Şedinţa Consiliului Local

Joi, 14 august, de la ora 16,00, legislativul oraşului Năsăud se întruneşte în şedinţa ordinară lunară pentru a dezbate şi promova următoarele proiecte de hotărâre iniţiate de primarul urbei – ing. Dumitru Mureşan:

  • privind constituirea unei comisii în vederea identificării şi verificării situaţiei juridice şi a folosinţei imobilelor (teren şi/sau construcţii) aparţinând Statului Român, cuprinse în domeniul public şi privat al oraşului Năsăud sau care urmează a fi cuprinse în patrimoniul Consiliului Local Năsăud, inclusiv pentru înscrierea acestora în evidenţele Cărţii Funciare Năsăud (OCPI Năsăud);
  • privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Năsăud, pe perioada 2008-2015;
  • privind stabilirea componenţei şi responsabilităţilor Comandamentului Antiepizootic Local al oraşului Năsăud;
  • privind înfiinţarea Grupului mixt de lucru pentru implementarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor din oraşul Năsăud;
  • privind cuprinderea în inventarul domeniului public al oraşului Năsăud, a imobilelor construcţii, cu destinaţia “Creşă pentru copii”, situate la parterul şi etajul I al Blocului “Creşă”, identificate în CF colectivă, nr. 3809, Năsăud, în suprafaţa totală de 501,3 mp, şi a cotei de teren aferente;
  • privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Alimentare cu energie electrică la grup de case de pe strada Griviţei, oraş Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5