Rodna: Conferință Națională "Text și discurs religios", ediția a IX-a ,proiect finanțat nerambursabil din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

În acest secol, considerat unul al tehnologiei, asistăm la un fenomen îngrijorător, când interesul pentru literatură și cultură pierde irevocabil teren în fața preocupărilor "la modă", motiv pentru care este necesar ca interesul pentru cultură în formarea personaliății individului să crească considerabil.Conducerea școlii de la Rodna, în frunte cu doamna director Vali Ganea, a răspuns prompt și fără ezitare provocării de a organiza cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale „Text și discurs religios”.                                                                                

Din acest motiv Asociația de Părinți "Florian Porcius" Rodna, reprezentată de d-na președinte Iugan Lenuța, în parteneriat cu Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna au inițiat proiectul:"Text și discurs religios",proiect finanțat nerambursabil din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt cadrele didactice din învățământul universitar și preuniversitar, cu nume sonore, din întreaga țară care vor participa la acest eveniment împreună cu invitații speciali așteptați, precum și alte persoane care sunt invitate la eveniment și de comunitatea rodneană.

Proiectul se va desfășura în perioada 31 mai -9 iulie, interval în care scopul  activităților din cadrul acestui proiect este de a crea un mediu  academic de dezbatere asupra unor chestiuni din domeniile lingvisticii, filologiei, teologiei, istoriei și artei care interesează comunitatea științifică și întreaga societate, de altfel. Participanții schimbă opinii, pun bazele unor proiecte comune și își expun concluziile propriilor cercetări.                                                

Conferința se va desfășura pe trei secțiuni: Traducerea textului sacru, Retorica discursului religios, Literatura și sacrul, coordonatele esențiale fiind sincronie-diacronie, scriere-oralitate, traducere-compunere originală.De asemenea, derularea cu succes a proiectului va duce la crearea unui volum important de material informativ în care sunt prezentate rezultatele acestui proiect și care va putea fi folosit în conceperea unei lucrări literare.       

Obiective specifice ale proiectului sunt: 

            •Stabilirea unor legături durabile între membrii comunității academice,prin identificarea unor proiecte de cercetare comune;

            •Popularizarea cercetării științifice în rândul unui public cât mai larg;

            •Descrierea din perspectivă lingvistică,teologică, istorică și filosofică a unor elemente dominate de limbaj și de cultură religioasă românească;

            •Recondiționarea unui volum informativ cu rezultatele acestui proiect.

          S-au scris, prin această onorantă participare, memorabile file de istorie pentru Rodna şi pentru comunitatea rodneană. Se cuvin mulţumiri şi felicitări tuturor organizatorilor, d-nei director Vali Ganea care a demonstrat şi de această dată calităţi manageriale şi ştiinţifice de excepţie.De asemenea, îi mulțumim d-lui primar, Valentin Grapini și d-nei Lenuța Iugan, președintele Asociației de parinți, catre s-au implicat în realizarea acestui eveniment cultural-științific, cât și întregului colectiv didactic al Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna,care s-a mobilizat exemplar pentru reuşita Conferintei Naţionale, organizată cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

            Ce am mai putea acum să le dorim lor şi tuturor celor care aduc în lumină şi participă la astfel de evenimente, decât celebra urare latină, Să trăiască,  să crească, să înflorească! - VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5