,Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud’’ (17 străzi) – în implementare, Anghel Saligny;
23. Achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor locale aparținând orașului Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud” – în implementare, prin Asociația Grupul De Acțiune Gal Țara Năsăudului, Măsura M1/6b Măsura De Dezvoltare A Unor Infrastructuri Și Servicii Publice Specifice – PNDR;
24. ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea spitalului orășenesc ,, Dr. George Trifon”, din orașul Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud” – în depunere, POS 2021-2027;
25. ,,Varianta de Ocolire a Orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în depunere, PT;
26. ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Pieței Agroalimentare” din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în evaluare, PRNV;
27. ,,Înființare, construire și dotare Dispensar medical uman în localitatea componentă Liviu Rebreanu, Oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în contractare, CNI;
28. „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” 2014-2020 – în implementare, POR 2014-2020;
29. ,,Infrastructura de alimentare a vehiculelor cu energie electrică în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – stadiu de implementare: în achiziție servicii realizare PTH, responsabili: APL – AFM;
30. ,,Coridoare de mobilitate urbană în orașul Năsăud,, județul Bistrița-Năsăud” 2021-2027 – depus spre finanțare, PRNV;
31. ,,Dezvoltarea sistemului de management al traficului și informare în timp real al participanților la trafic în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – în implementare, PNRR;
32. „ MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI’’ – în achiziție, parteneriat Consiliul județean BN, PNRR COMPONENTA C15: EDUCAȚIE, Reforma 6;
33. „ Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală în Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud” - în vederea finanțării acestuia în cadrul planul național de redresare și reziliență - componenta C7 transformare digitală - investiția I.3 realizarea sistemului de e-health și telemedicină, investiția i1.3.3 investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice – în evaluare, PNRR COMPONENTA C7;
34. Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare nord-vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – proiect 2 - în implementare, POAT;
35. Zid de sprijin și pod de acces pentru bloc ANL, Str. BISTRIȚEI, Nr.36, Oraș Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud” – în implementare, buget local;
36. Achiziție 8 autovehicule electrice prin AFM – proiect finalizat, AFM;
37. „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene’’ - în implementare, POCU;
38. „Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în cadrul Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – finalizat, POIM;
39. Realizare PUG Oraș Năsăud (Plan Urbanistic General al orașului Năsăud) – în implementare, Buget local;
40. ,,Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – proiect finalizat, PNDR 2014-2020
41. Recipiente de colectare a deșeurilor pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud - Cod Smis 158205, - în implementare, parteneriat Consiliul județean BN;
42. Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud regional Nord-Vest – în implementare, parteneriat Consiliul județean BN Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 2 - O regiune cu localități SMART, Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Pe lângă aceste proiecte care vor moderniza o mare parte din oraș, vor continua și investițiile din bugetul local, amintind doar o parte din ele:
- reamenajarea parcurilor de joacă;
- refacere rigolă, șanț și căi de acces în Liviu Rebreanu, pe partea stângă a DN17C, direcția spre Bistrița;
- achiziție Computer Tomograf și dotări echipamente pentru Spitalul orășenesc ‘‘Dr. George Trifon’’ Năsăud;
- modernizare și dotare Creșa Năsăud;
- modernizarea, reconfigurarea și extinderea unor spații verzi la nivelul orașului;
- lucrări de reparații și îngrijire a bazei sportive Progresul Năsăud;
- reparații cămine culturale;
- achiziția a 20 de stații de așteptare pentru Rețeaua de transport local;
- refacere marcaje rutiere și parcări;
- achiziție teren pe străzile Ion Creangă și Dumitru Vârtic, în vederea modernizării și asfaltării acestora;
- achiziție teren pentru extinderea cimitirului orașului;
- editarea și lansarea Monografiei orașului Năsăud vol.III;
- lucrări de asfaltare și reparații uzuale străzi;
- demolare construcție în cartierul Liviu Rebreanu (fosta cooperativă);
- lucrări de reparații la Casa parohială din cartierul Liviu Rebreanu;
- lucrări de reabilitare și întreținere drumuri de hotar.
- lucrări de modernizare în cartierul de blocuri(locuri de parcare și spații verzi)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5