Persoanele fizice care vor să demonstreze că au plătit contribuţiile la pensii trebuie să obţină o nouă adeverinţă de la Fisc

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud informează contribuabilii, că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.093/2014, pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor Capitolul II din Titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri.

Potrivit prevederilor acestui ordin, pentru certificarea modului de îndeplinire de către persoanele fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor Cap. II, Titlul IX^2 din Codul Fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, se parcurg următoarele etape:

1. Contribuabilul va depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială are domiciliul fiscal, o cerere al cărei model este prezentat în Anexa nr.3 la ordin.
2. Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a
contribuabilului există obligaţii fiscale neachitate reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât şi instituite şi necomunicate.
3. În situaţia în care se constată că în evidenţa fiscală există obligaţiile fiscale
menţionate mai sus, organul fiscal competent înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, împreunăcu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată.
4. În aceeaşi zi, contribuabilul se prezintă cu foaia de vărsământ la unitatea Trezoreriei Statului, în vederea achitării obligaţiei de plată.
5. În ziua imediat următoare plăţii, organul fiscal competent verifică înregistrarea sumelor achitate în evidenţa fiscală şi efectuează stingerea obligaţiilor fiscale, potrivit legii.
6. După efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifică dacă în evidenţa fiscală mai există astfel de obligaţii fiscale, iar în situaţia în care nu mai există, eliberează adeverinţa, al căreiei model este prevăzut în Anexa nr. 2 la ordin.

Adeverinţa - se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.
- este scutită de taxă extrajudiciară de timbru
- se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.
- se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

Atenţie! Nu se eliberează adeverinţa în următoarele situaţii:
a) obligaţiile fiscale principale sunt neachitate şi obligaţiile fiscale accesorii sunt
comunicate şi neachitate;
b) obligaţiile fiscale accesorii sunt instituite şi necomunicate.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.093/2014, pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor Capitolul II din Titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri, publicat în Monitorul Oficial nr.761/21.10.2014.

Parasca Constantin Cristian,
Şef Administraţie

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]