Şedinţa Consiliului Local Năsăud

În data de 25.10.2012, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliului Local al oraşului Năsăud, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, sala de festivităţi, cu următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local a d-lui Iluţan I. Ştefan Sorin, din partea Uniunii Social Liberale; 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Giurebe Emilia Cristina, din partea Uniunii Social Liberale; 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 46/2012, privind constituirea Consiliului Local al oraşului Năsăud; 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 51/2012, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Năsăud; 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 57/2012, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 60/2012, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud; 7. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, pe anul şcolar 2012-2013; 8. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a 3 suprafeţe de teren, de 0,5 mp fiecare, din domeniul public al oraşului Năsăud, pentru amplasarea a câte un suport metalic cu echipamente pentru telecomunicaţii, în localitatea componentă Liviu Rebreanu, Năsăud; 9. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni privind incluziunea minorităţii rome, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor care să reprezinte interesele oraşului Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei „Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene”; 11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local Năsăud nr. 61/2004 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 46 din 28.04.2004 şi aprobarea unui schimb de teren în suprafaţă de 772 mp, situat pe Valea Caselor, oraş Năsăud, cuprins în domeniul privat al oraşului Năsăud, proprietar Consiliul Local Năsăud şi o suprafaţă de 850 mp, din proprietatea domnului Urâte Gheorghe din Năsăud, str. Valea Caselor, nr. 31, pentru menţinerea în funcţiune a unui drum de exploatare, în interesul comunităţii locale; 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud, ca membru în Consiliul de administraţie al Clubului Copiilor Năsăud; 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 88/2012, privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea terenurilor/spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat, altele decât cele agricole, ale oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţie „magazin Economat”, situat în Piaţa Unirii, nr. 15, în suprafaţă totală de 52,5 mp aparţinând domeniului public al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cuprins în domeniul public, în suprafaţă totală de 372,8 mp, din imobilul Grădiniţă cu Program Prelungit nr. 1 Năsăud, administrat de către actualul chiriaş, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj – extensia Năsăud; 16. Diverse – iniţiator al acestor hotărâri fiind primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5