Şedinţa legislativului local năsăudean

Consiliul Local Năsăud se convoacă, în şedinţă ordinară, în data de 16 august 2010, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, sala de festivităţi, cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor supleanţi ai Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărul de personal funcţii publice pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud, precum şi pentru personalul contractual şi cel aferent serviciilor subordonate Consiliului Local Năsăud, precum şi pentru personalul contractual şi cel aferent serviciilor subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2010; Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Seica Gabriela în funcţia publică de conducere, şef birou al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Năsăud; Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului menajer, pe raza oraşului Năsăud, servicii prestate de SC Gospodărire Comunală şi Locativă SA Năsăud, unitate sub autoritatea Consiliului Local Năsăud; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 86/09.11.2009, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Năsăud, anul fiscal 2010; Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei oferită de către Parohia Ortodoxă Liviu Rebreanu, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului oraşului Năsăud, a unei suprafeţe de teren, identificat în CF nr. 25822 Năsăud, nr. top 1441, CF nr. 25821, nr. top 1404/a, în vederea realizării investiţiei „Alimentare cu apă potabilă în cartierul Liviu Rebreanu” Năsăud; Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei necesare pentru concesionarea, în condiţiile legii, a imobilelor, teren şi construcţii, identificate în C.F. nr. 26121 Năsăud, nr. top 17, imobile cuprinse în domeniul public al oraşului Năsăud; Raport de activitate al Poliţiei oraşului Năsăud, pe primul semestru al anului 2010; Raport de activitate al Secţiei de Jandarmi oralului Năsăud, pe primul semestru al anului 2010; Raport de activitate a Secţiei de Pompieri ai oraşului Năsăud, pe primul semestru al anului 2010; Diverse.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5