11 Proiecte de Hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului Local Năsăud !

Consiliul Local al orașului Năsăud, se convoacă în ședință ordinară, joi 30.03.2017, de la ora 15.00, la sediul Primăriei Orașului Năsăud, Piața Unirii, nr.15, Sala de ședințe.
Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma de tichete sociale, persoanelor care beneficiază de pensie de stat in cuantum de până la 600 lei lunar, din orașul Năsăud
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare, organigramei, statul de funcții si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Local Serv Năsăud SRL
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind Regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, in anul 2017.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2017
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș-Țibleș
7. Proiect de hotărâre – privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Feldru.
8. Proiect de hotărâre - privind aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a mijloacelor fixe încărcător frontal tip IFRON și buldozer tip S651.
9. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Planului Strategic de Dezvoltare al Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a grupului.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud
11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2017.
Toate proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5