R A P O R T

Privind liberul acces la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001, pentru anul 2011

Potrivit legii, accesul liber şi neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre cetăţeni şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

În anul 2011, administraţia locală din Beclean şi Primăria oraşului au acordat o importanţă deosebită aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, astfel, fiecare persoană având asigurat răspunsul la informaţiile solicitate.

In cadrul primăriei a fost desemnată, prin decizia domnului primar, o persoană, in scopul asigurării liberului acces la informaţiile de interes public.

Persoana responsabilă cu informarea publică directă în cadrul Primăriei oraşului Beclean este referentul de specialitate Diugan Ovidiu - Caius.

Accesul la informaţiile de interes public s-a făcut din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate in acest scop. Orice persoană a putut solicita informaţii in scris (răspunsul fiind comunicat in 10 zile sau, după caz, in cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării), sau verbal (răspunsul fiind comunicat imediat sau în cel mult 24 de ore). De asemenea, accesul la informaţiile publice a fost gratuit.

În cadrul primăriei şi administraţiei locale din oraşul Beclean, pentru o bună desfăşurare a activitaţii de informare şi relaţiii publice, s-a urmărit:

-informarea presei;

- informarea publică directă a persoanelor;

- informarea directă a personalului;

- informarea interinstituţională.

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu au fost afişate la sediul primăriei, in pagina de Internet proprie a instituţiei, sau in punctele de informare – documentare şi au apărut in publicaţiile lunare ale primăriei. S-au organizat periodic, de regulă o data pe lună, întîlniri cu presa pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.

În conformitate cu prevederile art.27 din Hotararea Guvernului 123/2002, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2002, în cadrul Primăriei oraşului Beclean a fost întocmit prezentul raport al cărui conţinut respectă prevederile legale menţionate.

În perioada ianuarie-decembrie 2011, elementele raportate ale accesului la informaţiile de interes public sunt următoarele :

1. Nr.total de solicitări de interes public - 8

2.Nr. de solicitări, departajate pe domenii de interes public :

a. Utilizarea banilor publici - 3

b. Activitatea Consiliului Local - 1

c.Urbanism (listă autorizaţii de construcţie şi certificate de urbanism) - 3

d. Litigii, procese, revendicări - 1

3. Nr. de cereri rezolvate favorabil - 8

4. Nr. de solicitări respinse - 0

5. Nr. de solicitări adresate de persoane fizice - 7

6. Nr. de solicitări adresate de persoane juridice - 1

7. Nr de solicitări adresate in scris - - 8

- pe suport de hartie - 8

- pe suport electronic - 0

8. Nr. de reclamaţii administrative - 0

9. Nr. de plângeri in instanţă - 0

10.Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice - 0 lei

11. Sume încasate pentru servicii de copiere - 0 lei

12. Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare - 2.850

Trebuie reţinut faptul că nu s-au încasat taxe pentru serviciile de copiere a informaţiilor solicitate, în scopul de a încuraja cetăţenii să se adreseze instituţiei noastre în vederea asigurării accesului la informaţiile de interes public.

Toate aceste solicitări au fost rezolvate favorabil, nefiind depuse reclamaţii administrative sau plângeri în instanţă.

Menţionăm că responsabilul cu accesul liber la informaţiile de interes public de la Primăria oraşului Beclean are un registru pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public, conform Anexei nr. 5, din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Primăria oraşului Beclean îşi desfăşoară activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public este asigurat, iar limitarea accesului la informaţie constituie excepţia, în condiţiile legii. Astfel s-a asigurat respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale normelor metodologice.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5