Ultima ședință a Consiliului Local Năsăud, din acest mandat, pe 30 mai

În data de 30.05.2016, ora.14.00 la sediul Primăriei Oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, sala de ședințe, va avea loc ultima ședință a Consiliului Local Năsăud din acest mandat. Pe ordinea de zi se află un număr de 11 proiecte de hotărâre, toate inițiate de primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea.
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2016;
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița–Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special:
Tarif 1– persoane fizice urban, Tarif 2– persoane fizice rural;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a Regulamentului actualizat de salubrizare;
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei domnului Cîrcu Vasile Cristian, domiciliat în oraşul Năsăud, str. Bistriței, nr. 40, judeţul Bistriţa-Năsăud;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului multiconfesional al oraşului Năsăud;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, statul de funcții si bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Local Serv Năsăud SRL;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumei de 20.000 lei destinate premierii elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive în anul şcolar 2015-2016, cu suma de 1.000 lei elevului Târlişan Ioan Paul Petru;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/24.02.2011, privind aprobarea tarifelor percepute de către Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, unitate subordonată Consiliului Local al oraşului Năsăud;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș-Țibleș;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Feldru;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe durata existentei locuinței proprietate personală, în favoarea numiților Fontu Alexandru Gabriel și soția Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren în suprafață de 400 mp., aparținând orașului Năsăud, domeniul privat, înscris în CF nr. 29126 Năsăud, nr. cad. 29126, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.
Diverse – punctul 12. pe ordinea de zi.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5